Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2024.01 сар
3,042
Халдварт бус өвчин 2024.01 сар
343,149

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын асуудал


ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЗҮЙН UPTODATE-ЦАХИМ ПЛАТФОРМЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА.

“Дэлхийн чанарын өдөр”-ийг анх удаа эрүүл мэндийн салбартаа тэмдэглэн өнгөрүүллээ.

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын Дэлхийн өдөр 2022.09.17

Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын Дэлхийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2021-2023

Аюулгүй эмийн эмчилгээ

Эмийн аюулгүй байдлын 5 агшин-1

Эмийн аюулгүй байдлын 5 агшин-2

Эмийн аюулгүй байдлын 5 хором /брошур/

Монгол-Япон эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын албадын үйл ажиллагаатай танилцах арга хэмжээг амжилттай зохион байгууллаа

ЧАНАР ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДЫН АСУУМЖ СУДАЛГАА

Холбогдох эрх зүйн баримтууд

Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах ажлын удирдамж А136

ЭМС-ын 2014 оны 55 дугаар тушаал "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хөгжлийн бодлого батлах тухай"

ЭМС-ын 2021 оны A578 дугаар тушаал "Эрүүл мэндийн салбараар үйлчлүүлж буй хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал батлах тухай "

Шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайдын баталсан 2019 оны 12 сарын 12 ны өдрийн 116/А565 дугаар тушаал “Чанар, аюулгүй байдлын албаны дүрэм батлах тухай” 

ЭМС-ын 2019 оны 12 сарын 12 ны өдрийн А/566 дугаар тушаал "Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай" 

ЭМС-ын 2017 оны А/514 дүгээр тушаал “Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар-аюулгүй байдлыг сайжруулах үйл ажиллагааны чиглэл төлөвлөгөө батлах тухай”

Магадлан итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгуулагын Чанар аюулгүй байдлыг сайжруулах төлөвлөгөөний мэдээлэл

Эмнэлзүйн зааврууд

Амиа хорлох оролдлого хийсэн хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх заавар батлах
Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, өсвөр насны үеийнхэнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх заавар
Хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх зураглал батлах тухай
Заавар батлах тухай A/672

Архины бус шалтгаант элэг өөхлөх өвчний оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Астмын оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

БЗДХ тусламж, үйлчилгээний заавар

Бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээний заавар

Бүдүүн гэдэсний шархлаат үрэвслийн оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчний эмчилгээ, оношилгооны эмнэлзүйн заавар

Дурангийн хэт авиан оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Ковид сэргээн засах түр заавар

Нойр булчирхайн цочмог үрэвслийн оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Пренатал илрүүлэг, үргүйдлийн оношлогоо, эмчилгээний заавар

Тогтолцооны улаан яршил өвчний оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Тогтолцооны хатуурал өвчний оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Тулай өвчний оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Уушгины хатгаа өвчний оношилгоо эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Уушигны архаг бөглөрөлтөт өвчний оношигоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Хайрст үлдийн үений үрэвслийн оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Ходоод дээд гэдэсний шархлаа өвчний оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Ходоод улаан хоолойн сөргөө өвчний оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Ходоодны архаг үрэвслийн оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Цочмог уушигны артерын бүлэнт бөглөрөл  өвчний оношилгоо эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Цөсний хүүдийн цочмог үрэвслийн оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар

Эбола түр заавар

Яаралтай тусламж үлгэрчилсэн журам, эрэмбэ

Ковид тандалт түр заавар

Шинэ коронавируст халдварын оношлогоо, эмчилгээний түр заавар шинэчлэн батлах тухай

Стандарт

  1. Бүтэц үйл ажиллагааны стандарт
  2. Тусламж үйлчилгээний стандарт
  3. Бусад стандарт

Удирдамж

1. Хүүхдэд үзүүлэх яаралтай тусламжийн эмнэлзүйн заавар /ЭМС-ын А489 тушаал  2018.12.03/
2. Нялх балчир хүүхдийг хооллох заавар /ЭМС-ын А481 тушаал  2018.11.27/
3. Дурангийн аргаар цөсний хүүдий авах мэс заслын заавар /ЭМС-ын А249 тушаал  2018.06.19/
4. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг хангах, засвар үйлчилгээ хийх журам / ЭМС-ын А344 тушаал 2018.08.28
5. Ясны хугарлын үед хугарлын үед үзүүлэх яаралтай тусламжийн эмнэлзүйн заавар /ЭМС-ын А490 тушаал 2018.12.03/
6. Зонхилон тохиолдох гэдэсний бактерит халдвартай тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээний заавар /ЭМС-ын А528 тушаал 2018.12.14/
7. Хүүхдэд чиглэсэн хүнсний зар сурталчилгааг зохицуулах удирдамж /ЭМС-ын А346 тушаал 2018.08.28/
8. Дислипидемийн оношилгоо, эмчилгээний заавар /ЭМС-ын А337 тушаал 2018.08.24/
9. Малын шүлхий өвчний үед эрүүл мэндийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх арга хэмжээний заавар /ЭМС-ын А360 тушаал 2018.09.10/
10. Зүрхний архаг дутагдлын оношилгоо, эмчилгээний заавар /ЭМС-ын А442 тушаал 2018.11.05/
11. Настны сэтгэл гутрах эмгэгийн эмнэлзүйн заавар /ЭМС-ын А517 тушаал 2018.11.22/
12. Монголын уламжлалт анагаах ухааны тусламж үйлчилгээний заавар /ЭМС-ын А378 тушаал 2019.08.08/
13. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой зарим халдварыг илрүүлэх тандалтын заавар /ЭМС-ын А74 тушаал 2019.02.15/
14. Томуу, томуу төст өвчний үед үзүүлэх сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний заавар /ЭМС-ын А71 тушаал 2019.02.15/

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүлээгдлийн мэдээ

2020 он
2021 он 2022 он

2023 он

2024 он

1 сар
1 сар
1 сар
1 сар
1 сар
2 сар 2 сар
2 сар
2 сар

3 сар
3 сар
3 сар
3 сар

4 сар
4 сар
4 сар
4 сар

5 сар
5 сар
5 сар
5 сар

6 са
6 сар
6 сар
6 сар

7 сар
7 сар
7 сар
7 сар

8 сар
8 сар
8 сар
8 сар

9 сар
9 сар
9 сар
9 сар

10 сар
10 сар
10 сар
10 сар

11 сар
11 сар
11 сар
11 сар
12 сар
12 сар
12 сар
12 сар