Хүн амын тоо 2018 он
3,238,479
Халдварт өвчин
4,184
Халдварт бус өвчин
286,589

Жилийн төсвийн төсөл

ОнТөсвийн төсөл
Огноо
Холбоо барих
2020       
2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/
2020.02.03

Б.ДОРЖМЯГМАР    УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn


2019
2019 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/2018.09.08


Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn

2018
2018 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/


2017.09.08


Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn
20172017 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/

2016.09.08


Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn
20162016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/

2015.09.15

Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn
20152015 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/

2015.01.06


Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn
20142014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ /excel/

2015.01.06


Б.ДОРЖМЯГМАР           УТАС:70128807                   И-МЭЙЛ:dorjmyagmar@hdc.gov.mn
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Бүртгүүлэх заавар
Сарын мэдээ