Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019.09.13-ны "1:2 зорилтын хүрээнд зохион байгуулсан мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн ша

2019.09.13-ны "1:2 зорилтын хүрээнд зохион байгуулсан мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн шалгалтад бэлтгэх сургалт"-д суралцаж төгссөн сувилагчдын шалгалтын дүн

Шифр Регистрийн дугаар Шалгалт өгөх мэргэжил Оноо Үр дүн  Шалгалтын огноо 
1 1001 ОЭ70122661 Сувилагч 84 тэнцсэн 9/13/2019
2 1002 ХЛ71102901 Сувилагч 78 тэнцсэн 9/13/2019
3 1003 ЖМ87042162 Сувилагч 96 тэнцсэн 9/13/2019
4 1004 ЛЮ91032510 Сувилагч 79 тэнцсэн 9/13/2019
5 1005 ОН91071026 Сувилагч 79 тэнцсэн 9/13/2019
6 1006 ЧГ68090565 Сувилагч 71 тэнцсэн 9/13/2019
7 1007 АД93120904 Сувилагч 80 тэнцсэн 9/13/2019
8 1008 ГЮ70020327 Сувилагч 70 тэнцсэн 9/13/2019
9 1010 ДО90110609 Сувилагч 80 тэнцсэн 9/13/2019
10 1011 ЕЭ62042363 Сувилагч 80 тэнцсэн 9/13/2019
11 1012 УР59022801 Сувилагч 78 тэнцсэн 9/13/2019
12 1013 ДС75010504 Сувилагч 87 тэнцсэн 9/13/2019
13 1014 ОИ96120806 Сувилагч 75 тэнцсэн 9/13/2019
14 1015 БЛ97071509 Сувилагч 81 тэнцсэн 9/13/2019
15 1016 ОИ98021718 Сувилагч 76 тэнцсэн 9/13/2019
16 1017 ЗЮ72113062 Сувилагч 90 тэнцсэн 9/13/2019
17 1018 ВЮ57072385 Сувилагч 76 тэнцсэн 9/13/2019
18 1019 ОЮ75020509 Сувилагч 89 тэнцсэн 9/13/2019
19 1020 ПЗ74091505 Сувилагч 79 тэнцсэн 9/13/2019
20 1021 ОО88041164 Сувилагч 88 тэнцсэн 9/13/2019
21 1022 УД66050503 Сувилагч 92 тэнцсэн 9/13/2019
22 1023 ГГ86021101 Сувилагч 76 тэнцсэн 9/13/2019
23 1024 ЖЭ63032704 Сувилагч 89 тэнцсэн 9/13/2019
24 1025 УЮ97010948 Сувилагч 78 тэнцсэн 9/13/2019
25 1026 ИЮ91092305 Сувилагч 78 тэнцсэн 9/13/2019
26 1027 ИЮ72062709 Сувилагч 98 тэнцсэн 9/13/2019
27 1029 УК90021703 Сувилагч 86 тэнцсэн 9/13/2019
28 1030 ЦЕ68040700 Сувилагч 90 тэнцсэн 9/13/2019
29 1031 ХВ66122569 Сувилагч 75 тэнцсэн 9/13/2019
30 1032 ФМ75113028 Сувилагч 77 тэнцсэн 9/13/2019
31 1033 УК90092326 Сувилагч 78 тэнцсэн 9/13/2019
32 1034 ОИ91031506 Сувилагч 78 тэнцсэн 9/13/2019
33 1035 АД74070518 Сувилагч 75 тэнцсэн 9/13/2019