Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Эс, эд, эрхтнийг шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааг зохицуулах алба

№ Өрөө

Ажилтны нэр

Албан тушаал

Өрөөний утас

И-мэйл хаяг

302

П.Батчулуун

Албаны дарга


bathai9@yahoo.com

Г.Батцэцэг

Шилжүүлэн суулгах үйл ажиллагааны зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

battsetseg@hdc.gov.mn

Б.Алтантулга

Донорын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

altantulga@hdc.gov.mn

П.Мидриймаа

Мэдээний сан хариуцсан мэргэжилтэн

midriimaa@hdc.gov.mn

Э.Батжаргал

Реципиентийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

batjargal.e@hdc.gov.mn

Я.Бадамсүрэн Донорын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн yabadmaa@yahoo.com