Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 2023.2 сар
6,269
Халдварт бус өвчин 2023.2сар
638,853

Жилийн төсвийн төсөл

ОнТөсвийн төсөл
Огноо
Холбоо барих
2020       
2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/
2020.02.03

Б.ДОРЖМЯГМАР    УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn


2019
2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/2018.09.08


Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn

2018
2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/


2017.09.08


Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn
20172017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/

2016.09.08


Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn
20162016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/

2015.09.15

Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn
20152015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/

2015.01.06


Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn
20142014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/

2015.01.06


Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар