Халдварт өвчин 2022.10 сар
307,757
Халдварт бус өвчин 2022.10 сар
2,581,993
"1800-0119" 2022.12.01
3,976

Санхүүгийн тайлан

Он


ОгнооХолбоо барих
2021
ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
БҮТЭН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
2021.06.30
2021.12.31

Э.Хонгорзул
УТАС:11-322157
Khongoroo@hdc.gov.mn
2020
ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

БҮТЭН ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
2020.06.30
2020.12.31
Э.Хонгорзул
УТАС:11-322157
Khongoroo@hdc.gov.mn
2019ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2019.06.30

С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2018
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2017
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН2016.07.28


С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2016
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
2016.08.04


С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2015ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2014ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2015.01.06
С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад бүртгүүлэх
Бүртгүүлэх заавар
1800-0119