Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Магадлан итгэмжлэлийн алба

№ Өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

И-мэйл хаяг

105

М.Одгэрэл

Албаны дарга

odgerel.m@hdc.gov.mn

Н.Нарангэрэл

Орон нутгийн ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

narangerel@hdc.gov.mn
Б.Дэлгэрмаа Орон нутгийн ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн Degi_na@yahoo.comБ.Мөнхцэцэг


Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

104


Б.Мөнхбат


Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Mmmunhbat28@gmail.com

Т.Түмэнбаяр

Аюулгүй байдал, эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

t_tumka@yahoo.com

Л.Бор

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний эмнэл зүйн удирдамж, заавар, стандартын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн


Bor.mongolia@yahoo.com