Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-08-28-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн
2019-08-28-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн цахим шалгалтын дүн 
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 4495 72 Тэнцсэн ЕЮ79061509 Эм найруулагч 8/28/2019
2 2501 91 Тэнцсэн ДО91031309 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 8/28/2019
3 5515 70 Тэнцсэн ЖЬ89030365 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
4 5513 74 Тэнцсэн УК93121307 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
5 7128 83 Тэнцсэн УК94030847 Ерөнхий эмч 8/28/2019
6 7121 70 Тэнцсэн КЮ90040121 Ерөнхий эмч 8/28/2019
7 3334 76 Тэнцсэн ФА84060301 УАУ эмч 8/28/2019
8 7120 82 Тэнцсэн ОА91080701 Ерөнхий эмч 8/28/2019
9 3331 96 Тэнцсэн ИЮ92053008 УАУ эмч 8/28/2019
10 3868 75 Тэнцсэн НФ94060620 Сувилагч 8/28/2019
11 5519 79 Тэнцсэн НК96111507 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
12 4008 86 Тэнцсэн ПД95040601 Эх баригч 8/28/2019
13 7143
80 Тэнцсэн ПЭ79042406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
14 3011 82 Тэнцсэн ЙЮ91030601 Насс 8/28/2019
15 5516 91 Тэнцсэн СЮ96012400 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
16 4205 81 Тэнцсэн ЦБ86071501 Эм зүйч 8/28/2019
17 4209 89 Тэнцсэн ЧЙ70012066 Эм зүйч 8/28/2019
18 3875 73 Тэнцсэн ЛЮ95080603 Сувилагч 8/28/2019
19 7123 79 Тэнцсэн ИА94020488 Ерөнхий эмч 8/28/2019
20 7115 77 Тэнцсэн УУ19910525 Ерөнхий эмч 8/28/2019
21 5520 79 Тэнцсэн УК95111249 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
22 5345 78 Тэнцсэн УП97081242 Сувилагч 8/28/2019
23 4701 75 Тэнцсэн ВБ92080208 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 8/28/2019
24 3878 83 Тэнцсэн НК93062703 Сувилагч 8/28/2019
25 1601 79 Тэнцсэн ФА88121036 Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч 8/28/2019
26 4009 79 Тэнцсэн ПЮ93082606 Эх баригч 8/28/2019
27 1501 73 Тэнцсэн ВД90042422 Чих хамар хоолойн эмч 8/28/2019
28 4214 73 Тэнцсэн ЗИ93122401 Эм зүйч 8/28/2019
29 5521 88 Тэнцсэн ТА95060899 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
30 8302 71 Тэнцсэн ДК96032105 Эм зүйч 8/28/2019
31 7126 88 Тэнцсэн ТА93021206 Ерөнхий эмч 8/28/2019
32 5514 74 Тэнцсэн КГ94101524 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
33 3876 77 Тэнцсэн ЙГ92102401 Сувилагч 8/28/2019
34 4010 83 Тэнцсэн ДЗ92091403 Эх баригч 8/28/2019
35 3009 73 Тэнцсэн НХ91121805 Насс 8/28/2019
36 1801 71 Тэнцсэн ВЮ79112803 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 8/28/2019
37 3004 79 Тэнцсэн ЛЮ91090404 Насс 8/28/2019
38 3882 81 Тэнцсэн УП94042040 Сувилагч 8/28/2019
39 7202 25 Тэнцээгүй ВЮ89090931 Уламжлалт анагаахын их эмч 8/28/2019
40 5501 56 Тэнцээгүй ИК94120503 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
41 7141 60 Тэнцээгүй ЕЙ96050500 Ерөнхий эмч 8/28/2019
42 3874 53 Тэнцээгүй НФ69072001 Сувилагч 8/28/2019
43 5502 61 Тэнцээгүй ЛГ94012200 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
44 3867 50 Тэнцээгүй МУ87122860 Сувилагч 8/28/2019
45 3887 66 Тэнцээгүй ЖМ87042162 Сувилагч 8/28/2019
46 7502 32 Тэнцээгүй ОЮ90091003 Нүүр ам судлалын их эмч 8/28/2019
47 7127 50 Тэнцээгүй УК94030501 Ерөнхий эмч 8/28/2019
48 3877 36 Тэнцээгүй АР96111314 Сувилагч 8/28/2019
49 5503 69 Тэнцээгүй ЗМ94111909 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
50 7122 67 Тэнцээгүй ТИ90082668 Ерөнхий эмч 8/28/2019
51 3884 58 Тэнцээгүй ЧО85100906 Сувилагч 8/28/2019
52 8303 40 Тэнцээгүй ПВ95020707 Эм зүйч 8/28/2019
53 4493 67 Тэнцээгүй ИЛ89090601 Эм найруулагч 8/28/2019
54 4210 60 Тэнцээгүй СБ92090604 Эм зүйч 8/28/2019
55 3871 55 Тэнцээгүй АД93120904 Сувилагч 8/28/2019
56 3872 65 Тэнцээгүй УД92103003 Сувилагч 8/28/2019
57 7503 39 Тэнцээгүй УХ96080737 Нүүр ам судлалын их эмч 8/28/2019
58 7118 58 Тэнцээгүй БЮ94062923 Ерөнхий эмч 8/28/2019
59 5344 44 Тэнцээгүй РЯ97060602 Сувилагч 8/28/2019
60 3866 62 Тэнцээгүй ИЗ92122102 Сувилагч 8/28/2019
61 4206 36 Тэнцээгүй ДМ91082305 Эм зүйч 8/28/2019
62 7134 42 Тэнцээгүй УП92071858 Ерөнхий эмч 8/28/2019
63 3880 50 Тэнцээгүй ЕЭ62042363 Сувилагч 8/28/2019
64 4492 49 Тэнцээгүй МЛ94103000 Эм найруулагч 8/28/2019
65 4500 67 Тэнцээгүй ДМ92120810 Эм найруулагч 8/28/2019
66 3007 48 Тэнцээгүй УЛ92120102 Насс 8/28/2019
67 7501 50 Тэнцээгүй УШ94122622 Нүүр ам судлалын их эмч 8/28/2019
68 7200 48 Тэнцээгүй ТК79090906 Уламжлалт анагаахын их эмч 8/28/2019
69 4208 38 Тэнцээгүй УЗ91102000 Эм зүйч 8/28/2019
70 7119 54 Тэнцээгүй ЧЙ80051003 Ерөнхий эмч 8/28/2019
71 4494 44 Тэнцээгүй ОО87091001 Эм найруулагч 8/28/2019
72 4013 53 Тэнцээгүй ЦД85031775 Эх баригч 8/28/2019
73 3883 59 Тэнцээгүй ТА91032924 Сувилагч 8/28/2019
74 4804 23 Тэнцээгүй НЕ93022009 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 8/28/2019
75 3008 69 Тэнцээгүй ВЮ91101900 Насс 8/28/2019
76 4605 63 Тэнцээгүй ВЕ88090909 Бага эмч 8/28/2019
77 5518 48 Тэнцээгүй ЙО94051905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
78 3870 40 Тэнцээгүй ЛЮ89032766 Сувилагч 8/28/2019
79 7201 36 Тэнцээгүй УШ96013024 Уламжлалт анагаахын их эмч 8/28/2019
80 3879 66 Тэнцээгүй ОО88041164 Сувилагч 8/28/2019
81 2101 42 Тэнцээгүй ХГ79092214 Дүрс оношлогооны эмч 8/28/2019
82 7140 60 Тэнцээгүй УЗ94110421 Ерөнхий эмч 8/28/2019
83 4491 69 Тэнцээгүй ТА93011306 Эм найруулагч 8/28/2019
84 5348 69 Тэнцээгүй РУ97010901 Сувилагч 8/28/2019
85 5346 57 Тэнцээгүй УИ93111608 Сувилагч 8/28/2019
86 4204 49 Тэнцээгүй ТГ85112411 Эм зүйч 8/28/2019
87 4207 43 Тэнцээгүй ПЮ91062600 Эм зүйч 8/28/2019
88 1703 58 Тэнцээгүй УУ91061320 Мэс заслын эмч 8/28/2019
89 5508 62 Тэнцээгүй СЭ96021912 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019
90 7116 48 Тэнцээгүй УМ90121006 Ерөнхий эмч 8/28/2019
91 8601 51 Тэнцээгүй НЫ86022661 Эм найруулагч 8/28/2019
92 4211 64 Тэнцээгүй ЕЭ80081168 Эм зүйч 8/28/2019
93 7133 35 Тэнцээгүй УМ89040234 Ерөнхий эмч 8/28/2019
94 5350 54 Тэнцээгүй ДИ95061606 Сувилагч 8/28/2019
95 1701 44 Тэнцээгүй ЗФ88092012 Мэс заслын эмч 8/28/2019
96 5504 64 Тэнцээгүй РЭ94061201 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 8/28/2019