ЭРVVЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

Огноо: 2019-10-07   Дугаар: А150   Улаанбаатар хот


Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад суралцах их эмчийн нэр, мэргэжлийн чиглэл, сургалтын төлбөрийн хэлбэр

Англи нэр...Ерөнхий захирал                              Б.Нарантуяа