Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Хоёр талт хамтын ажиллагаа

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /ДЭМБ/


 • БНХАУ-д шинэ коронавирусээр үүсгэгдэж буй халдварын дэгдэлт нь азийн улс орнуудыг халдварын бэлэн байдлыг эрчимжүүлэхийг анхааруулж байна.  
 • Эм, оношлуур, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн бүртгүүлэгч байгууллагуудад зориулсан сургалтын удирдамж
 • "Эмийн үйлдвэрийн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх нь" салбар сургалтын удирдамж
 • Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар
 • Хүний эмийн зөвлөл, түүний салбар зөвлөлийн гишүүд болон бүртгэлийн шинжээчдэд зориулсан сургалтын удирдамж
 • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын талаар заавар боловсруулах ажлын зардлын төсөв
 • Шалгалтын сорилын сангийн баяжилт хийх, тайлбартай сорил шинээр боловсруулах ажлын удирдамж
 • "Үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын дэлхийн өдөр" -ийг тэмдэглэх арга хэмжээний удирдамж
 • "Эмийн үйлдвэрийн зохистой дадлыг хэрэгжүүлэх нь" салбар сургалтын удирдамж
 • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдалтай холбоотой баримт бичгийг боловсруулах, зөвлөх ажилтан ажилуулах ажлын удирдамж
 • Эрүүл мэндийг дэмжих сан /ЭМДС/


 • Нэгдсэн үндэсний байгууллага Хүн амын сан /НҮБ-ХАС/
 • Жайка /JICA/
 • Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
  1800-0119
  Шалгалтын сорилд хариулах заавар
  Цахим сургалтад бүртгүүлэх
  Бүртгүүлэх заавар