Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Хүний нөөцийн хөгжлийн алба

№ Өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Өрөөний утас

И-мэйл хаяг

206

Б.Отгончимэг

Албаны дарга

70110893
otgonchimeg.b@hdc.gov.mn

З.Наранбаатар

Хүний нөөцийн мэдээний  сан, сул ажлын байр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн


znaranbaatar@yahoo.com

205

Д. Дондогмаа

Үндсэн мэргэшлийн сургалт хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

98142485


dondogoo_suld@yahoo.com

С.Дэнзэндулмаа

Богино хугацааны сургалт хариуцсан мэргэжилтэн


denzendulmaa@hdc.gov.mn

208

П.Тунгалаг

Их эмчийн зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн

tukaesen555@yahoo.com


Б.Болортуяа


Эмнэлгийн бусад мэргэжилтний зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн

70128806


batlaibolortuya@gmail.com

Б.Мөнхчимэг

Гадаад сургалт, хамтын ажиллагаа, гадаадын эмнэлгийн мэргэжилтний зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн


munkhchimeg.b@hdc.gov.mn
Б.Оюунсайхан Их эмчийн төгсөлтийн дараах сургалт хариуцсан мэргэжилтэн


Oyudai0521@gmail.com

208

Ц.Даваахүү

Сургалт эрхлэх байгууллагын үйл ажиллагаа, хяналт-үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

70110892

Davaa_0219@yahoo.com

С.Лхагвадорж

Шалгалтын сорилын сан,зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

11461529

lkhagvadorj@hdc.gov.mn

У.Наранцэцэг
Л.Баянжаргал
Сувилахуй, тусгай мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалт, хөгжил  хариуцсан мэргэжилтэн

70110892