ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

2018 онд Анагаах ухааны боловсрол олгох их дээд сургууль төгсөгчдийн мэргэжлийн
үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтын нэгдсэн дүн