Хүн амын тоо 2018 он
3,238,479
Халдварт өвчин
4,184
Халдварт бус өвчин
286,589

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн дахин шалгалт цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана.

2020/06/30

2020 онд анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургууль төгсөгчдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн дахин шалгалт 2020 оны 07 сарын 06-ний 15.00 цагаас цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдана. Өмнөх шалгалтад тэнцээгүй төгсөгчид хуучин кодоороо нэвтрэн зөвшөөрлийн шалгалтаа өгнө үү.
Шалгалтын төлбөр болох 12000 төгрөгийг 2020.07.03-ний дотор төлсөн байх.
1. Хүлээн авах банк Төрийн сан
2. Хүлээн авах байгууллага Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
3. Зориулалт Шалгалтын төлбөр /Овог, нэр, регистрийн дугаар/
4. Дансны дугаар 100900020020