Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
24,761
Халдварт бус өвчин
1,908,053

“НЯНГИЙН ЭСРЭГ ЭМИЙН МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ” ДЭЛХИЙН 7 ХОНОГ

2020/11/18

“НЯНГИЙН ЭСРЭГ ЭМИЙН МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ” ДЭЛХИЙН 7 ХОНОГ

Дэлхий даяар нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг болоод байгаа нянгийн тэсвэржилтийн тархалтыг бууруулахад хүн бүрийн оролцоо чухал. Нянгийн эсрэг эмийг хариуцлагатай хэрэглэе!

#ЯгОдоо бидэнтэй хамт аянд нэгдээрэй: https://pledge.antibioticaware...

Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"Нянгийн эсрэг эмийн мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх ” дэлхийн 7 хоног
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар