Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
22,005
Халдварт бус өвчин
1,707,020

“ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР 2020”-д зориулсан “ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА” сургалтын зар

2020/09/15

“ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР 2020”-д зориулсан “ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА” сургалтын зар

/Төгсөлтийн дараах богино хугацааны сургалт/

Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллагаас жил бүрийн 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийг   үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлын дэлхийн өдөр болгон тэмдэглэхээр шийдсэн. Энэ шийдвэрийг 2019 оны 5 дугаар сарын 20-28-ны өдрүүдэд Женев хотод болсон 72 дугаар чуулганаар баталсан бөгөөд  манай улс энэ өдрийг 2019 онд амжилттай тэмдэглэн өнгөрүүлсэн.

2020 онд дэлхий нийтээрээ  Коронавируст халдварын цартахлын эсрэг тэмцэж байна. Иймд энэ өдрийг "Эрүүл мэндийн ажилтны аюулгүй байдлыг хангая" уриатайгаар тэмдэглэж байна.

Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлын удирдлага, зохион байгуулалт, үйлчлүүлэгч төвтэй тусламж,үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хөгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах зорилгоор “ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР 2020”-д зориулсан “ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА” сургалтыг цахимаар  зохион байгуулах гэж байна.

Сургалтын хуваарь: Сургалтын хүртээмж, цахимд холбогдох ачааллыг тооцож эрүүл мэндийн байгууллагуудыг 2 хуваан ижил агууллагаар 2 өдөр сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж доорх хуваарийг гаргасан тул дараах хуваарийн дагуу сургалтандаа хамрагдана уу.

Хамрагдах эрүүл мэндийн байгууллага, албан тушаал

Сургалтанд суух мэргэжилтний тоо

2020 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 13:30-аас сургалтанд  хамрагдах эрүүл мэндийн байгууллагууд, холбогдох албан тушаалтан

 1. 1. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын тусламж үйлчилгээний чанарын газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 2. Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 3. Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 4. Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 5. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 6. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 7. Хавдар судлалын үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 8. Багахангай дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 9. Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 10. Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 11. Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 12. Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 13. Баянгол дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 14. Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 15. Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 16. Архангай аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. - Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 17. Баянхонгор аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,
 2. - Баянхонгор аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 18. Говь-Алтай аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Говь-Алтай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 19. Дархан-Уул аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Дархан-Уул аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 20. Дорнод аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Дорнод аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 21. Завхан аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Завхан аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 22. Өвөрхангай аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Өвөрхангай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 23. Сүхбаатар аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Сүхбаатар аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 24. Төв аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 25. Ховд аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Ховд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 26. Хэнтий аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Хэнтий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

2020 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 13:30-аас сургалтанд  хамрагдах эрүүл мэндийн байгууллагууд, холбогдох албан тушаалтан

 1. 1. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 2. Арьсны өвчин судлалын үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 3. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 4. Хүүхдийн төв сувилалын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 5. Геронтологийн үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 6. Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 7. Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 8. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 9. Нийслэлийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 10. Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 11. Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 12. Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 13. Сүхбаатар дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 14. Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 15. Өргөө амаржих газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 16. Хүрээ амаржих газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2

 1. 17. Амгалан амаржих газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 18. Баян-Өлгий аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Баян-Өлгий аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 19. Булган аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Булган аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 20. Говьсүмбэр аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Говьсүмбэр аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 21. Дорноговь аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Дорноговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 22. Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Дундговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 23. Орхон аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Орхон нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 24. Өмнөговь аймгийн эрүүл мэндийн газрын чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Өмнөговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 25. Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн газрын нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 26. Увс аймгийн эрүүл мэндийн газрын нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

 1. 27. Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн газрын нэгдсэн эмнэлгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 2. - Хөвсгөл аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нэгдсэн эмнэлгийн чанар, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

Нийт

128

: