Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах тусгай шаардлага

Мэргэшлийн зэрэг горилогчид тавигдах Мэргэшлийн Нийгэмлэг/Холбоо/МСЗ-ийн тусгай шаардлагыг "Эрүүл мэндийн ажилтны нэгдсэн бүртгэлийн сан" программын Тусламж хэсгээс харна уу.

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар