Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 5 сар
251,131
Халдварт бус өвчин 5 сар
1,268,239

Түүхэн замнал

БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

2012-оноос
- ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
2009-2012
- ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ - ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
 2005-2009- ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
 2003-2004- ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ - ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙГ УДИРДАХ ГАЗАР
 2000-2002- ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
 2000 онд
- ҮНДЭСНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
 1997-2000- ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УДИРДЛАГА МЭДЭЭЛЭЛ, БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ
 1996-1997- ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УДИРДЛАГА МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ