Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.03 сар
8,468
Халдварт бус өвчин 2024.03 сар
952,092

Эх, нярай, эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв

2021/06/14

Хүүхдийн амьсгалын эрхтний эмгэг судлалын эмч - 3
Хүүхдийн цусны эмгэг хавдар судлалын эмч - 2
Хүүхдийн хоол боловсруулах эрхтний эмгэг судлалын эмч - 3
Хүүхдийн мэдрэлийн эмгэг судлалын эмч - 2
Хүүхдийн сэргээн засах эмчилгээний эмч - 3
Хүүхдийн ерөнхий мэс заслын эмч - 3
Хүүхдийн эрүү нүүрний мэс заслын эмч - 1
Хүүхдийн нүдний мэс заслын эмч, хүүхдийн - 2
Бөөрний мэс заслын эмч - 2
Хүүхдийн чих, хамар, хоолойн мэс заслын эмч - 1
Хүүхдийн бөөр, дотоод шүүрлийн эмгэг судлалын эмч - 2
Хүүхдийн зүрх, судас, холбогч эдийн эмгэг судлалын эмч - 1
Нярайн эмч - 3
Нярайн эрчимт эмчилгээний эмч - 3
Хүүхдийн эрчимт эмчилгээний эмч - 2
Эрчимт эмчилгээний сувилахуй - 6
Яаралтай тусламжийн сувилахуй - 6
Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй - 6
Мэс заслын сувилахуй - 8
Нярайн сувилахуй - 6
Хүүхдийн сувилахуй - 10
Цус хавдрын сувилахуй - 4
Эх, ургийн сувилахуй - 6
Мэдрэлийн сувилахуй - 1
Нүдний  сувилахуй - 2
Чих, хамар, хоолой сувилахуй - 4
Дархлаажуулалтын сувилахуй - 6
Сэргээн засахын сувилахуй - 4
Ерөнхий мэргэжлийн сувилахуй - 150
Эх баригч - 40

ЗАРЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНДЭЭС ХАРНА УУ.