Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.05 сар
16,928
Халдварт бус өвчин 2024.05 сар
1,635,235

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газар

2021/06/12
Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газар
Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ, магадлан итгэмжлэл, сэргээн засах хариуцсан мэргэжилтэн - 1
Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - 1
Дундговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
Хавдарын эмч - 1
Арьс судлалын эмч - 1
Настан судлалын эмч - 1
Эмгэг судлалын эмч - 1
Чанарын менежер - 1
Биостатистикч, тархвар судлагч - 1
Сургалт, Телемедецин хариуцсан ажилтан - 1
Яаралтай түргэн тусламжийн эмч - 1
Дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээ аудит - 1
Ариутгал, хог хаягдлын ажилтан - 1
Эмгэг судлалын туслах ажилтан - 1
Сувилагч - 3
Сайхан-Овоо сумын эрүүл мэндийн төв
Хүний их эмч - 2
Сувилагч - 3
Дэлгэрхангай сумын эрүүл мэндийн төв
Хүний их эмч - 1
Сувилагч - 1
Цагаандэлгэр сумын эрүүл мэндийн төв
Багийн эмч - 2
Сувилагч - 3
Лаборант - 1
Эх баригч - 1
Дэлгэрцогт сумын Эрүүл мэндийн төв
Багийн эмч - 3
Сувилагч - 3
Эх баригч - 1
Ариутгагч - 1
ГовьУгтаал сумын эрүүл мэндийн төв
Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч - 1
Лаборант - 1
Сувилагч - 1
Эмчлэгч их эмч – 1
Лаборант – 1
Сувилагч - 2
Эрдэнэдалай сумын эрүүл мэндийн төв
Багийн их эмч - 3
Сувилагч - 3
Өндөршил сумын Эрүүл мэндийн төв
Багийн эмч – 3
Лаборант - 1
Эм найруулагч – 1
Сувилагч – 2
Адаацаг сумын эрүүл мэндийн төв
Багийн эмч - 3
Ариутгагч - 1
Сувилагч - 3
Дэрэн сумын эрүүл мэндийн төв
Эмчлэгч эмч - 1
Сувилагч - 1
Эх баригч - 1
Луус сумын эрүүл мэндийн төв
Сувилагч - 2
Өлзийт мандал өрхийн эрүүл мэндийн төв
Сувилагч - 1
Боржигон мандал өрхийн эрүүл мэндийн төв
Сувилагч - 1
Уламжлалт анагаах ухааны төв
Бариа заслын сувилагч - 1

ЗАРЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙГ ЭНДЭЭС ХАРНА УУ