Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар 38 084 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 29 төрөлтөөр буюу 0.1 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 38 361 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 50 хүүхдээр буюу 0.1 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 19 596 буюу 51.1 хувь нь хүү, 18 765 буюу 48.9 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 9 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.5 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 7.8-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 521 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 13.6 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 9 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 632 тохиолдол бүртгэгдэж, 1 000 амьд төрөлтөд 16.5 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 18 тохиолдлоор буюу 1 000 амьд төрөлтөд 0.5-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 8 523 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 7 тохиолдлоор өссөн байна. Нийт нас баралтын 5 153 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 3 370 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаар 26 төрлийн 22 783 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 70.4 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 958 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.7-оор нэмэгдсэн байна.
Тушаал гарчиг ОГНОО Тушаалын дугаар
Заавар
Тушаалын нэр Тушаалын огноо Тушаалын дугаар татах холбоос
Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээний заавар / Нүүр / 2018-09-26 319
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-07-17 А286
Насанд хүрэгчдийн артерийн гипертензийн эмнэл зүйн заавар / Нүүр / 2018-07-17 А286
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-07-17 А288
Заавар шинэчлэн батлах тухай / Нүүр / 2018-07-16 А281
Нярайн сурфиктант эмчилгээний заавар / Нүүр / 2018-07-16 А281
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-06-29 А262
Цахимаар жор бичих заавар / Нүүр / 2018-06-29 А262
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2018-06-19 А244
Заавар батлах тухай / Нүүр / 2017-12-14 А512
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах хандлагын ЭМТҮ-ний заавар / Нүүр / 2017-12-14 А512
Журам, заавар батлах тухай шинэчлэн / Нүүр / 2017-08-28 А328
Хоол хүнсээр дамжих өвчний үеийн хариу арга хэмжээ авах журам / Нүүр / 2017-08-28 А328
Хоол хүнсээр дамжих өвчний голомтод ажиллах заавар / Нүүр / 2017-08-28 А328
Сорьц шинжлэгдэхүүн цуглуулах ба түүнтэй харьцах заавар / Нүүр / 2017-08-28 А328