Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
22,005
Халдварт бус өвчин
1,707,020

Жишиг сорил

2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД ЭЛСЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ

АНАГААХ УХААНЫ БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ ЗӨВШӨӨРӨЛ БҮХИЙ ИХ, ДЭЭД, КОЛЛЕЖИЙГ 2020 ОНД ТӨГСӨЖ БУЙ ТӨГСӨГЧДӨД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ

ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 1


   ЗӨВШӨӨРЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ СОРИЛ 2

   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-1
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-2
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-3
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-4
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-5
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-6
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-7
   • Ерөнхий эмчийн жишиг сорил-8
   • Ахуй засалч
   • Бага эмч-1
   • Бага эмч-2
   • Эх баригч-1
   • Эх баригч-2
   • Эм найруулагч-1
   • Эм найруулагч-2
   • Эм зүйч-1
   • Эм зүйч-2
   • Эм зүйч-3
   • Хөдөлгөөн засалч
   • Хүүхдийн эмч-1
   • Хүүхдийн эмч-2
   • Хүүхдийн эмч-3
   • НЭМ, Хууль, Ёс зүй-1
   • НЭМ, Хууль, Ёс зүй-2
   • Шүдний эмч-1
   • Шүдний эмч-2
   • Шүдний эмч-3
   • Сувилагч-1
   • Сувилагч-2
   • УАУ-ны их эмч
   • Уламжлалтын сувилагч
   • Зүү төөнө заслын эмч