Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
“БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ЖУРАМ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Эрүүл мэндийн газрын Эмийн зохицуулалтын хэлтсээс 2012 оны 5 дүгээр сарын 04-ны өдөр “Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам” сэдвээр Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн импортлох, худалдах, ханган нийлүүлэх, үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын захирал, менежер, эмч нартай хамтарсан уулзалт, сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтанд ЗГХА-ЭМГ-ын Эмийн асуудал эрхэлсэн Дэд дарга М.Уранчимэг, Эмийн зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн О.Оюунчимэг, Ш.Энхзаяа, Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Мөнхцэцэг нар дараах чиглэлээр мэдээлэл өгсөн. Үүнд:

1.     “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай” хуулийн холбогдох заалт, Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны “Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам батлах тухай” 41 дүгээр тушаалаар батлагдсан Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний шинэчлэгдсэн журмын талаар

  1. Стандартчилал тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 16.1, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээ, чанарын баталгаажилтын талаар
  2. Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн импортлох, худалдах, ханган нийлүүлэх, үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл авах журам, материал бүрдүүлэлт
  3. Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн талаарх гарын авлага түгээх зэрэг мэдээ мэдээллийг өглөө.

    Сургалтанд биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн шинжээчийн төлөөлөл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн импортлох, худалдах, ханган нийлүүлэх, үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудийн нийт 36 төлөөлөл оролцон Эрүүл мэндийн сайдын 2012 оны “Эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний бүртгэлийн журам батлах тухай” 41 дүгээр тушаалын хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлын талаар санал бодлоо солилцож, холбогдох мэдээ мэдээлэл өгч, арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллав.

    Уулзалтаар дараах санал, хүсэлт гарлаа. Үүнд:

  1. Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн импортлох, худалдах, ханган нийлүүлэх, үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудад БИБ-ний бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой сургалт, уулзалтыг улирал тутамд зохион байгуулж байх. Мөн кредиттэй сургалт зохион байгуулах.
  2. Урьд жилүүдэд БИБ-ийг улсын бүртгэлийн гэрчилгээг үндэслэн гаалийн бүрдүүлэлт хийдэг байсан бол 2012 оноос тусгай зөвшөөрөл авах болсон тухай мэдээллийг аж ахуй нэгж байгууллагуудад хүргэх.
  3. БИБ-ний баталгаажуулалттай холбоотой холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу сургалт зохион байгуулах
  4. Гадуур худалдаанд зарагдаж байгаа эм төст, хүнс төст биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний хяналтын механизмийн тогтолцоог эрчимжүүлэх.
  5. Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн импортлох, худалдах, ханган нийлүүлэх, үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудад эрүүл мэндийн мэргэжлийн хүн ажиллуулах
  6. БИБ-ний бүртгэлийн үйл ажиллагааг сайжруулахад цаашид хэрхэн хамтарч ажиллах болон тус уулзалтаас гарсан санал хүсэлтийн дагуу холбогдох асуудлыг ЭМЯ-ны Хүний Эмийн Зөвлөлийн Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний салбар зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхээр болов.

 ЗГХА-ЭМГ