Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 2022 оны 8 сар
298,366
Халдварт бус өвчин 2022он8 сар
1,959,997

Эрүүл мэндийн эдийн засаг, бодлогын судалгааны алба

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар,утас

И-мэйл хаяг

Т.Учрал

Албаны дарга

301

Uchral@hdc.gov.mn

Д.Аюуш

Эрүүл мэндийн  үндэсний тооцоо, эдийн засгийн дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн


70128804
Ayush.d15@yahoo.com

Ж.Ундрал

Эрүүл мэндийн үндэсний тооцооны мэдээний сан хариуцсан мэргэжилтэнeaeu2010@gmail.com

Б.Солонго Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний бодлогын судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн


Solongo.baatar962gmail.com
Г.Лувсанцэрэн

Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний бодлогын судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

luvsantseren@hdc.gov.mn

Г.Тунгалагтамир Эрүүл мэндийн технологийн бодлогын судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Tungalagtamir0518@gmail.com