Хүн амын тоо 2022 он
3,457,548
Халдварт өвчин 2023.05 сар
20,821
Халдварт бус өвчин 2023.05 сар
1,717,963

Хууль тогтоомжийн дагуу авч буй төлбөр, хураамж

ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУДФАЙЛЫН ТӨРӨЛ ОГНООХОЛБОО БАРИХ
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, холбогдох зардлын жишиг 247
/PDF/2013-07-09  

С.ЛХАГВАСҮРЭН

УТАС:11-322157

lkhagvasuren@hdc.gov.mn

“Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 117/PDF/ 2015.11.6
Эм,эмийн түүхий эдийг бүртгэх журам A295
/PDF/ 2019.06.21
Журам батлах, зардлын жишиг, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 97/56
/PDF/ 2015.3.16
Зардлын жишиг тогтоох тухай-Эрүүл мэндийн сайдын 2011.12.14-ны өдрийн 417-р тушаал/PDF/ 2015.01.06

Эрүүл мэндийн чиглэлээр эрхлэх үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл олгоход хураах тэмдэгтийн хураамж

 
/PDF/

2015.01.06

Мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалт зохион байгуулах, сургалт эрхлэх байгууллагыг сонгох, зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам А337/PDF/

2017.09.01
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байрны дотоод журам А144
/PDF/

2019.10.02
Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай A503

/PDF/

2017.12.11
Төлбөр хураамжийг шинэчлэн батлах тухай А84
/PDF/

2018.06.19
1800-0119
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар