Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн мэргэжил Оноо Үр дүн
1 1611 ЖЭ83120307 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй
2 1612 МЮ87082901 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй
3 1613 РД90112607 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 61 Тэнцээгүй
4 1614 АО59070707 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч   Ирээгүй
5 1702 ЦГ84041911 Мэс заслын эмч 70 Тэнцсэн
6 1703 ХК86080603 Мэс заслын эмч   Ирээгүй
7 1801 ГИ64031113 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч   Ирээгүй
8 1901 ЗП87070518 Мэдрэлийн эмч 80 Тэнцсэн
9 2001 ГР90040411 Гэмтлийн эмч 80 Тэнцсэн
10 2101 АЖ91011611 Дүрс оношлогооны эмч   Ирээгүй
11 2301 ХИ55062408 Дотрын эмч 70 Тэнцсэн
12 2302 ГЮ89090406 Дотрын эмч 79 Тэнцсэн
13 2501 ИЭ70080900 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 80 Тэнцсэн
14 2502 ТГ64071263 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 55 Тэнцээгүй
15 2503 ДЖ84020413 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй
16 2504 АЮ66071204 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/   Ирээгүй
17 3004 УЗ90110583 Насс 79 Тэнцсэн
18 3005 ДЮ90072064 Насс 72 Тэнцсэн
19 3006 ТЕ86071105 Насс   Ирээгүй
20 3007 УХ89080821 Насс   Ирээгүй
21 3008 УХ88102556 Насс 34 Тэнцээгүй
22 3009 УП92010395 Насс 50 Тэнцээгүй
23 3010 НФ85111311 Насс 25 Тэнцээгүй
24 3011 ЙС87102228 Насс 71 Тэнцсэн
25 3012 ТИ90022101 Насс   Ирээгүй
26 3013 РЮ81112209 Насс 65 Тэнцээгүй
27 3014 ЦД84090204 Насс   Ирээгүй
28 3334 ТЗ82041965 УАУ эмч 56 Тэнцээгүй
29 3335 ЙС83021313 УАУ эмч   Ирээгүй
30 3336 ХЛ85013115 УАУ эмч   Ирээгүй
31 3870 ВН91091607 Сувилагч 50 Тэнцээгүй
32 3871 АЙ91010602 Сувилагч   Ирээгүй
33 3872 УЗ90092867 Сувилагч   Ирээгүй
34 3873 АЗ77012706 Сувилагч 74 Тэнцсэн
35 3874 ДЮ71032363 Сувилагч 86 Тэнцсэн
36 3875 СЮ91021659 Сувилагч   Ирээгүй
37 3876 ЙЖ95062005 Сувилагч 51 Тэнцээгүй
38 3877 УД66032904 Сувилагч 83 Тэнцсэн
39 3878 БД86030305 Сувилагч   Ирээгүй
40 3879 ОИ95091706 Сувилагч   Ирээгүй
41 3880 БД88091308 Сувилагч   Ирээгүй
42 3881 ГГ85110506 Сувилагч 64 Тэнцээгүй
43 3882 ДЙ92122508 Сувилагч 68 Тэнцээгүй
44 3883 ЗЙ65042301 Сувилагч 64 Тэнцээгүй
45 3884 РП86072706 Сувилагч 62 Тэнцээгүй
46 3885 ОЭ88093067 Сувилагч 84 Тэнцсэн
47 3886 ДЮ68042085 Сувилагч 82 Тэнцсэн
48 3887 ОО92021804 Сувилагч 65 Тэнцээгүй
49 3888 ИИ96030201 Сувилагч 35 Тэнцээгүй
50 3889 ТА94083162 Сувилагч 42 Тэнцээгүй
51 3890 ЧР60032402 Сувилагч 82 Тэнцсэн
52 3891 АМ97031609 Сувилагч   Ирээгүй
53 3892 АМ91082503 Сувилагч   Ирээгүй
54 3893 ДЮ69102282 Сувилагч 40 Тэнцээгүй
55 3894 ДР72050104 Сувилагч 89 Тэнцсэн
56 3895 ЖЯ93030901 Сувилагч   Ирээгүй
57 3896 ЗЮ72042702 Сувилагч   Ирээгүй
58 3897 ФВ85032406 Сувилагч 72 Тэнцсэн
59 3898 РЗ92052527 Сувилагч 87 Тэнцсэн
60 3899 ОЭ88092189 Сувилагч 44 Тэнцээгүй
61 3900 МЗ72060749 Сувилагч 49 Тэнцээгүй
62 3901 АЙ91010603 Сувилагч   Ирээгүй
63 3902 АЖ72041601 Сувилагч   Ирээгүй
64 3903 ЙП98021606 Сувилагч   Ирээгүй
65 3904 АМ97031608 Сувилагч   Ирээгүй
66 3905 АД96122508 Сувилагч   Ирээгүй
67 3906 АЮ65041869 Сувилагч   Ирээгүй
68 4016 ГО70101861 Эх баригч   Ирээгүй
69 4017 НЫ68040963 Эх баригч   Ирээгүй
70 4018 ПЙ93070909 Эх баригч 88 Тэнцсэн
71 4019 АЙ96082704 Эх баригч   Ирээгүй
72 4205 ИМ86050308 Эм зүйч 81 Тэнцсэн
73 4206 БЮ89103106 Эм зүйч   Ирээгүй
74 4207 ЙЮ81010701 Эм зүйч 69 Тэнцээгүй
75 4208 ЗГ83060200 Эм зүйч   Ирээгүй
76 4209 ЗЕ74050503 Эм зүйч   Ирээгүй
77 4210 НФ90091908 Эм зүйч 64 Тэнцээгүй
78 4211 УШ91090105 Эм зүйч 65 Тэнцээгүй
79 4212 ЛЮ84042805 Эм зүйч 75 Тэнцсэн
80 4213 ПБ91091016 Эм зүйч 59 Тэнцээгүй
81 4214 ИЮ88101866 Эм зүйч 68 Тэнцээгүй
82 4215 СЮ90051467 Эм зүйч 83 Тэнцсэн
83 4216 ЧА62012900 Эм зүйч   Ирээгүй
84 4217 АЮ73110761 Эм зүйч   Ирээгүй
85 4460 ХИ72083004 Эм найруулагч 58 Тэнцээгүй
86 4461 ЧО68031326 Эм найруулагч 67 Тэнцээгүй
87 4462 ЕЕ69100721 Эм найруулагч 85 Тэнцсэн
88 4463 ИС87110600 Эм найруулагч   Ирээгүй
89 4464 МХ79031302 Эм найруулагч   Ирээгүй
90 4465 ИП88050781 Эм найруулагч   Ирээгүй
91 4466 ДМ92120810 Эм найруулагч   Ирээгүй
92 4467 ГЮ75031307 Эм найруулагч   Ирээгүй
93 4468 ГН66082506 Эм найруулагч   Ирээгүй
94 4469 ФД90022312 Эм найруулагч 82 Тэнцсэн
95 4470 СА92032700 Эм найруулагч   Ирээгүй
96 4471 АИ98042005 Эм найруулагч   Ирээгүй
97 4472 ЦГ66052900 Эм найруулагч   Ирээгүй
98 4473 ФБ91111808 Эм найруулагч   Ирээгүй
99 4474 АЮ83010108 Эм найруулагч   Ирээгүй
100 4605 ЙВ81062027 Бага эмч   Ирээгүй
101 4606 ИН87090306 Бага эмч   Ирээгүй
102 4607 МЗ91081821 Бага эмч 66 Тэнцээгүй
103 4608 ЕЦ90060265 Бага эмч   Ирээгүй
104 4609 ГО84041763 Бага эмч   Ирээгүй
105 4610 ГГ72080402 Бага эмч   Ирээгүй
106 4611 ОЙ85101206 Бага эмч   Ирээгүй
107 4612 БЛ86012179 Бага эмч 87 Тэнцсэн
108 4613 ЕЭ69092260 Бага эмч 32 Тэнцээгүй
109 4614 АЙ77110701 Бага эмч   Ирээгүй
110 4615 АГ91012511 Бага эмч   Ирээгүй
111 4616 ИЭ89021101 Бага эмч   Ирээгүй
112 4702 ЗЛ92111009 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 88 Тэнцсэн
113 4703 ГЕ90111703 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч   Ирээгүй
114 5345 МЮ00282327 Сувилагч 65 Тэнцээгүй
115 5346 АХ93010301 Сувилагч   Ирээгүй
116 5347 БЖ94111004 Сувилагч 78 Тэнцсэн
117 5348 НФ95111601 Сувилагч   Ирээгүй
118 5349 РВ96100609 Сувилагч 23 Тэнцээгүй
119 5350 МЮ95032913 Сувилагч 35 Тэнцээгүй
120 5351 НЕ96110624 Сувилагч 45 Тэнцээгүй
121 5352 ЛЮ90122384 Сувилагч 81 Тэнцсэн
122 5353 ДЮ95090303 Сувилагч 46 Тэнцээгүй
123 5354 ЛЮ97061306 Сувилагч   Ирээгүй
124 5355 РП92012004 Сувилагч 55 Тэнцээгүй
125 5503 БЮ94013104 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 76 Тэнцсэн
126 5504 НЭ95071306 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 77 Тэнцсэн
127 5505 УХ93112271 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 52 Тэнцээгүй
128 5506 УМ89111801 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 37 Тэнцээгүй
129 5507 АС94090116 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 55 Тэнцээгүй
130 5508 ОЮ96032166 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 33 Тэнцээгүй
131 5509 УК95072484 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 68 Тэнцээгүй
132 5510 КГ92021310 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 44 Тэнцээгүй
133 5511 ОЮ95092505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 69 Тэнцээгүй
134 5512 УК96060320 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 60 Тэнцээгүй
135 5513 УК92082923 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 61 Тэнцээгүй
136 5514 АР96042107 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй
137 5515 ФБ97030221 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй
138 5516 ДЮ93082301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч   Ирээгүй
139 5517 РЙ94112512 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 56 Тэнцээгүй
140 5518 ГГ92020300 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 47 Тэнцээгүй
141 5519 УБ84120414 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 28 Тэнцээгүй
142 5520 ИЮ95031607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 66 Тэнцээгүй
143 7000 ЛЮ83040297 Ерөнхий эмч 30 Тэнцээгүй
144 7001 ЙР73021017 Ерөнхий эмч 90 Тэнцсэн
145 7002 АЮ83022161 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
146 7003 НМ90052111 Ерөнхий эмч 41 Тэнцээгүй
147 7004 ДГ92010501 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
148 7005 НЭ88070202 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
149 7006 ЦВ86062903 Ерөнхий эмч 96 Тэнцсэн
150 7007 ФМ80103160 Ерөнхий эмч 46 Тэнцээгүй
151 7008 АЮ94011701 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй
152 7009 ДЮ92041230 Ерөнхий эмч 61 Тэнцээгүй
153 7010 УП90082800 Ерөнхий эмч 91 Тэнцсэн
154 7011 ЛИ84012564 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн
155 7012 УИ93022032 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
156 7013 УШ94090802 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
157 7014 ТЕ94018089 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
158 7015 АА98112307 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
159 7016 ИД96042411 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
160 7017 ЛЖ93092113 Ерөнхий эмч 85 Тэнцсэн
161 7018 ХЙ86062903 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
162 7019 ЕГ93110811 Ерөнхий эмч 82 Тэнцсэн
163 7020 ЦБ73092160 Ерөнхий эмч 53 Тэнцээгүй
164 7021 ГЭ74122503 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
165 7022 РД92050523 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
166 7023 ЧК59122268 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
167 7024 НЬ91010503 Ерөнхий эмч 57 Тэнцээгүй
168 7025 ЗК85092224 Ерөнхий эмч 83 Тэнцсэн
169 7026 ЦВ82012512 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
170 7027 ЕС83112601 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
171 7028 ЦГ69191801 Ерөнхий эмч 69 Тэнцээгүй
172 7029 УК89060653 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
173 7030 ОЮ96032169 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
174 7031 УП89062989 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
175 7032 КГ88013016 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
176 7033 ДЮ89041201 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
177 7034 АЗ93090901 Ерөнхий эмч   Ирээгүй
178 7501 ДЙ94070502 Нүүр ам судлалын их эмч 51 Тэнцээгүй
179 7502 УХ95022033 Нүүр ам судлалын их эмч   Ирээгүй
180 8304 ОЮ95091809 Эм зүйч 55 Тэнцээгүй
181 8305 АМ97030406 Эм зүйч   Ирээгүй
182 8603 ЙП87011601 Эм найруулагч   Ирээгүй
183 9001 ИЛ86122011 Бага эмч 76 Тэнцсэн
184 9002 ДА97052803 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 61 Тэнцээгүй
185 9971 ТГ85031103 Хөдөлгөөн засалч   Ирээгүй
186 9972 ДМ95032001 Хөдөлгөөн засалч   Ирээгүй