Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 51 540 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 180 төрөлтөөр буюу 0.4 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 51 928 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 250 хүүхдээр буюу 0.5 хувиар өсчээ. Амьд төрсөн хүүхдийн 26 565 буюу 51.2 хувь нь хүү, 25 363 буюу 48.8 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 11 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 21.2 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2 тохиолдлоор буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.0-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 681 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 820 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 50 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.0-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 11 358 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 82 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 6876 тохиолдол буюу 60.5 хувь нь эрэгтэй, 4482 буюу 39.5 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 8 сарын байдлаар 26 төрлийн 29 171 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 90.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 930 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 1.2-оор нэмэгдсэн байна.
2016 оны 1 сарын 13 өдрийн шалгалтын дүн
2016 оны 1 сарын 13 өдөр  1 давхар 110 тоот    
         
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо  
6081 НЙ92120711 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
6082 УД89022834 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй
6083 ЧС85112811 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
6084 НЧ91103103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй
6085 РЭ89062887 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 75 Тэнцсэн
6086 ОЗ86052719 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй
6087 ЗП89042809 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6088 ЖЯ91063016 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 46 Тэнцээгүй
6089 УХ90020604 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6090 БИ91030811 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
6091 УХ92090424 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6092 ЙВ91062602 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6093 АИ91041505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй
6094 УЗ90030500 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй
6095 АЮ91010124 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 Тэнцээгүй
6096 НЭ90041201 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй
6097 ИБ84030901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
6098 УП93051300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 54 Тэнцээгүй
6099 ОЮ90042321 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6100 УУ91071146 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй
6101 УЗ90062908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 64 Тэнцээгүй
6102 РЙ90040805 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй
6103 УЗ92021804 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй
6104 УП92070204 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 72 Тэнцсэн
6105 УХ89032540 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6106 УШ91052621 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6107 УХ90060319 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6108 УА91092924 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6109 УШ92050523 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 67 Тэнцээгүй
6110 АЮ92091924 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 59 Тэнцээгүй
6111 ИЛ91070102 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6112 ГЮ91121628 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6113 ШД87100302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 51 Тэнцээгүй
6114 ОБ91061804 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 65 Тэнцээгүй
6115 УУ90070382 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 53 Тэнцээгүй
6116 ИЗ90042310 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй
6117 ЧВ77110302 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6118 УП92020671 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6119 БЮ91081028 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй
6120 ИЭ85112768 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6121 РР91062015 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 70 Тэнцсэн
6122 БК91102705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй
6123 ФЯ91052609 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй
6124 УШ91051828 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 49 Тэнцээгүй
6125 УШ92012709 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
6126 ЗЮ91051728 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 48 Тэнцээгүй
6127 НУ85091417 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 42 Тэнцээгүй
6128 ДС90103100 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч Ирээгүй  
7166 ДЮ89021976 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй
7167 ПЮ86101062 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7168 ДО88012819 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7169 УМ90012052 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7170 ОЛ90061289 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй
7171 ЦД88041688 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7172 ЙЭ80072117 Ерөнхий эмч 49 Тэнцээгүй
7173 МЙ75083109 Ерөнхий эмч 37 Тэнцээгүй
7174 ОД82070902 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй
7175 ЧТ71080809 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй
7176 УК89051420 Ерөнхий эмч 65 Тэнцээгүй
7177 ЖЯ86112403 Ерөнхий эмч 40 Тэнцээгүй
7178 КЮ84022881 Ерөнхий эмч 34 Тэнцээгүй
7179 ОЖ89092818 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй
7180 УШ92060326 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7181 ЖЭ89012565 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй
7183 БЮ86022703 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7184 ИЮ89011771 Ерөнхий эмч 43 Тэнцээгүй
7185 ЦА67012701 Ерөнхий эмч 75 Тэнцсэн
7186 ЖЭ88012565 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7187 УП92111166 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7188 РБ89091702 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй
7189 ПЮ88121256 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7190 ЦД87031761 Ерөнхий эмч 63 Тэнцээгүй
7191 ШЗ86021002 Ерөнхий эмч 44 Тэнцээгүй
7192 ЧЛ66102362 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн
7193 УБ88020101 Ерөнхий эмч 71 Тэнцсэн
7194 НЙ86102328 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7195 ПЭ89051929 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7196 ЙЮ91032209 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7197 ПЭ86021606 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7198 ДР89102411 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7199 АЮ92060901 Ерөнхий эмч 60 Тэнцээгүй
7200 МЧ87020502 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7201 БМ82110216 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7202 ЧТ72071919 Ерөнхий эмч 67 Тэнцээгүй
7203 ЕА81083001 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7204 ЧТ88040860 Ерөнхий эмч 72 Тэнцсэн
7205 ИЮ89102580 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7206 ТД87061019 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7207 УА90092226 Ерөнхий эмч 62 Тэнцээгүй
7208 ЧП88030200 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7209 ХЛ73070900 Ерөнхий эмч 59 Тэнцээгүй
7210 БЮ89091968 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7211 ДИ85032411 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн
7212 ЗП89102008 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7213 ХН78111604 Ерөнхий эмч 38 Тэнцээгүй
7214 ДЮ69123001 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7215 ДЗ86112408 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй
7216 ЧП82062475 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7217 ДМ87050901 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7218 ДН89053117 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7219 ТИ85091105 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7220 СК91020704 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7221 ТА91082002 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7222 ИЭ86022307 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй
7223 ШЗ87110164 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй
7224 ПЮ91070407 Ерөнхий эмч 55 Тэнцээгүй
7225 БЮ88032103 Ерөнхий эмч 48 Тэнцээгүй
7226 ТИ88100104 Ерөнхий эмч 58 Тэнцээгүй
7227 СП90072505 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7228 АИ89032807 Ерөнхий эмч 54 Тэнцээгүй
7229 ЧК85051209 Ерөнхий эмч 42 Тэнцээгүй
7230 АЮ88121068 Ерөнхий эмч 50 Тэнцээгүй
7231 НЩ89112663 Ерөнхий эмч 64 Тэнцээгүй
7232 АА88121068 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7233 УЗ89042951 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7234 ПА87022400 Ерөнхий эмч Ирээгүй  
7235 УМ90043098 Ерөнхий эмч 73 Тэнцсэн
9001 АЮ88052214 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 71 Тэнцсэн
2016 оны 2 сарын 16 өдөр 14 цаг  1 давхар 110 тоот    
Код Регистер Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо  
5332 МЖ93103017 Сувилагч 59 Тэнцээгүй
5333 УК94020707 Сувилагч 55 Тэнцээгүй
5334 ОА91020609 Сувилагч 55 Тэнцээгүй
5335 ГЮ93122108 Сувилагч 43 Тэнцээгүй
5336 НМ93071408 Сувилагч 60 Тэнцээгүй
5337 РЭ94012602 Сувилагч 75 Тэнцсэн
5338 ЖЛ94030504 Сувилагч Ирээгүй  
5339 НК88072703 Сувилагч 64 Тэнцээгүй
5340 УХ90011121 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
5341 СФ93022704 Сувилагч Ирээгүй  
5342 РП93080124 Сувилагч 70 Тэнцсэн
5343 ПЮ93060543 Сувилагч 59 Тэнцээгүй
5344 КЮ93080406 Сувилагч 70 Тэнцсэн
5345 НШ94042209 Сувилагч Ирээгүй  
5346 РЗ92022405 Сувилагч Ирээгүй  
5347 РЙ94030311 Сувилагч 67 Тэнцээгүй
5348 ВР94052808 Сувилагч 64 Тэнцээгүй
5349 ИГ93051801 Сувилагч 72 Тэнцсэн
5350 БЮ91081609 Сувилагч 44 Тэнцээгүй
5351 ОД92030207 Сувилагч Ирээгүй  
5352 МК94032306 Сувилагч 56 Тэнцээгүй
5353 ШУ94031301 Сувилагч Ирээгүй  
5354 УД93092324 Сувилагч 60 Тэнцээгүй
5355 ПЭ93060543 Сувилагч Ирээгүй  
5356 ИЛ92061507 Сувилагч Ирээгүй  
5357 ЖК93040601 Сувилагч 48 Тэнцээгүй
5358 АХ94061506 Сувилагч 71 Тэнцсэн
5359 СВ94012100 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
5360 МО93041002 Сувилагч Ирээгүй  
5361 ПЕ93080506 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
5362 СЭ93011104 Сувилагч Ирээгүй  
5363 ОЭ92060795 Сувилагч Ирээгүй  
5364 ОЭ92060705 Сувилагч 64 Тэнцээгүй
5365 ВЙ91061600 Сувилагч 44 Тэнцээгүй
5366 УД90122129 Сувилагч 70 Тэнцсэн
5367 УЗ94041508 Сувилагч 42 Тэнцээгүй
5368 УХ93042801 Сувилагч Ирээгүй  
5369 ЗЮ92061708 Сувилагч 44 Тэнцээгүй
5370 ОЮ92062604 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
5371 ЙЗ92020805 Сувилагч 61 Тэнцээгүй
5372 УМ90022442 Сувилагч Ирээгүй  
5373 ОХ93010301 Сувилагч Ирээгүй  
5374 НП92123105 Сувилагч Ирээгүй  
5375 УУ90092867 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
5376 ГЖ89122707 Сувилагч Ирээгүй  
5377 ЖК94020600 Сувилагч 48 Тэнцээгүй
5378 ЗП90032904 Сувилагч 66 Тэнцээгүй
5379 ИН87110606 Сувилагч 37 Тэнцээгүй
5380 АЯ89081372 Сувилагч 77 Тэнцсэн
5381 ЖЖ93040601 Сувилагч Ирээгүй  
5499 ТД82121207 Сувилагч 61 Тэнцээгүй
5500 ИГ94020129 Сувилагч 60 Тэнцээгүй
5501 ГЖ82080807 Сувилагч 61 Тэнцээгүй
5502 ЧР71030902 Сувилагч 72 Тэнцсэн
5503 ЧМ85080667 Сувилагч 51 Тэнцээгүй
5504 НФ89112208 Сувилагч 49 Тэнцээгүй
5505 ШД76041663 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
5506 ВЖ92050324 Сувилагч 76 Тэнцсэн
5507 ТК84030478 Сувилагч Ирээгүй  
5508 ЧГ72060507 Сувилагч Ирээгүй  
5509 ПЕ90093005 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
5510 РЭ72120707 Сувилагч 72 Тэнцсэн
5511 БА89111501 Сувилагч 76 Тэнцсэн
5512 БА74040416 Сувилагч 19 Тэнцээгүй
5513 АС84091405 Сувилагч 57 Тэнцээгүй
5514 ПЖ92103108 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
5515 ЦЕ85123164 Сувилагч Ирээгүй  
5516 ХК78041307 Сувилагч 24 Тэнцээгүй
5517 ТГ89031105 Сувилагч Ирээгүй  
5518 НТ91101706 Сувилагч Ирээгүй  
5519 АД80123002 Сувилагч Ирээгүй  
5520 ЦВ78042769 Сувилагч Ирээгүй  
5521 УВ63102905 Сувилагч 57 Тэнцээгүй
5522 РЖ82092528 Сувилагч 38 Тэнцээгүй
5523 УА95042301 Сувилагч 47 Тэнцээгүй
5524 ДА86122500 Сувилагч 50 Тэнцээгүй
5525 НТ93071205 Сувилагч Ирээгүй  
5526 ХП76102864 Сувилагч 28 Тэнцээгүй
5527 УЁ74013001 Сувилагч 38 Тэнцээгүй
5528 ГН72030506 Сувилагч 64 Тэнцээгүй
5529 НФ87081569 Сувилагч Ирээгүй  
5530 ИЦ86113017 Сувилагч Ирээгүй  
5531 НЬ90022063 Сувилагч 56 Тэнцээгүй
5532 ОИ87090305 Сувилагч 58 Тэнцээгүй
5533 ИБ93100715 Сувилагч 29 Тэнцээгүй
5534 ХИ71033266 Сувилагч 37 Тэнцээгүй
5535 ДЗ79123034 Сувилагч Ирээгүй  
5536 СД72020202 Сувилагч 63 Тэнцээгүй
5537 ИЭ78073103 Сувилагч 63 Тэнцээгүй
5538 ЧР65041204 Сувилагч 36 Тэнцээгүй
5539 РЙ82022706 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
5540 ЖЕ86112569 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
5541 АА77120203 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
5542 УХ73082738 Сувилагч 36 Тэнцээгүй
5543 ЖЛ86102900 Сувилагч Ирээгүй  
5544 ДЛ93070202 Сувилагч Ирээгүй  
5545 ЖЭ69071902 Сувилагч Ирээгүй  
5546 ЛГ88121807 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
5547 НА93092400 Сувилагч 38 Тэнцээгүй
5548 ОП88082107 Сувилагч 57 Тэнцээгүй
5549 ЦЖ71121808 Сувилагч 52 Тэнцээгүй
5550 ХЙ87062061 Сувилагч 74 Тэнцсэн
5551 АЗ88060826 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
5552 ЧН85050863 Сувилагч 42 Тэнцээгүй
5553 ЖН85040169 Сувилагч Ирээгүй  
5554 ИЧ88093007 Сувилагч 49 Тэнцээгүй
5555 ЛЖ75083101 Сувилагч 58 Тэнцээгүй
5556 ЕЛ87051401 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
5557 ЧЕ77032866 Сувилагч Ирээгүй  
5559 СЕ93011104 Сувилагч 64 Тэнцээгүй
5560 ЙТ91081107 Сувилагч 56 Тэнцээгүй
5561 УП95032220 Сувилагч 63 Тэнцээгүй
5562 НФ77100608 Сувилагч 58 Тэнцээгүй
5563 УП89070665 Сувилагч Ирээгүй  
5564 НХ89053008 Сувилагч 45 Тэнцээгүй
5565 НЦ92082605 Сувилагч 47 Тэнцээгүй
9001 АЙ91070207 Сувилагч 72 Тэнцсэн
9002 ВЭ66020466 Сувилагч 54 Тэнцээгүй
9003 АР87070707 Сувилагч 55 Тэнцээгүй
9004 ЖН85040169 Сувилагч 44 Тэнцээгүй
9005 УП93042136 Сувилагч 71 Тэнцсэн