Хүн амын тоо 2021 он
3,409,939
Халдварт өвчин 2023.2 сар
6,269
Халдварт бус өвчин 2023.2сар
638,853

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

№ Өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Өрөөний утас

И-мэйл хаяг

205

Б.Батцоож

Албаны дарга

70110893
battsooj_85@yahoo.com

З.Наранбаатар

Хүний нөөцийн мэдээний сан, сул ажлын байр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн


znaranbaatar@yahoo.com

204

Д. Дондогмаа

Үндсэн мэргэшлийн сургалт хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

98142485

dondogoo_suld@yahoo.com

Х.Уянга

Богино хугацааны сургалт хариуцсан мэргэжилтэн


uyanga@hdc.gov.mn

С.Мөнхдэлгэр Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэшлийн зэрэг, гадаад сургалт, удирдах ажилтны хөгжил хариуцсан мэргэжилтэн munkhdelger1@hdc.gov.mn

102

Б.Оюунсайхан

Эмнэлгийн бусад мэргэжилтний зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн

Oyudai0521@gmail.com


Н.Бүрэнжаргал


Сувилагчийн зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн

70128806
Burenjargal2878@gmail.com

П.Тунгалаг

Их эмчийн зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн


tukaesen555@yahoo.com

Б.Болортуяа Гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтэн, эм зүйчийн зөвшөөрөл хариуцсан  мэргэжилтэн
batlaibolortuya@gmail.com
101

Ц.Даваахүү

Сургалт эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагааны зохицуулалт, хяналт-үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн


Davaa_0219@yahoo.com

С.Лхагвадорж

Шалгалтын сорилын сан,зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн


lkhagvadorj@hdc.gov.mn