Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

САЙН ДУРЫН АЖИЛТНЫ БҮРТГЭЛ

2021/06/24

Ковид-19 цар тахлын тархалт нэмэгдсэнтэй холбоотой хүний хүчний дутагдал үүсэж байгаа тул яаралтай тусламж, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээ, лаборатори, рентгений мэргэжлийн боловсон хүчин болон бусад эмнэлгийн мэргэжилтний нөөц бүрдүүлэх шаардлагатай байна

Иймд голомтод ажиллах боломжтой эмнэлгийн болон энгийн иргэдийг түр хугацааны ажилд урьж байна.

Та https://forms.gle/KtTNSvRRJiSN... судалгааг бөглөн бидэнтэй холбогдоно уу. Зайлшгүй хэрэгцээ гарсан тохиолдолд бид тантай холбогдох болно.