Хүн амын тоо 2023 он
3,504,741
Халдварт өвчин 2024.04 сар
12,749
Халдварт бус өвчин 2024.04 сар
1,307,749

ИХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ ТӨРӨЛЖСӨН, МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2020/08/27

ИХ ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ 2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ  ТӨРӨЛЖСӨН БОЛОН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

Коронавируст /COVID-19/ халдварын онцгой байдалтай холбоотойгоор төгсөлтийн дараах Төрөлжсөн болон Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг шалгалтгүйгээр элсүүлэхээр боллоо. Үүнд:

 • Ø Төрөлжсөн мэргэшлийн сургалтын бүртгэлийг  2020 оны 9 дүгээр сарын 7-11-ний өдрүүдэд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байранд 9:00-17:00 цаг хүртэл бүртгэнэ.
 • Ø Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын бүртгэлийг 2020 оны 9 дүгээр сарын 7-11-ний өдрүүдэд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байранд 9:00-17:00 цаг хүртэл бүртгэнэ.

Ø Хөдөө орон нутгаас суралцах эмч нар Аймгийнхаа эрүүл мэндийн газрын хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэнд материалаа бүрдүүлэн өгнө үү. Газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн нар 2020 оны 9 дүгээр сарын 14-18-ны өдрүүдэд ЭМХТ-д ирүүлнэ үү.    

Сургалт эхлэх хугацаа: 2020 оны 10 дугаар сарын 1

Бүрдүүлэх материал:

 1.  Суралцахыг хүссэн өргөдөл /А4 бичгийн цаасан дээр гараар бичнэ/
 2. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
 3.  Анагаах ухааны боловсрол олгох зөвшөөрөл бүхий их дээд, сургууль коллеж төгссөн дипломын баталгаажуулсан хуулбар хувь
 4. Үндсэн мэргэшлийн үнэмлэхийн баталгаажуулсан хуулбар хувь
 5.  Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар хувь
 6.  Нийгмийн даатгалын дэвтэр зурагтай, тушаалтай хэсгийн баталгаажуулсан хуулбар хувь
 7. Төрийн санхүүжилтээр суралцаж байгаа бол гурвалсан гэрээ 3% 
 8. ИХ ЭМЧИЙН ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ МЭРГЭШЛИЙН ЧИГЛЭЛ

  Төрөлжсөн мэргэшлийн чиглэл

  Тухайн төрөлжсөн мэргэшлээр сурах боломжтой мэргэжил/мэргэшил

  Нэг. Анатомийн эмгэг судлал

  1. 1.

  Эсийн эмгэг судлал

  -Анатомийн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Хоёр. Гэмтэл согог судлал

  1. 2.

  Түлэнхий, хөлдөлт судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Нөхөн сэргээх мэс заслаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Нүүр амны мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн шүдний их эмч

  1. 3.

  Нурууны мэс засал судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 4.

  Гар сарвууны нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 5.

  Доод мөчний нөхөн сэргээх бичил мэс засал судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 6.

  Үе бүтээх, солих мэс засал судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 7.

  Хүүхдийн гэмтэл согог судлал

  - Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхдийн мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 8.

  Хавсарсан гэмтлийн мэс засал судлал

  -Гэмтэл согог судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Гурав. Дотрын анагаах судлал

  1. 9.

  Бөөр судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 10.

  Дотоод шүүрэл судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 11.

  Зүрх судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 12.

  Настан судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Ерөнхий мэргэшил судлал

  -Мэдрэл судлал

  -Өрхийн анагаах ухаан судлал

  -Сэргээн засал судлал

  -Сэтгэц судлал

  1. 13.

  Ревматологи

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 14.

  Уушиг судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 15.

  Хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 16.

  Цус судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 17.

  Эмнэл зүйн хордлого судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Арьс судлал

  -Гэмтэл согог судлал

  -Ерөнхий мэргэшил судлал

  -Мэдрэл судлал

  -Мэдээгүйжүүлэг судлал

  -Мэс засал судлал

  -Нүд судлал

  -Өрхийн анагаах ухаан

  -Сүрьеэ судлал

  -Сэтгэц судлал

  -Хавдар судлал

  -Халдварт өвчин судлал

  -Хүүхэд судлал

  -Чих, хамар, хоолой судлал

  -Эмнэл зүйн эмгэг судлал

  -Эрчимт эмчилгээ судлал

  -Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

  -Яаралтай тусламж судлал

  1. 18.

  Эмнэлзүйн эм судлал

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Арьс судлал

  -Гэмтэл согог судлал

  -Ерөнхий мэргэшил судлал

  -Мэдрэл судлал

  -Мэдээгүйжүүлэг судлал

  -Мэс засал судлал

  -Нүд судлал

  -Өрхийн анагаах ухаан

  -Сүрьеэ судлал

  -Сэтгэц судлал

  -Хавдар судлал

  -Халдварт өвчин судлал

  -Хүүхэд судлал

  -Чих, хамар, хоолой судлал

  -Эрчимт эмчилгээ судлал

  -Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

  -Яаралтай тусламж судлал

  Дөрөв. Дүрс оношилгоо судлал

  1. 19.

  Ангиограф судсан дотуурхи эмчилгээ, оношилгоо судлал

  -Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Зүрх судлал

  -Яаралтай тусламж судлал

  1. 20.

  Компьютер томограф соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлал

  -Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 21.

  Хүүхдийн дүрс оношилгоо судлал

  -Дүрс оношилгоо судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Тав. Мэдрэл судлал

  1. 22.

  Хүүхдийн мэдрэл судлал

  -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Зургаа. Мэдээгүйжүүлэг судлал

  1. 23.

  Хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

  -Мэдээгүйжүүлэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Долоо. Мэс засал судлал

  1. 24.

  Бөөрний мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 25.

  Бүдүүн, шулуун гэдэсний мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 26.

  Дотоод шүүрлийн мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 27.

  Хүүхдийн мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 28.

  Хэвлийн мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 29.

  Цээжний мэс засал судлал

  -Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 30.

  Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд мэс засал судлал

  -Бөөрний мэс засал судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 31.

  Толгой, хүзүүний мэс засал судлал

  -Мэс засал үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Нүүр амны мэс засал үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхдийн нүүр ам судлал үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Чих, хамар, хоолой судлал үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Найм. Нүд судлал

  1. 32.

  Хүүхдийн нүд судлал

  -Нүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Ес. Сэтгэц судлал

  1. 33.

  Донтолт судлал

  -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 34.

  Сэтгэл засал судлал

  -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 35.

  Шүүхийн сэтгэц судлал

  -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 36.

  Настны сэтгэц судлал

  -Сэтгэц судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арав. Хавдар судлал

  1. 37.

  Хавдрын хими эмчилгээ судлал

  -Хавдар судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 38.

  Хавдрын туяа эмчилгээ судлал

  -Хавдар судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван нэг. Халдварт өвчин судлал

  1. 39.

  Бэлгийн замаар дамжих халдвар, Хүний дархлал хомсдлын вирус/дархлалын олдмол хомсдол судлал

  -Халдварт өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван хоёр. Хүүхэд судлал

  1. 40.

  Нярай, перинаталь судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 41.

  Хүүхдийн бөөр судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 42.

  Хүүхдийн зүрх судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 43.

  Хүүхдийн мэдрэл судлал

  -Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 44.

  Хүүхдийн уушиг судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 45.

  Хүүхдийн хоол боловсруулах тогтолцоо судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 46.

  Хүүхдийн ревматологи

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 47.

  Хүүхдийн дотоод шүүрэл судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 48.

  Хүүхдийн цус, хавдар судлал

  -Хүүхдэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 49.

  Өсвөр үе судлал

  -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Дотор судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Өрх судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван гурав. Чих, хамар, хоолой судлал

  1. 50.

  Хүүхдийн чих, хамар, хоолой судлал

  -Чих, хамар, хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван дөрөв. Эмнэл зүйн эмгэг судлал

  1. 51.

  Эмнэл зүйн бичил амь судлал

  -Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 52.

  Эмнэл зүйн дархлаа, харшил судлал

  -Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Дотор судлал

  -Нүд судлал

  -Хүүхэд судлал

  -Чих, хамар, хоолой судлал

  1. 53.

  Эмнэл зүйн цус сэлбэлт судлал

  -Эмнэл зүйн эмгэг судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Бусад чиглэлээр үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван тав. Эрчимт  эмчилгээ судлал

  1. 54.

  Хүүхдийн эрчимт эмчилгээ судлал

  -Эрчимт эмчилгээ судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  -Хүүхэд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван зургаа. Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

  1. 55.

  Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл, үргүйдэл судлал

  -Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 56.

  Эмэгтэйчүүдийн хавдар судлал

  -Эх барих, эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Арван долоо. Анагаах ухааны оношилгоо ба эмчилгээний технологи

  1. 57.

  Анагаахын бичил амь судлал

  -Био-анагаахын мэргэжилтэн

  1. 58.

  Анагаахын дархлаа, харшил судлал

  -Био-анагаахын мэргэжилтэн

  1. 59.

  Цус, цусан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи

  -Био-анагаахын мэргэжилтэн

  Арван найм. Эм зүй

  1. 60.

  Эмнэл зүйн эм зүй

  -Эм зүйч

  Арван ес. Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлал

  1. 61.

  Монголын уламжлалт анагаах ухааны дотор судлал

  - Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 62.

  Монголын уламжлалт анагаах ухааны засал судлал

  - Монголын уламжлалт анагаах ухаан судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  Хорь. Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

  1. 63.

  Биостатистик, тархвар зүй

  -Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

  - Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн

  - Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн

  -Зоонозын өвчин судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

  1. 64.

  Орчны эрүүл мэнд судлал

  -Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн

  - Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалавр ба түүнээс дээш зэрэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн

  - Нийгмийн эрүүл мэнд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн, бакалаврын зэрэгтэй бусад мэргэжилтэн

  ИХ ЭМЧИЙН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРАЛЦУУЛАХ СУРГАЛТЫН

  ЧИГЛЭЛ, СУРГАЛТЫН ХУГАЦАА

  Сургалцах мэргэжлийн чиглэл

  Тухайн чиглэлээр сурах хугацаа

  1. 1.

  Гемодиалез судлал

  4 сар

  1. 2.

  Эмэгтэйчүүдийн хэт авиа оношилгоо судлал

  3 сар

  1. 3.

  Эмэгтэйчүүдийн дурангийн мэс засал

  3 сар

  1. 4.

  Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал

  3 сар

  1. 5.

  Эх барих, эмэгтэйчүүд судлал

  1 сар, 3 сар

  1. 6.

  Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эрчимт эмчилгээ судлал

  3 сар

  1. 7.

  Эх барих, эмэгтэйчүүдийн мэдээгүйжүүлэг судлал

  3 сар

  1. 8.

  Эмэгтэйчүүдийн хавдрын мэс засал

  3 сар

  1. 9.

  Зүрхний хэт авиа оношилгоо судлал

  3 сар, 5 сар

  1. 10.

  Зүү эмчилгээ судлал

  3 сар

  1. 11.

  Хэвлийн хөндийн хэт авиа оношилгоо судлал

  1 сар, 3 сар

  1. 12.

  Эм зүйн удирдлага, зохион байгуулалт

  4 сар

  1. 13.

  Хүүхэд судлал

  1 сар, 3 сар

  1. 14.

  Хүүхдийн сэхээн амьдруулах эрчимт эмчилгээ судлал

  3 сар

  1. 15.

  Хүүхдийн амь тэнссэн үеийн яаралтай тусламж, нярай, эрчимт эмчилгээ-мэдээгүйжүүлэг судлал

  3 сар

  1. 16.

  Нярай судлал

  3 сар

  1. 17.

  Хөх, улаан хоолойн хавдрын мэс засал судлал

  5 сар

  1. 18.

  Ходоод нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал

  5 сар

  1. 19.

  Элэг цөс, нойр булчирхайн хавдрын мэс засал судлал

  5 сар

  1. 20.

  Уушиг, голтын хавдрын мэс засал судлал

  5 сар

  1. 21.

  Хавдрын хөнгөвчлөх эмчилгээ

  5 сар

  1. 22.

  Дурангийн онош зүй

  3 сар, 6 сар

  1. 23.

  Хэвлийн хөндийн дурангийн мэс засал судлал

  3 сар

  1. 24.

  Чих, хамар хоолойн мэс засал судлал

  6 сар

  1. 25.

  Сонсгол судлал

  45 хоног

  1. 26.

  Нүдний мэс засал судлал

  3 сар

  1. 27.

  Мэдээгүйжүүлэг судлал

  3 сар

  1. 28.

  Эрчимт эмчилгээ судлал

  3 сар

  1. 29.

  Яаралтай тусламж судлал

  5 сар

  1. 30.

  Халдварт өвчин судлал

  3 сар

  1. 31.

  Сүрьеэ судлал

  3 сар

  1. 32.

  Нийгмийн эрүүл мэнд судлал

  1 сар

  1. 33.

  Нүүр амны мэс засал

  3 сар

  1. 34.

  Эмэгтэйчүүдийн бөөр, шээсний замын мэс заслын эмгэг судлал

  2 сар