Хүн амын тоо 2018 он
3,238,479
Халдварт өвчин
4,184
Халдварт бус өвчин
286,589

Жишиг сорил

АНАГААХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ИХ, ДЭЭД, КОЛЛЕЖИЙГ 2020 ОНД ТӨГСӨЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДӨД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 1


   ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 2

   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-1
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-2
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-3
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-4
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-5
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-6
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-7
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-8
   • Ахуй засалч
   • Бага эмч-1
   • Бага эмч-2
   • Эх баригч-1
   • Эх баригч-2
   • Эм найруулагч-1
   • Эм найруулагч-2
   • Эм зүйч-1
   • Эм зүйч-2
   • Эм зүйч-3
   • Хөдөлгөөн засалч
   • Хүүхдийн эмч-1
   • Хүүхдийн эмч-2
   • Хүүхдийн эмч-3
   • НЭМ, Хууль, Ёс зүй-1
   • НЭМ, Хууль, Ёс зүй-2
   • Шүдний эмч-1
   • Шүдний эмч-2
   • Шүдний эмч-3
   • Сувилагч-1
   • Сувилагч-2
   • УАУ-ны их эмч
   • Уламжлалтын сувилагч
   • Зүү төөнө заслын эмч