Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2019-2020 оны хичээлийн жилд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад суралсан төгсөлт
Шифр Дүн Үр дүн Регистрийн дугаар Шалгалт өгсөн чиглэл
1001 99 Тэнцсэн АЮ91100100 Ходоод, нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал 
1002 99 Тэнцсэн ПБ91113010 Ходоод, нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал 
1003 100 Тэнцсэн УС81022834 Ходоод, нарийн гэдэсний хавдрын мэс засал судлал 
1004 94 Тэнцсэн УХ92041444 Элэг цөсний хавдрын мэс засал судлал 
1005 93 Тэнцсэн ИЭ84051171 Элэг цөсний хавдрын мэс засал судлал 
1006 98 Тэнцсэн УШ91121030 Уушиг, голтын хавдрын мэс засал 
1007 76 Тэнцсэн ЧД84100116 Яаралтай тусламж судлал 
1008 95 Тэнцсэн УЗ91071309 Яаралтай тусламж судлал 
1009 94 Тэнцсэн ЧИ87092466 Яаралтай тусламж судлал 
1010 91 Тэнцсэн РД94061110 Яаралтай тусламж судлал 
1011 91 Тэнцсэн ЖЯ91061208 Яаралтай тусламж судлал 
1012 70 Тэнцсэн ИЮ091061501 Яаралтай тусламж судлал 
1013 84 Тэнцсэн ИЮ92030300 Яаралтай тусламж судлал 
1014
Ирээгүй ОЭ87081409 Тархины судасны допплерографи 
1015 72 Тэнцсэн МЮ83010313 Тархины судасны допплерографи 
1016 72 Тэнцсэн УЦ88070361 Тархины судасны допплерографи 
1017 72 Тэнцсэн ИЭ89050503 Тархины судасны допплерографи 
1018
Ирээгүй ХЛ68111226 Зүрхний хэт авиа оношилгоо 
1019 80 Тэнцсэн ТИ85123113 Эмэгтэйчүүдийн мэс засал судлал