Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

ЧАНАР ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУДЫН АСУУМЖ СУДАЛГАА

2021/03/30

Энэхүү асуумж судалгааг
1. Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын чанарын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд
2. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын алба/ЭМТҮЧАБ/-ын
орон тооны гишүүд
3.ЭМТҮЧАБ хариуцсан захирал, дэд захирал
4.ЭМТҮЧАБ-ын албаны дарга
5.Чанарын менежер
6.Аюулгүй байдал эрсдэл хариуцсан менежер
7.Тусламж үйлчилгээний чанарын мэдээллийн асуудал хариуцсан эмнэлгийн мэргэжилтнүүд бөглөнө. Судалгааныүр дүнг таны ажлыг үнэлэхэд ашиглахгүй, ЭМТҮЧАБ-ын хүний нөөцийн өнөөгийн байдал, тэдний сургалтын эрэлт хэрэгцээг тогтоох, сургалтын
төлөвлөлт хийх, улсын хэмжээнд цахим нэгдсэн сүлжээ байгуулахад ашиглахтул үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөнө үү.
https://docs.google.com/forms/d/1H4E4IJRJYKL3pW7obj3Im56JgBCcVd_0QhZOLXkobeQ/viewform?edit_requested=true

ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦСОН ТА БҮХЭНДЭЭ БАЯРЛАЛАА.

ДЭЛХИЙН ЭМЧ НАРЫН ӨДРИЙН МЭНД ХҮРГЭЕ.Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар