Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

2022/02/01

Та судалгаанд   ЭНД   дарж хамрагдана уу