Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын алба

№ өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Утас

И-мэйл хаяг

Ш.Алтанцэцэг

Албаны дарга

sh.altantsetseg@hdc.gov.mn

Б.Батнаран

Байгууллагын үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

batnaran@hdc.gov.mn

Ц.Одончимэг

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

odonchimeg_ts@hdc.gov.mn