Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2024.01 сар
3,042
Халдварт бус өвчин 2024.01 сар
343,149

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

№ Өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Өрөөний утас

И-мэйл хаяг

206

Б.Отгончимэг

Албаны дарга

70110893

З.Наранбаатар

Хүний нөөцийн мэдээний  сан, сул ажлын байр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн


znaranbaatar@yahoo.com

205

Д. Дондогмаа

Үндсэн мэргэшлийн сургалт хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

98142485

dondogoo_suld@yahoo.com

Ү.Оюу

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэг, гадаад сургалт, удирдах ажилтны хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн


С.Дэнзэндулмаа Богино хугацааны сургалт хариуцсан мэргэжилтэн munkhdelger1@hdc.gov.mn

102

П.Тунгалаг

Их эмчийн зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн

tukaesen555@yahoo.com


Б.Болортуяа


Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэн, эм зүйчийн зөвшөөрөл хариуцсан  мэргэжилтэн

70128806


batlaibolortuya@gmail.com

Б.Мөнхчимэг

Их эмчийн зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн


Б.Оюунсайхан Их эмч, эм зүйч мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт хариуцсан мэргэжилтэн


Oyudai0521@gmail.com

101

Ц.Даваахүү

Сургалт эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагааны зохицуулалт, хяналт-үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70110892

Davaa_0219@yahoo.com

С.Лхагвадорж

Шалгалтын сорилын сан,зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

11461529

lkhagvadorj@hdc.gov.mn

У.Наранцэцэг Сувилахуй, тусгай мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт, хөгжил  хариуцсан мэргэжилтэн