Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

Зайн сургалт

surgalt.hdc.gov.mn

1. Тархвар судлал

1.ЭМБ-ын ажиллагсдын дунд бүртгэгдсэн COVID 19 халдвар, анхаарах асуудал

2. Шинэ Коронавируст (NOVEL C O R O NA VI RUS) халдвар

3. SARS CoV 2 халдварын Монгол улс дахь өнөөгийн нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ

4. Шинэ Коронавирус (COVID 19) ийн халдвар /ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ/

5. Шинэ Коронавирус (COVID 19) ийн халдвар /ХАЛДВАРЫН СЭРГИЙЛЭЛТ, ХЯНАЛТ/

6. Архангай аймагт бүртгэгдсэн COVID 19 халдварын танилцуулга

7. Коронавируст халдвар КОВИД 19 ын хавьтлыг судлах

8. SARS CoV 2 илрүүлэх шинжилгээнд сорьц авах , хадгалах, тээвэрлэх

9. Молекул биологийн лабораторийн бүтэц зохион байгуулалт

2. Ариутгал

1. КОВИД-19 халдварын үед хэрэглэх  хамгаалах хувцас хэрэгсэл болон Гарын эрүүл ахуй
2. Халдваргүйтгэлийн арга

3.Эмнэлгийн орчны цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, угаалга

4. Цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт, ариутгалын  тухай ойлголт

5. ЭМБ-ын ажиллагсдын дунд бүртгэгдсэн COVID-19 халдвар, анхаарах асуудал

3. Олон нийтийн эрүүл мэндийн ажилтанд зориулсан хичээл

1. ОНЭМА гэж хэн бэ

2. Гэрийн эргэлт

3. Нярайн асаргаа

4. Өвчтэй хүүхэд ОНЭМА хэрхэн тусламж үзүүлэх вэ

5. Халууралт

6. Суулгалт

7. Уушигний хатгалгаа

8. Жирэмсэн эхэд үзүүлэх тусламж

9. Төрсний дараах тусламж

10. Жирэмсэн эхэд өгөх зөвлөгөө
Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар