Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-08-30-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цаасан шалгалтын дүн
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 2002 67 Тэнцээгүй ЖБ87071176 Гэмтлийн эмч 8/30/2019
2 2302 72 Тэнцсэн КЮ88050864 Дотрын эмч 8/30/2019
3 2104 66 Тэнцээгүй УП90042522 Дүрс оношлогооны эмч 8/30/2019
4 2103 32 Тэнцээгүй АФ93072304 Дүрс оношлогооны эмч 8/30/2019
5 5585 77 Тэнцсэн ЧН84011360 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/30/2019
6 7221 97 Тэнцсэн УК90013121 Ерөнхий эмч 8/30/2019
7 7170 95 Тэнцсэн УИ94110671 Ерөнхий эмч 8/30/2019
8 7192 95 Тэнцсэн ИЮ91121521 Ерөнхий эмч 8/30/2019
9 7224 95 Тэнцсэн УЗ92060503 Ерөнхий эмч 8/30/2019
10 7216 93 Тэнцсэн ВЮ92042801 Ерөнхий эмч 8/30/2019
11 7217 93 Тэнцсэн НЙ90111500 Ерөнхий эмч 8/30/2019
12 7218 93 Тэнцсэн ФД90112208 Ерөнхий эмч 8/30/2019
13 9018 92 Тэнцсэн ЗЕ87120908 Ерөнхий эмч 8/30/2019
14 9030 92 Тэнцсэн УХ91032512 Ерөнхий эмч 8/30/2019
15 7157 91 Тэнцсэн МР73102601 Ерөнхий эмч 8/30/2019
16 7213 90 Тэнцсэн ИЖ92072109 Ерөнхий эмч 8/30/2019
17 9014 90 Тэнцсэн УП90052031 Ерөнхий эмч 8/30/2019
18 9019 90 Тэнцсэн ГЗ92122006 Ерөнхий эмч 8/30/2019
19 7164 89 Тэнцсэн РН91030905 Ерөнхий эмч 8/30/2019
20 7184 89 Тэнцсэн УП88062133 Ерөнхий эмч 8/30/2019
21 9013 89 Тэнцсэн УШ92011311 Ерөнхий эмч 8/30/2019
22 7150 88 Тэнцсэн БЮ92102617 Ерөнхий эмч 8/30/2019
23 7205 88 Тэнцсэн ФА92022604 Ерөнхий эмч 8/30/2019
24 7190 87 Тэнцсэн ЛЮ92030618 Ерөнхий эмч 8/30/2019
25 7197 86 Тэнцсэн ДЭ84080306 Ерөнхий эмч 8/30/2019
26 7152 85 Тэнцсэн ЕГ86022217 Ерөнхий эмч 8/30/2019
27 7212 85 Тэнцсэн УХ88050537 Ерөнхий эмч 8/30/2019
28 9015 85 Тэнцсэн ОЭ88050216 Ерөнхий эмч 8/30/2019
29 9016 85 Тэнцсэн ОП90022805 Ерөнхий эмч 8/30/2019
30 7187 84 Тэнцсэн ПБ91082117 Ерөнхий эмч 8/30/2019
31 7160 82 Тэнцсэн ЦЕ72010905 Ерөнхий эмч 8/30/2019
32 7177 82 Тэнцсэн ПЗ89071308 Ерөнхий эмч 8/30/2019
33 9025 82 Тэнцсэн УШ94071066 Ерөнхий эмч 8/30/2019
34 7158 81 Тэнцсэн ФД90030307 Ерөнхий эмч 8/30/2019
35 9017 81 Тэнцсэн УК92121409 Ерөнхий эмч 8/30/2019
36 7165 79 Тэнцсэн ЖЯ91102951 Ерөнхий эмч 8/30/2019
37 7172 77 Тэнцсэн ГП94082529 Ерөнхий эмч 8/30/2019
38 9021 77 Тэнцсэн ЛЮ92081303 Ерөнхий эмч 8/30/2019
39 9026 77 Тэнцсэн ЙМ93121816 Ерөнхий эмч 8/30/2019
40 9029 77 Тэнцсэн УК91072664 Ерөнхий эмч 8/30/2019
41 7159 76 Тэнцсэн УК94050248 Ерөнхий эмч 8/30/2019
42 7151 75 Тэнцсэн ФА94031120 Ерөнхий эмч 8/30/2019
43 7178 75 Тэнцсэн ЗВ93052103 Ерөнхий эмч 8/30/2019
44 7154 74 Тэнцсэн ЦЖ88041701 Ерөнхий эмч 8/30/2019
45 7169 72 Тэнцсэн ЕА94081004 Ерөнхий эмч 8/30/2019
46 9024 72 Тэнцсэн ЦА87061471 Ерөнхий эмч 8/30/2019
47 7161 71 Тэнцсэн УК91071209 Ерөнхий эмч 8/30/2019
48 7209 71 Тэнцсэн УХ92012137 Ерөнхий эмч 8/30/2019
49 7229 71 Тэнцсэн ОЮ93011605 Ерөнхий эмч 8/30/2019
50 9022 71 Тэнцсэн ЙИ94071901 Ерөнхий эмч 8/30/2019
51 7163 71 Тэнцсэн ДЭ74021101 Ерөнхий эмч 8/30/2019
52 9027 71 Тэнцсэн УМ89040234 Ерөнхий эмч 8/30/2019
53 9020 70 Тэнцсэн ЛГ94101412 Ерөнхий эмч 8/30/2019
54 9023 70 Тэнцсэн УШ91053181 Ерөнхий эмч 8/30/2019
55 7156 68 Тэнцээгүй МЮ89063009 Ерөнхий эмч 8/30/2019
56 7194 68 Тэнцээгүй УК93081748 Ерөнхий эмч 8/30/2019
57 7183 66 Тэнцээгүй ЦГ58122668 Ерөнхий эмч 8/30/2019
58 7195 66 Тэнцээгүй АП92112904 Ерөнхий эмч 8/30/2019
59 7173 64 Тэнцээгүй АЮ90022687 Ерөнхий эмч 8/30/2019
60 7215 64 Тэнцээгүй УК89060653 Ерөнхий эмч 8/30/2019
61 9031 63 Тэнцээгүй ПЮ92050904 Ерөнхий эмч 8/30/2019
62 7167 62 Тэнцээгүй ВЮ88091601 Ерөнхий эмч 8/30/2019
63 7148 60 Тэнцээгүй ЗБ88122409 Ерөнхий эмч 8/30/2019
64 7185 59 Тэнцээгүй УИ93121347 Ерөнхий эмч 8/30/2019
65 7199 58 Тэнцээгүй УУ91092924 Ерөнхий эмч 8/30/2019
66 7180 57 Тэнцээгүй ТЗ90090208 Ерөнхий эмч 8/30/2019
67 7175 55 Тэнцээгүй ГЮ92060605 Ерөнхий эмч 8/30/2019
68 7193 54 Тэнцээгүй УК93121011 Ерөнхий эмч 8/30/2019
69 7168 53 Тэнцээгүй УЗ89022721 Ерөнхий эмч 8/30/2019
70 7155 50 Тэнцээгүй УИ94072811 Ерөнхий эмч 8/30/2019
71 7162 50 Тэнцээгүй ПГ92020402 Ерөнхий эмч 8/30/2019
72 7176 50 Тэнцээгүй РЭ94012701 Ерөнхий эмч 8/30/2019
73 7189 50 Тэнцээгүй ВЗ89072301 Ерөнхий эмч 8/30/2019
74 7182 49 Тэнцээгүй УХ91110359 Ерөнхий эмч 8/30/2019
75 7196 49 Тэнцээгүй УХ91112047 Ерөнхий эмч 8/30/2019
76 7188 48 Тэнцээгүй ТЕ93071804 Ерөнхий эмч 8/30/2019
77 7198 46 Тэнцээгүй РЭ93082511 Ерөнхий эмч 8/30/2019
78 7200 46 Тэнцээгүй ОЮ92062422 Ерөнхий эмч 8/30/2019
79 9028 45 Тэнцээгүй ТЗ59031865 Ерөнхий эмч 8/30/2019
80 7227 42 Тэнцээгүй ГК94040103 Ерөнхий эмч 8/30/2019
81 7208 37 Тэнцээгүй ЧК64033024 Ерөнхий эмч 8/30/2019
82 7207 34 Тэнцээгүй ПЙ89071068 Ерөнхий эмч 8/30/2019
83 7203 32 Тэнцээгүй ИЮ91040302 Ерөнхий эмч 8/30/2019
84 7231 24 Тэнцээгүй ОА82040333 Ерөнхий эмч 8/30/2019
85 2503 92 Тэнцсэн АД91031503 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 8/30/2019
86 2502 51 Тэнцээгүй УУ92070401 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 8/30/2019
87 2505 41 Тэнцээгүй УЗ88071439 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 8/30/2019
88 1802 43 Тэнцээгүй ЧВ74110660 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 8/30/2019
89 3015 90 Тэнцсэн ЧС82110800 Насс 8/30/2019
90 3033 85 Тэнцсэн ЖИ85100707 Насс 8/30/2019
91 3038 83 Тэнцсэн МЗ79071765 Насс 8/30/2019
92 3032 82 Тэнцсэн ЖБ62032960 Насс 8/30/2019
93 3014 80 Тэнцсэн ИМ89030504 Насс 8/30/2019
94 3025 75 Тэнцсэн КЮ89110377 Насс 8/30/2019
95 3017 73 Тэнцсэн УУ92011787 Насс 8/30/2019
96 3012 69 Тэнцээгүй ИА91082801 Насс 8/30/2019
97 3021 68 Тэнцээгүй ПН84122201 Насс 8/30/2019
98 3028 63 Тэнцээгүй ЧН86122607 Насс 8/30/2019
99 3037 62 Тэнцээгүй ДЮ90047064 Насс 8/30/2019
100 3013 60 Тэнцээгүй ХЗ61082972 Насс 8/30/2019
101 3029 58 Тэнцээгүй ЧГ78082161 Насс 8/30/2019
102 3023 57 Тэнцээгүй УУ91071169 Насс 8/30/2019
103 3024 56 Тэнцээгүй ЧГ75061102 Насс 8/30/2019
104 3018 47 Тэнцээгүй ШГ86021471 Насс 8/30/2019
105 3035 47 Тэнцээгүй УП90071042 Насс 8/30/2019
106 9034 45 Тэнцээгүй УЮ90020200 Насс 8/30/2019
107 3019 41 Тэнцээгүй УХ88102556 Насс 8/30/2019
108 3030 41 Тэнцээгүй УШ89032204 Насс 8/30/2019
109 3027 40 Тэнцээгүй МЮ76112204 Насс 8/30/2019
110 3340 97 Тэнцсэн ФЖ78123000 УАУ эмч 8/30/2019
111 3344 96 Тэнцсэн НЭ88110205 УАУ эмч 8/30/2019
112 3337 91 Тэнцсэн ЖЭ89061563 УАУ эмч 8/30/2019
113 3348 90 Тэнцсэн ЙА89083003 УАУ эмч 8/30/2019
114 3350 85 Тэнцсэн УШ95012108 УАУ эмч 8/30/2019
115 3339 82 Тэнцсэн АЯ90060619 УАУ эмч 8/30/2019
116 3335 81 Тэнцсэн ЛК90011806 УАУ эмч 8/30/2019
117 3341 81 Тэнцсэн ЧЕ59012708 УАУ эмч 8/30/2019
118 3346 80 Тэнцсэн ЧК83081501 УАУ эмч 8/30/2019
119 3336 45 Тэнцээгүй УК89102127 УАУ эмч 8/30/2019
120 4703 73 Тэнцсэн ЛД92071027 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 8/30/2019
121 4806 77 Тэнцсэн ЙЛ89111300 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 8/30/2019
122 4805 76 Тэнцсэн МВ85083004 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 8/30/2019
123 1401 75 Тэнцсэн ЦБ87112001 Халдвартын эмч 8/30/2019
124 4229 88 Тэнцсэн ФМ88110663 Эм зүйч 8/30/2019
125 4226 86 Тэнцсэн УК91060408 Эм зүйч 8/30/2019
126 4227 86 Тэнцсэн ЛЮ79073016 Эм зүйч 8/30/2019
127 4228 83 Тэнцсэн ЙЮ77011900 Эм зүйч 8/30/2019
128 4222 82 Тэнцсэн АЮ91052165 Эм зүйч 8/30/2019
129 4236 81 Тэнцсэн ЛЙ91111707 Эм зүйч 8/30/2019
130 4219 79 Тэнцсэн ГБ90051906 Эм зүйч 8/30/2019
131 4221 79 Тэнцсэн ДЕ89122209 Эм зүйч 8/30/2019
132 4224 79 Тэнцсэн ГЕ91122208 Эм зүйч 8/30/2019
133 4230 79 Тэнцсэн ЙЮ80011378 Эм зүйч 8/30/2019
134 4216 76 Тэнцсэн ПЮ88070663 Эм зүйч 8/30/2019
135 4220 73 Тэнцсэн ЗГ89122908 Эм зүйч 8/30/2019
136 4237 73 Тэнцсэн МЗ92050608 Эм зүйч 8/30/2019
137 4233 72 Тэнцсэн ЙО83031307 Эм зүйч 8/30/2019
138 4234 71 Тэнцсэн МВ91100108 Эм зүйч 8/30/2019
139 4235 60 Тэнцээгүй СП91020229 Эм зүйч 8/30/2019
140 4217 42 Тэнцээгүй УД89011605 Эм зүйч 8/30/2019
141 4223 29 Тэнцээгүй ЧТ78122601 Эм зүйч 8/30/2019
142 4519 93 Тэнцсэн ПГ92060703 Эм найруулагч 8/30/2019
143 4524 88 Тэнцсэн ЛЮ82022001 Эм найруулагч 8/30/2019
144 4507 84 Тэнцсэн ГБ92090509 Эм найруулагч 8/30/2019
145 4508 84 Тэнцсэн ХА69011361 Эм найруулагч 8/30/2019
146 4518 83 Тэнцсэн ВЮ00232119 Эм найруулагч 8/30/2019
147 4511 82 Тэнцсэн СЭ92112405 Эм найруулагч 8/30/2019
148 4530 82 Тэнцсэн ШЗ77022508 Эм найруулагч 8/30/2019
149 4505 81 Тэнцсэн КА61042102 Эм найруулагч 8/30/2019
150 4503 77 Тэнцсэн СЮ85111700 Эм найруулагч 8/30/2019
151 4501 74 Тэнцсэн АО88031402 Эм найруулагч 8/30/2019
152 4502 72 Тэнцсэн ОД92092800 Эм найруулагч 8/30/2019
153 4504 71 Тэнцсэн ВК88030101 Эм найруулагч 8/30/2019
154 4516 65 Тэнцээгүй ТЛ90062466 Эм найруулагч 8/30/2019
155 4523 62 Тэнцээгүй СА92032700 Эм найруулагч 8/30/2019
156 4521 61 Тэнцээгүй УР75070603 Эм найруулагч 8/30/2019
157 4526 58 Тэнцээгүй ЙН91120804 Эм найруулагч 8/30/2019
158 4506 57 Тэнцээгүй МЯ89020506 Эм найруулагч 8/30/2019
159 4510 51 Тэнцээгүй ЧО68031326 Эм найруулагч 8/30/2019
160 4529 49 Тэнцээгүй ПИ85092809 Эм найруулагч 8/30/2019
161 4513 48 Тэнцээгүй ВЮ87122200 Эм найруулагч 8/30/2019
162 4517 35 Тэнцээгүй ЖЗ93042005 Эм найруулагч 8/30/2019
163 4016 92 Тэнцсэн АД76082001 Эх баригч 8/30/2019
164 4018 87 Тэнцсэн ПЕ92041402 Эх баригч 8/30/2019
165 4017 86 Тэнцсэн ПЕ93011805 Эх баригч 8/30/2019
166 4021 85 Тэнцсэн ИЧ88071308 Эх баригч 8/30/2019
167 4026 84 Тэнцсэн ЖМ93051015 Эх баригч 8/30/2019
168 4020 83 Тэнцсэн ЕВ92100302 Эх баригч 8/30/2019
169 4024 82 Тэнцсэн ДВ93121007 Эх баригч 8/30/2019
170 4022 79 Тэнцсэн ИЧ87042309 Эх баригч 8/30/2019
171 4019 71 Тэнцсэн ИЛ90030723 Эх баригч 8/30/2019
172 9032 62 Тэнцээгүй ТИ70070363 Эх баригч 8/30/2019
173 1602 99 Тэнцсэн ЧВ85022462 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 8/30/2019