Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.11 сар
37,648
Халдварт бус өвчин 2023.11 сар
3,485,066

Төсөл хөтөлбөрүүд

2022 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2021 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2020 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2019 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2018 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

  • Нэгдсэн үндэсний байгууллага Хүн амын сан
  • Цахим эрүүл мэнд төсөл
  • Эмнэлгийн биеэ даасан байдлыг бэхжүүлэх төсөл
  • Анхан болон хоёрдугаар гатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл