Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
2,009
Халдварт бус өвчин
178,793

Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтын элсэгчдийн анхааралд

2020/03/03

2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН (3 сараас – 1 жил) сургалтын элсэлтийн шалгалтад орох эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг 2020.03.03-ны өдрийн 10:00 цагаас эхлэн 2020.03.19-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн www.hdc.gov.mn цахим хаягаар бүртгэнэ.

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ (1-3 сар) сургалтад элсэгчдийн бүртгэлийг 2020 оны 03 дугаар сарын 9-өөс 03 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 101 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

Жич: ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТГҮЙ.

ЦАХИМААР БҮРТГҮҮЛЭХ:

Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн цахим www.hdc.gov.mn хуудсанд хандаж ШАЛГАЛТ гэсэн хэсэг рүү орно. Шалгалтын бүртгэл цэсийг дарж цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах “ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ” гэсэн улаан бичгийг дарж бүртгэлийн хэсэгт холбогдоно.

Бүртгүүлэхдээ шалгалтын төрөл гэсэн цонхноос суралцах чиглэлийг доорх төрлөөс сонгоно.

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт (эмч)

  Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын элсэлт (сувилагч) /лаборант, бага эмч, дүрс оношилгооны техникч, хөдөлгөөн засалч, МУАУ-ны сувилагч/

Сургалтад бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс:

1. Мэдээллийг Монгол хэл дээр Кирилл үсгээр бичнэ.

2. Элсэгчдийг дээр заасан хугацаанд бүртгэнэ.

3. Бүртгэлийн мэдээллийг үнэн зөв, гүйцэд оруулсан байна.

4. Оруулсан мэдээллээ нягтлан хянаж, бүртгэлийн цонхны доод хэсэгт байрлаж буй SUBMIT товчийг дарж бүртгэлээ дуусгана.

5. Хэрэв та бүртгэлээ зөв хийсэн бол Таны бүртгэл амжилттай болсныг илтгэх “Таны бүртгэл амжилттай боллоо. Баяр хүргэе” гэсэн цонх шинээр гарч ирнэ.

6. Элсэгч нь бүртгэлийн мэдээллийг үнэн зөв оруулсан эсэхийг хариуцах бөгөөд худал мэдээлэл оруулсан тохиолдолд элсүүлэхгүй.

7. Элсэлтийн шалгалтын босго оноо 70 байх ба онооны дарааллаар жагсааж, тухайн мэргэшлийн чиглэлийн хяналтын тоонд багтаан хамгийн өндөр оноо авсан эмнэлгийн мэргэжилтнийг элсүүлнэ.

Шалгалтын хуваарь:

Төрөлжсөн мэргэшлийн шалгалтыг хуваарийг 2020 оны 03 дугаар сарын  20-ны өдөр www.hdc.gov.mn цахим хаягийн ШАЛГАЛТ цэсээр дамжин шалгалтын хуваарь сонголтоор орж танилцана. Элсэгчид хуваарилагдсан танхимд тогтсон цагт хүрэлцэн ирсэн байна.

Элсэлтийн шалгалт:

Та шалгалтад ирэхдээ дараах бичиг баримтыг ЭХ ХУВИАР НЬ бэлдэж ирнэ үү!

· Иргэний үнэмлэх эсвэл лавлагаа

· Сургууль төгссөн диплом /Гадаадын бусад улс оронд төгссөн бол орчуулгын хамт/

· Шалгалтын төлбөр төлсөн баримт

1. Шалгалтын төлбөр 10,000 төгрөг

2. Хүлээн авах банк Төрийн сан

3. Хүлээн авах байгууллага Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

4. Зориулалт Шалгалтын төлбөр /Овог, нэр, регистрийн дугаар/

5. Дансны дугаар 100900020020

Шалгалтын дүнг шалгалтын www.hdc.gov.mn цахим хуудсанд байршуулна.

ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТАД

ТЭНЦСЭН ТОХИОЛДОЛД ДООРХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ:

Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтад элсэгчийн бүрдүүлэх материал:

1. Суралцахыг хүссэн өргөдөл

2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

3. Анагаах ухааны боловсрол олгох зөвшөөрөл бүхий их дээд, сургууль

коллеж төгссөн диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

4. Үндсэн мэргэшлийн үнэмлэх /нотариатаар баталгаажуулна/  

(сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд хамаарахгүй)

5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

     /нотариатаар баталгаажуулна/

6. Нийгмийн даатгалын дэвтэр зурагтай, тушаалтай хэсэг.

     /нотариатаар баталгаажуулна/

7. Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол гурвалсан гэрээ 3%

      /загварыг эндээс татаж авна уу/

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТГҮЙ ТУЛ 2020 оны 03 дугаар сарын 9-20-ны өдрүүдэд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 101 тоотод бүртгүүлэхдээ доорх материалыг бүрдүүлж ирнэ.

1. Суралцахыг хүссэн өргөдөл

2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар

3. Анагаах ухааны боловсрол олгох зөвшөөрөл бүхий их дээд, сургууль

     коллеж төгссөн диплом /нотариатаар баталгаажуулна/

4. Үндсэн мэргэшлийн мэргэшлийн үнэмлэх /нотариатаар/ (сувилагч,

     тусгай мэргэжилтнүүдэд хамаарахгүй)

5. Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ

     /нотариатаар баталгаажуулна/

6. Нийгмийн даатгалын дэвтэр зурагтай, тушаалтай хэсэг. /нотариатаар

     баталгаажуулна/

7. Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол гурвалсан гэрээ 3%

     /загварыг эндээс татаж авна уу/

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБА

Утас: 9313-1767

 •  Шалгалтын бүртгэл хэсгийг сонгоно.
 • license.mohs.mn эсвэл www.hdc.gov.mn цахим хуудсанд хандана.
 • Шалгалт хэсгийг сонгоно.
  1. Шалгалтын бүртгэл хэсгийг сонгоно.

         

                         /ИХ ЭМЧ, ЭМ ЗҮЙЧ/ ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ

   МЭРГЭШЛИЙН ЧИГЛЭЛ

  Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл

  Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил

  Нэг. Анатомийн эмгэг судлал

  1. 1.

  Эсийн эмгэг судлал

  -Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Хоёр. Гэмтэл согог судлал

  1. 2.

  Түлэнхий, хөлдөлт судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Нөхөн сэргээх мэс заслаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Нүүр амны мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн шүдний их эмч

  1. 3.

  Нурууны мэс засал судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 4.

  Гар сарвууны нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 5.

  Доод мөчний нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 6.

  Үе бүтээх, солих мэс засал судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 7.

  Хүүхдийн гэмтэл согог судлал

  - Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхдийн мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 8.

  Хавсарсан гэмтлийн мэс засал судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Гурав. Дотрын анагаах судлал

  1. 9.

  Бөөр судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 10.

  Дотоод шүүрэл судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 11.

  Зүрх судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 12.

  Настан судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Ерөнхий мэргэшил судлал

  -Мэдрэл судлал

  -Өрхийн анагаах ухаан судлал

  -Сэргээн засал судлал

  -Сэтгэц судлал

  1. 13.

  Ревматологи

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 14.

  Уушиг судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 15.

  Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 16.

  Цус судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 17.

  Мэргэжлийн шалтгаант өвчин судлал

  -Бүх үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 18.

  Хөнгөвчлөх эмчилгээ судлал

  -Бүх үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 19.

  Эмнэл зүйн хордлого судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Арьс судлал

  -Гэмтэл согог судлал

  -Ерөнхий мэргэшил судлал

  -Мэдрэл судлал

  -Мэдээгүйжүүлэг судлал

  -Мэс засал судлал

  -Нүд судлал

  -Өрхийн анагаах ухаан

  -Сүрьеэ судлал

  -Сэтгэц судлал

  -Хавдар судлал

  -Халдварт өвчин судлал

  -Хүүхэд судлал

  -Чих, хамар, хоолой судлал

  -Эмнэл зүйн эмгэг судлал

  -Эрчимт эмчилгээ судлал

  -Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

  -Яаралтай тусламж судлал

  1. 20.

  Эмнэл зүйн эм судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Арьс судлал

  -Гэмтэл согог судлал

  -Ерөнхий мэргэшил судлал

  -Мэдрэл судлал

  -Мэдээгүйжүүлэг судлал

  -Мэс засал судлал

  -Нүд судлал

  -Өрхийн анагаах ухаан

  -Сүрьеэ судлал

  -Сэтгэц судлал

  -Хавдар судлал

  -Халдварт өвчин судлал

  -Хүүхэд судлал

  -Чих, хамар, хоолой судлал

  -Эрчимт эмчилгээ судлал

  -Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

  -Яаралтай тусламж судлал

  Дөрөв. Дүрс оношилгоо судлал

  1. 21.

  Ангиограф/судсан дотуурхи эмчилгээ, оношилгоо судлал

  -Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Зүрх судлал

  -Яаралтай тусламж судлал

  1. 22.

  Компьютер томограф/соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал

  -Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 23.

  Хүүхдийн дүрс оношилгоо судлал

  -Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Тав. Мэдрэл судлал

  1. 24.

  Хүүхдийн мэдрэл судлал

  -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Зургаа. Мэдээгүйжүүлэг судлал

  1. 25.

  Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

  -Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Долоо. Мэс засал судлал

  1. 26.

  Бөөрний мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 27.

  Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 28.

  Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 29.

  Хүүхдийн мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 30.

  Хэвлийн мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 31.

  Цээжний мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 32.

  Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд мэс засал судлал

  -Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Найм. Нүд судлал

  1. 33.

  Хүүхдийн нүд судлал

  -Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Ес. Сэтгэц судлал

  1. 34.

  Донтолт судлал

  -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 35.

  Сэтгэл засал судлал

  -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 36.

  Шүүхийн сэтгэц судлал

  -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арав. Хавдар судлал

  1. 37.

  Хавдрын хими эмчилгээ судлал

  -Хавдар судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 38.

  Хавдрын туяа эмчилгээ судлал

  -Хавдар судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван нэг. Халдварт өвчин судлал

  1. 39.

  Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/дархлалын олдмол хомсдол судлал

  -Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван хоёр. Хүүхэд судлал

  1. 40.

  Нярай, перинаталь судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 41.

  Хүүхдийн бөөр судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 42.

  Хүүхдийн зүрх судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 43.

  Хүүхдийн мэдрэл судлал

  -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 44.

  Хүүхдийн уушиг судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 45.

  Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 46.

  Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 47.

  Хүүхдийн цус, хавдар судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 48.

  Хүүхдийн чих, хамар, хоолой судлал

  - Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 49.

  Хүүхдийн сэргээн засал судлал

  -Сэргээн засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван гурав. Чих, хамар, хоолой судлал

  1. 50.

  Хүүхдийн чих, хамар, хоолой судлал

  -Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван дөрөв. Эмнэл зүйн эмгэг судлал

  1. 51.

  Эмнэл зүйн бичил амь судлал

  -Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 52.

  Эмнэл зүйн дархлаа, харшил судлал

  -Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Дотор судлал

  -Нүд судлал

  -Хүүхэд судлал

  -Чих, хамар, хоолой судлал

  1. 53.

  Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал

  -Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Бусад чиглэлээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван тав. Эрчимт  эмчилгээ судлал

  1. 54.

  Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал

  -Эрчимт эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван зургаа. Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

  1. 55.

  Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал

  -Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 56.

  Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал

  -Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван долоо. Анагаах ухааны оношилгоо ба эмчилгээний технологи

  1. 57.

  Анагаахын бичил амь судлал

  -Био-анагаахын мэргэжилтэн

  1. 58.

  Анагаахын дархлаа, харшил судлал

  -Био-анагаахын мэргэжилтэн

  1. 59.

  Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи

  -Био-анагаахын мэргэжилтэн

  1. 60.

  Эс судлал

  -Био-анагаахын мэргэжилтэн

  Арван найм. Эм зүй

  1. 61.

  Эмнэл зүйн эм зүй

  -Эм зүйч

  Арван ес. Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

  1. 62.

  Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал

  - Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 63.

  Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал

  - Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Хорь. Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

  1. 64.

  Биостатистик, тархвар зүй

  -Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

  -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн

  -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн

  -Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 65.

  Орчны эрүүл мэнд судлал

  -Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

  -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн

  -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн

  1. 66.

  Эрүүл мэндийн удирдлага, зохион байгуулалт

  -Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

  -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн

  -Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн

  /ИХ ЭМЧ, ЭМ ЗҮЙЧ/ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР

  СУРАЛЦУУЛАХ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

  Сургалцах мэргэжлийн чиглэл

  Сургалтын хугацаа

  Сургалтын төлбөр

  1. 1.

  Гемодиалез судлал

  4 сар

  256.000

  1. 2.

  Эмэгтэйчүүдийн хэт авиа оношилгоо судлал

  3 сар

  192.000

  1. 3.

  Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал

  3 сар

  192.000

  1. 4.

  Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал

  3 сар

  192.000

  1. 5.

  Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

  1 сар, 3 сар

  64.000, 192.000

  1. 6.

  Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эрчимт эмчилгээ судлал

  3 сар

  192.000

  1. 7.

  Эх барих, эмэгтэйчүүдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

  3 сар

  192.000

  1. 8.

  Эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс засал

  3 сар

  192.000

  1. 9.

  Зүрхний хэт авиа оношилгоо судлал

  3 сар

  192.000

  1. 10.

  Зүү эмчилгээ судлал

  3 сар

  192.000

  1. 11.

  Хэвлийн хөндийн хэт авиа оношилгоо судлал

  1 сар, 3 сар

  64.000, 192.000

  1. 12.

  Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт

  4 сар

  256.000

  1. 13.

  Хүүхэд судлал

  1 сар, 3 сар

  64.000, 192.000

  1. 14.

  Хүүхдийн сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээ судлал

  3 сар

  192.000

  1. 15.

  Хүүхдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж, нярай, эрчимт эмчилгээ-мэдээгүйжүүлэг судлал

  3 сар

  192.000

  1. 16.

  Нярай судлал

  3 сар

  192.000

  1. 17.

  Хөх, улаан хоолойн хавдрын мэс засал судлал

  5 сар

  320.000

  1. 18.

  Ходоод нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал

  5 сар

  320.000

  1. 19.

  Элэг цөс, нойр булчирхайн хавдрын мэс засал судлал

  5 сар

  320.000

  1. 20.

  Уушиг, голтын хавдрын мэс засал судлал

  5 сар

  320.000

  1. 21.

  Хавдрын хөнгөвчлөх эмчилгээ

  5 сар

  320.000

  1. 22.

  Дурангийн онош зүй

  3 сар, 6 сар

  192.000,

  384.000

  1. 23.

  Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал судлал

  3 сар

  192.000

  1. 24.

  Чих, хамар хоолойн мэс засал судлал

  6 сар

  384.000

  1. 25.

  Сонсгол судлал

  45 хоног

  192.000

  1. 26.

  Нүдний мэс засал судлал

  3 сар

  192.000

  1. 27.

  Тархины цахилгаан бичлэг

  6 сар

  384.000

  1. 28.

  Тархины судасны доплерографи

  5 сар

  320.000

  1. 29.

  Мэдээгүйжүүлэг судлал

  3 сар

  192.000

  1. 30.

  Эрчимт эмчилгээ судлал

  3 сар

  192.000

  1. 31.

  Яаралтай тусламж судлал

  5 сар

  320.000

  1. 32.

  Халдварт өвчин судлал

  3 сар

  192.000

  1. 33.

  Сүрьеэ судлал

  3 сар

  192.000

  1. 34.

  Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

  1 сар

  64.000

  1. 35.

  Нүүр амны мэс засал

  3 сар

  192.000

  1. 36.

  Эмэгтэйчүүдийн бөөр, шээсний замын мэс заслын эмгэг судлал

  3 сар

  192.000

  СУВИЛАХУЙН ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ

  СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

  Суралцах мэргэжлийн чиглэл

  Төрөлжсөн мэргэшлээр элсэн  суралцах боломжтой мэргэжил

  Хугацаа

  Сургалтын төлбөр

  Нэг. Сувилахуй зүйч

  1. 1.

  Арьсны сувилахуй

  Дипломын болон бакалаврын боловсролтой сувилагч

  3 сар

  192.000

  1. 2.

  Гэмтэл согогийн сувилахуй 

  3 сар

  192.000

  1. 3.

  Дархлаажуулалтын сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 4.

  Мэдрэлийн сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 5.

  Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 6.

  Мэс заслын сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 7.

  Нүдний сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 8.

  Нүүр амны сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 9.

  Нярайн сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 10.

  Өрхийн сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 11.

  Сэргээн засахын сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 12.

  Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй

  4 сар

  256.000

  1. 13.

  Халдварт өвчний сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 14.

  Хөнгөвчлөх эмчилгээний сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 15.

  Хүүхдийн сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 16.

  Цус, хавдрын сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 17.

  Чих, хамар, хоолойн сувилахуй 

  3 сар

  192.000

  1. 18.

  Эрчимт эмчилгээний сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 19.

  Яаралтай тусламжийн сувилахуй

  3 сар

  192.000

  Хоёр. Монголын уламжлалт анагаах ухаан

  1. 20.

  Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотрын сувилахуй

  Уламжлалт анагаах ухааны сувилагч

  3 сар

  192.000

  Гурав. Лабораторийн техникчийн сургалт

  1. 21.

  Бичил амь судлалын техникчийн сургалт

  Лабораторийн техникч/лаборант

  3 сар

  192.000

  1. 22.

  Дархлаа судлалын техникчийн сургалт

  3 сар

  192.000

  1. 23.

  Клиник биохими судлалын техникчийн сургалт

  3 сар

  192.000

  1. 24.

  Серологи судлалын техникчийн сургалт

  3 сар

  192.000

  1. 25.

  Эд судлалын техникчийн сургалт

  3 сар

  192.000

  Дөрөв. Дүрс оношилгоо ба эмчилгээний тоног төхөөрөмжийн технологи, засвар үйлчилгээ мэргэжлээр төгсөгчийн суралцах чиглэл

  1. 26.

  Компьютер томограф/рентген  туяаны техникчийн сургалт

  Дүрс оношилгооны техникч

  3 сар

  192.000

  1. 27.

  Соронзон давтамжит дүрс оношилгооны техникчийн сургалт

  3 сар

  192.000

  1. 28.

  Гемодиализын техникчийн сургалт

  3 сар

  192.000

  Тав. Бусад

  1. 29.

  Ариутгагчийн сургалт

  Сувилагч, бага эмч,

  3 сар

  192.000

  1. 30.

  Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийн ажилтны сургалт

  Сувилагч, бага эмч, эх баригч, уламжлалтын сувилагч

  3 сар

  192.000

  СУВИЛАГЧ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ СУРГАЛТЫН ЧИГЛЭЛ

  Сувилагч, тусгай мэргэжилтний мэргэжил дээшлүүлэх  сургалтын чиглэл

  Элсэгч

  Сургалтын хугацаа

  Сургалтын төлбөр

  1. 1.

  Гемодиализ сувилахуй

  Дипломын болон бакалаврын боловсролтой сувилагч

  2,5 сар

  160.000

  1. 2.

  Настны сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 3.

  Оношилгооны дурангийн сувилахуй

  3 сар

  192.000

  1. 4.

  Цус цусан бүтээгдэхүүний технологич

  3 сар

  192.000

  1. 5.

   Жирэмсний хяналт 

  Хүний бага эмч

  2 сар

  128.000

  1. 6.

   Зонхилон тохиолдох хүүхдийн өвчний тусламж үйлчилгээ

  2 сар

  128.000

  1. 7.

   Халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг 

  2 сар

  128.000

  1. 8.

   Яаралтай тусламж

  2 сар

  128.000

  1. 9.

   Осол гэмтлийн анхан шатны тусламж

  2 сар

  128.000

  1. 10.

  Эх баригчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

  Эх баригч

  1 сар

  64.000

  1. 11.

   Донтох эмгэгийн сувилахуй

  ТУХАЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ ТӨГССӨН, ТУХАЙН МЭРГЭЖЛЭЭР НЭГ БУЮУ ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ ЖИЛ АЖИЛЛАСАН СУВИЛАГЧ, БУСАД МЭРГЭЖИЛТЭН

  1 сар

  64.000

  1. 12.

   Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 

  1 сар

  64.000

  1. 13.

   Мэс заслын сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

  1 сар

  64.000

  1. 14.

   Нярайн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

  1 сар

  64.000

  1. 15.

   Хүүхдийн сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

  1 сар

  64.000

  1. 16.

   Яаралтай тусламжийн сувилахуй

  1 сар

  64.000

  1. 17.

   Эрчимт эмчилгээний сувилахуйн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

  1 сар

  64.000

  1. 18.

   Клиник биохими судлалын техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

  1 сар

  64.000

  1. 19.

   Бичил амь судлалын техникчийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

  1 сар

  64.000

  1. 20.

   Бүртгэл мэдээллийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

  1 сар

  64.000

  Шалгалтын сорилд хариулах заавар
  Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
  COVID-19-ийн үеийн лабораторийн шинжилгээнүүд, сорьц авах
  "ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
  Бүртгүүлэх заавар