Хүн амын тоо 2018 он
3,238,479
Халдварт өвчин
4,184
Халдварт бус өвчин
286,589

Санхүүгийн тайлан

Он


ОгнооХолбоо барих
2019ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2019.06.30

С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn


2018
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2017
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН2016.07.28


С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2016
ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
2016.08.04


С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2015ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
2014ӨМНӨХ ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН
ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

2015.01.06
С.ЛХАГВАСҮРЭН УТАС:11-322157 lkhagvasuren@hdc.gov.mn
Шалгалтын сорилд хариулах заавар
Бүртгүүлэх заавар
Сарын мэдээ