Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Хууль тогтоомжийн дагуу авч буй төлбөр, хураамж

ХУУЛЬ ТОГТООМЖУУДФАЙЛЫН ТӨРӨЛ ОГНООХОЛБОО БАРИХ
Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ, холбогдох зардлын жишиг 247
/PDF/2013-07-09  

С.ЛХАГВАСҮРЭН

УТАС:11-322157

lkhagvasuren@hdc.gov.mn

“Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай” 117/PDF/ 2015.11.6
Эм,эмийн түүхий эдийг бүртгэх журам A295
/PDF/ 2019.06.21
Журам батлах, зардлын жишиг, төлбөрийн хэмжээг тогтоох тухай 97/56
/PDF/ 2015.3.16
Зардлын жишиг тогтоох тухай-Эрүүл мэндийн сайдын 2011.12.14-ны өдрийн 417-р тушаал/PDF/ 2015.01.06

Эрүүл мэндийн чиглэлээр эрхлэх үйл ажиллагаанд зөвшөөрөл олгоход хураах тэмдэгтийн хураамж

 
/PDF/

2015.01.06

Мэргэшүүлэх болон тасралтгүй сургалт зохион байгуулах, сургалт эрхлэх байгууллагыг сонгох, зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох журам А337/PDF/

2017.09.01
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн 2-р байрны дотоод журам А144
/PDF/

2019.10.02
Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэх журам батлах тухай A503

/PDF/

2017.12.11
Төлбөр хураамжийг шинэчлэн батлах тухай А84
/PDF/

2018.06.19
” ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДЭЛХИЙН ӨДӨР-2021”
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
"ЕРӨНХИЙ МЭРГЭШИЛ СУДЛАЛ" ҮНДСЭН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТ
Бүртгүүлэх заавар