Халдварт өвчин 2022.10 сар
307,757
Халдварт бус өвчин 2022.10 сар
2,581,993
"1800-0119" 2022.12.01
3,976

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн асуудал

Магадлан итгэмжлэлийн програм
https://acc.hdc.gov.mn/main

Хууль эрх зүй

  Эрүүл мэндийн тухай хууль
  Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль
  Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль
  Магадлан итгэмжлэх журам
  Магадлан итгэмжлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ
  Магадлан итгэмжлийн шинжээч сонгон шалгаруулж, томилох, чөлөөлөх журам
  Магадлан итгэмжлэх шалгуур, үзүүлэлт
  Магадлан итгэмжлэх шинэчлэгдсэн шалгуур, үзүүлэлт
 • Өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд /шинэ/
 • Сувилал, сэргээн засах болон сувилахуйн төвийг магадлан шинжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд /шинэ/
 • Эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан шинжлэх шалгуур
 • ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙГ МАГАДЛАН ШИНЖЛЭХ ХЭСЭГЧИЛСЭНШАЛГУУРААР ХИЙСЭН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
 • ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
 • Мэдээний сан

  Аргачлал, зөвлөмж

  Бүрдүүлэх материалын жагсаалт, зөвлөмж
  Өөрийн үнэлгээ хийх аргачлал

  Сургалт

  Сургалтын хуваарь
  Сургалтын материал

  Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллагуудад явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ