Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Зайн сургалт

1. Тархвар судлал

1.ЭМБ-ын ажиллагсдын дунд бүртгэгдсэн COVID 19 халдвар, анхаарах асуудал

2. Шинэ Коронавируст (NOVEL C O R O NA VI RUS) халдвар

3. SARS CoV 2 халдварын Монгол улс дахь өнөөгийн нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

4. Шинэ Коронавирус (COVID 19) ийн халдвар /ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ/

5. Шинэ Коронавирус (COVID 19) ийн халдвар /ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ/

6. Архангай аймагт бүртгэгдсэн COVID 19 халдварын танилцуулга

7. Коронавируст халдвар КОВИД 19 ын хавьтлыг судлах

8. SARS CoV 2 илрүүлэх шинжилгээнд сорьц авах , хадгалах, тээвэрлэх

9. Молекул биологийн лабораторийн бүтэц зохион байгуулалт

2. Ариутгал

1. КОВИД-19 халдварын үед хэрэглэх  хамгаалах хувцас хэрэгсэл болон Гарын эрүүл ахуй
2. Халдваргүйтгэлийн арга

3.Эмнэлгийн орчны цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, угаалга

4. Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, ариутгалын  тухай ойлголт

5. ЭМБ-ын ажиллагсдын дунд бүртгэгдсэн COVID-19 халдвар, анхаарах асуудал