Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
2,009
Халдварт бус өвчин
178,793

Магадлан итгэмжлэлийн алба

№ Өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

И-мэйл хаяг

105

М.Одгэрэл

Албаны дарга

odgerel.m@hdc.gov.mn

Н.Нарангэрэл

Орон нутгийн ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

narangerel@hdc.gov.mn

Б.Мөнхцэцэг

Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Munkhtsetseg8244@gmail.com


Б.Мөнхбат

Эмнэлгийн мэргэжилтний төрөлжсөн, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Mmmunhbat28@gmail.com

Т.Түмэнбаяр

Аюулгүй байдал, эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

t_tumka@yahoo.com

Л.Бор

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний эмнэл зүйн удирдамж, заавар, стандартын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн