Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
33,376
Халдварт бус өвчин
2,438,343

Тэмдэгтийн хураамж

Татварын Ерөнхий газраас Тэмдэгтийн хураамж төлөх дансыг нэгтгэсэн тул та ТЕГ-ын https://itax.mta.mn/home сайт уруу нэвтрэн Төлбөрийн даалгавар үүсгэх хэсгээр орж асуултуудыг бөглөн ҮҮСГЭХ товчийг дарснаар гарч ирэх КОД-ыг авч аль ч банкинд очин төлөх боломжтой болсныг мэдэгдье


Төлбөрийн даалгавар үүсгэх хэсгийг бөглөн 13 оронтой нэхэмжлэлийн дугаараа аван аль дурын банк руу очин улсын тэмдэгтийн хураамж төлнө. Татвар төлөгчөөр бүртгүүлээгүй байна гэсэн цонх гарж ирвэл татварын сайт руу орон татвар төлөгчөөр бүртгүүлэх эсвэл татварын алба, нэг цэгийн үйлчилгээ рүү очиж бүртгүүлэн дахин төлбөрийн даалгавар үүсгэн нэхэмжлэлийн дугаараа авна уу.

Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
COVID-19-ийн үеийн лабораторийн шинжилгээнүүд, сорьц авах
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар
2021.02.15-ны дотор АТГ-ын цахим системд мэдүүлгээ гаргах үүрэгтэй