Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 5 сар
251,131
Халдварт бус өвчин 5 сар
1,268,239

Дуудлага зохицуулах алба

№ Өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Өрөөний утас

И-мэйл хаяг

2-р байр

Д.Бямбасүрэн

Албаны дарга


drmbyambasuren@gmail.com

И.Ариунаа

Сүлжээ, мэдээллийн технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

ariunaa@hdc.gov.mn

Т.Энх-Амгалан

Үйлчлэгч


Т.Уянга Дуудлагын ахлах ажилтан
Ж.Энхбаяр Дуудлагын ажилтан
Н.Энхцэцэг Дуудлагын ахлах ажилтан