Хүн амын тоо 2019 он
3,296,866
Халдварт өвчин
4,227
Халдварт бус өвчин
336,036

Санхүүгийн тайлан

Он


ОгнооХолбоо барих
2019ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2019.06.30

С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2018
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2017
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН2016.07.28


С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2016
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
2016.08.04


С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2015ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2014ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2015.01.06
С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Цахим сургалтад хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
Бүртгүүлэх заавар