Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УДИРДЛАГА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН УДИРДЛАГА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕРҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЭМС-ын 2019 оны А/121 тушаалын хэрэгжилтийг хангах, Эмч нарын 6-р их хурлаас  гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ЭМЯ-ны харьяа төв эмнэлэг, тусгай мэргэжлийн төв, НЭМГ-ийн харьяа дүүргийн эрүүл мэндийн төв, 21 аймгийн ЭМГ-ын удирдлага,  хүний нөөцийн ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх, хүний нөөцийн чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж, журмыг танилцуулах, санал бодлыг сонсох зорилгоор уг  сургалтыг зохион байгуулж 80 хүн хамрагдлаа.

2 өдрийн сургалтаар стратеги төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, санхүүгийн удирдлага, чанар, эрсдэлийн удирдлага, хүний нөөцийн удирдлага, ажлын байран дахь сэтгэл ханамж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх, орчин үеийн хүний нөөцийн менежментийн чиг хандлага, ажлын байрны дүн шинжилгээ, албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах арга, хөдөлмөрийн норм норматив, анагаах ухааны эрх зүй зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яамны хөдөлмөрийн норм норматив хариуцсан мэргэжилтэн, Эрүүл мэндийн эрх зүйн чиглэлийн багш, АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжсэн Эмнэлгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд бэлтгэгдсэн сургагч багш нар хичээл орж чиглүүллээ. Мөн ЭМЯ-ны Төрийн захиргааны удирдлагын газар болон Бодлого төлөвлөлтийн газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнүүд, ЭМХТ-ийн албадын дарга нар таницуулга хийж оролцогчдын санал хүсэлтийг сонслоо.