Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
2,009
Халдварт бус өвчин
178,793

Багц цагийн сургалт

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАГВАР

Сургалт эрхлэгч байгууллага

Сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн нийгэмлэг, холбоо, ТББ

Сургалтын бүртгэлийн маягт

Сургалтын гэрчилгээний загвар

Сургалтын төлөвлөгөө

Сургалтын төрөл, ангилал
Багц цагийн сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө
Сувилахуйн багц цагийн сургалтийн төлөвлөгөө
Бусад багц цагийн сургалтын төлөвлөгөө
МЭМАҮЭХ-оос зохион байгуулах багц цагийн сургалтын төлөвлөгөө

ТАНЫ МЭДЛЭГИЙН САНД /БАГЦ ЦАГГҮЙ/

Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
COVID-19-ийн үеийн лабораторийн шинжилгээнүүд, сорьц авах
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар