ЭРVVЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ТУШААЛ

Огноо: 2018-09-19   Дугаар: А131   Улаанбаатар хот


2018 онд мэргэжлийн зэргийн шалгалтад орох эмнэлгийн мэргэжилтэний нэрс, чиглэл, шалгалтын комиссын

Англи нэр...Захирал                              Д.Ганцэцэг