Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.11 сар
37,648
Халдварт бус өвчин 2023.11 сар
3,485,066

Мэдээ мэдээлэл

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтад 3 дугаар сарын 05-нд бүртгүүлсэн эмнэлгийн мэргэжилтнүүд 4 дүгээр сарын 1 болон 2-ны өдөр дараах хуваарийн дагуу шалгалтад орно уу.

Жич: Шалгалтад ирэхдээ диплом/эх хувь/, иргэний үнэмлэх, шалгалтын хураамж төлсөн баримттай ирэх. Аль нэг нь дутуу тохиолдолд шалгалтад орох боломжгүй.

Хаяг: Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2 дугаар байр. Утас:93137789

2020.04.01 болон 2020.04.02 -ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын хуваарь


2020 оны 1 дүгээр улирлын мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын хуваарь