Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Жишиг сорил

ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН  ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 1


ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 2

Зүү төөнө заслын эмч