Халдварт өвчин 2022 он
325,576
Халдварт бус өвчин 2022 он
3,233,877
"1800-0119" 2023.01.26
3,915

Төсөл хөтөлбөрүүд


2022 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2021 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2020 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2019 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

2018 онд хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд:

  • Нэгдсэн үндэсний байгууллага Хүн амын сан
  • Цахим эрүүл мэнд төсөл
  • Эмнэлгийн биеэ даасан байдлыг бэхжүүлэх төсөл
  • Анхан болон хоёрдугаар гатлалын эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтыг сайжруулах төсөл