Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

Магадлан итгэмжлэлийн алба

№ Өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Өрөөний утас

И-мэйл хаяг

105

Н.Сэвжид

Албаны дарга

98181106

sevjid@hdc.gov.mn

Н.Нарангэрэл

Орон нутгийн ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

narangerel@hdc.gov.mn

Г.Раднаа

Орон нутгийн ЭМБ-ын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

radnaa@hdc.gov.mn


Б.Мөнхцэцэг

Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

munkhtsetseg@hdc.gov.mn

Б.Мөнхбат

Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

munkhbat@hdc.gov.mn

Б.Базаррагчаа

Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн

bazarragchaa@hdc.gov.mn

104


Л.Бор

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

70111485

bor@hdc.gov.mn

С.Мөнхсүх

Аюулгүй байдал, эрсдэлийн удирдлагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

munkhsukh@hdc.gov.mn