Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-07-26-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2019-07-26-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн 
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 7152 95 Тэнцсэн БЗ83030504 Ерөнхий эмч 7/26/2019
2 7173 95 Тэнцсэн УК95012205 Ерөнхий эмч 7/26/2019
3 7144 93 Тэнцсэн ЕЮ76032544 Ерөнхий эмч 7/26/2019
4 7161 91 Тэнцсэн ЗП90071301 Ерөнхий эмч 7/26/2019
5 7243 91 Тэнцсэн СЛ77031200 Ерөнхий эмч 7/26/2019
6 7175 90 Тэнцсэн УШ93031607 Ерөнхий эмч 7/26/2019
7 9024 89 Тэнцсэн УК93051302 Ерөнхий эмч 7/26/2019
8 7174 87 Тэнцсэн УП93091647 Ерөнхий эмч 7/26/2019
9 7215 87 Тэнцсэн ХН66120860 Ерөнхий эмч 7/26/2019
10 7168 85 Тэнцсэн УК93011801 Ерөнхий эмч 7/26/2019
11 7188 84 Тэнцсэн ФА92092121 Ерөнхий эмч 7/26/2019
12 7219 84 Тэнцсэн УМ90041825 Ерөнхий эмч 7/26/2019
13 7253 84 Тэнцсэн ЙЮ92020601 Ерөнхий эмч 7/26/2019
14 7148 83 Тэнцсэн ФБ91052166 Ерөнхий эмч 7/26/2019
15 7154 83 Тэнцсэн ЗИ91061132 Ерөнхий эмч 7/26/2019
16 7171 83 Тэнцсэн НЮ83042793 Ерөнхий эмч 7/26/2019
17 9010 83 Тэнцсэн УШ92051573 Ерөнхий эмч 7/26/2019
18 7165 81 Тэнцсэн АЗ92030427 Ерөнхий эмч 7/26/2019
19 7186 81 Тэнцсэн ИЗ94061228 Ерөнхий эмч 7/26/2019
20 7170 80 Тэнцсэн ВЗ95021308 Ерөнхий эмч 7/26/2019
21 7221 80 Тэнцсэн АЮ88081503 Ерөнхий эмч 7/26/2019
22 7159 79 Тэнцсэн УЮ95091726 Ерөнхий эмч 7/26/2019
23 7162 79 Тэнцсэн УБ88090216 Ерөнхий эмч 7/26/2019
24 7169 79 Тэнцсэн ИЦ92081801 Ерөнхий эмч 7/26/2019
25 7189 79 Тэнцсэн ОС91020117 Ерөнхий эмч 7/26/2019
26 7208 79 Тэнцсэн КБ94051105 Ерөнхий эмч 7/26/2019
27 9023 79 Тэнцсэн НТ87021611 Ерөнхий эмч 7/26/2019
28 9025 79 Тэнцсэн УИ90121040 Ерөнхий эмч 7/26/2019
29 7203 78 Тэнцсэн СП90092214 Ерөнхий эмч 7/26/2019
30 7205 78 Тэнцсэн ИЮ93082201 Ерөнхий эмч 7/26/2019
31 7178 77 Тэнцсэн ТК85041501 Ерөнхий эмч 7/26/2019
32 7185 77 Тэнцсэн МЮ94090597 Ерөнхий эмч 7/26/2019
33 7202 77 Тэнцсэн ПК94022304 Ерөнхий эмч 7/26/2019
34 7181 76 Тэнцсэн ЧЗ86100711 Ерөнхий эмч 7/26/2019
35 7195 76 Тэнцсэн АН92031801 Ерөнхий эмч 7/26/2019
36 7255 76 Тэнцсэн ВЭ82112270 Ерөнхий эмч 7/26/2019
37 7199 75 Тэнцсэн ЦГ68010205 Ерөнхий эмч 7/26/2019
38 7244 75 Тэнцсэн ПБ90102762 Ерөнхий эмч 7/26/2019
39 7258 75 Тэнцсэн УД91080900 Ерөнхий эмч 7/26/2019
40 9022 75 Тэнцсэн УШ95041121 Ерөнхий эмч 7/26/2019
41 7218 74 Тэнцсэн УК94020320 Ерөнхий эмч 7/26/2019
42 7230 74 Тэнцсэн ГО90061001 Ерөнхий эмч 7/26/2019
43 9009 74 Тэнцсэн ЧР64062669 Ерөнхий эмч 7/26/2019
44 7192 73 Тэнцсэн ОЮ90042321 Ерөнхий эмч 7/26/2019
45 7145 72 Тэнцсэн СЙ79092605 Ерөнхий эмч 7/26/2019
46 7216 72 Тэнцсэн ЖЮ83071909 Ерөнхий эмч 7/26/2019
47 9021 71 Тэнцсэн ИЮ90121063 Ерөнхий эмч 7/26/2019
48 7151 70 Тэнцсэн УП92010721 Ерөнхий эмч 7/26/2019
49 7209 70 Тэнцсэн ЛЮ96062503 Ерөнхий эмч 7/26/2019
50 7232 70 Тэнцсэн ТЖ87011665 Ерөнхий эмч 7/26/2019
51 7196 68 Тэнцээгүй ПЕ92062006 Ерөнхий эмч 7/26/2019
52 7158 66 Тэнцээгүй ГО89010572 Ерөнхий эмч 7/26/2019
53 7197 66 Тэнцээгүй НЦ92042002 Ерөнхий эмч 7/26/2019
54 7249 66 Тэнцээгүй ХЕ88010609 Ерөнхий эмч 7/26/2019
55 7212 65 Тэнцээгүй УП91041627 Ерөнхий эмч 7/26/2019
56 7156 64 Тэнцээгүй УО88042956 Ерөнхий эмч 7/26/2019
57 7256 63 Тэнцээгүй РГ92050511 Ерөнхий эмч 7/26/2019
58 7260 61 Тэнцээгүй УХ96033071 Ерөнхий эмч 7/26/2019
59 7147 60 Тэнцээгүй ИА69060701 Ерөнхий эмч 7/26/2019
60 7176 60 Тэнцээгүй ЙЕ94040706 Ерөнхий эмч 7/26/2019
61 7248 60 Тэнцээгүй ПЙ92080404 Ерөнхий эмч 7/26/2019
62 7226 59 Тэнцээгүй ЦБ86042279 Ерөнхий эмч 7/26/2019
63 7190 58 Тэнцээгүй НЗ93051301 Ерөнхий эмч 7/26/2019
64 7200 58 Тэнцээгүй ДЮ88052604 Ерөнхий эмч 7/26/2019
65 7211 57 Тэнцээгүй ЧМ59040666 Ерөнхий эмч 7/26/2019
66 7198 56 Тэнцээгүй ХЙ86062903 Ерөнхий эмч 7/26/2019
67 7172 55 Тэнцээгүй КБ94010302 Ерөнхий эмч 7/26/2019
68 7220 55 Тэнцээгүй РН91030905 Ерөнхий эмч 7/26/2019
69 7246 55 Тэнцээгүй ЖЭ90022762 Ерөнхий эмч 7/26/2019
70 7182 54 Тэнцээгүй УЗ94110421 Ерөнхий эмч 7/26/2019
71 7259 54 Тэнцээгүй УУ19910525 Ерөнхий эмч 7/26/2019
72 7164 53 Тэнцээгүй УШ94090802 Ерөнхий эмч 7/26/2019
73 7193 53 Тэнцээгүй ҮХ88050537 Ерөнхий эмч 7/26/2019
74 7228 53 Тэнцээгүй ИЦ92022405 Ерөнхий эмч 7/26/2019
75 7234 53 Тэнцээгүй ОА82040333 Ерөнхий эмч 7/26/2019
76 7206 52 Тэнцээгүй ГП88022710 Ерөнхий эмч 7/26/2019
77 7261 52 Тэнцээгүй УТ91032703 Ерөнхий эмч 7/26/2019
78 7179 50 Тэнцээгүй ИЮ92021022 Ерөнхий эмч 7/26/2019
79 7187 50 Тэнцээгүй СЭ96021912 Ерөнхий эмч 7/26/2019
80 7241 47 Тэнцээгүй УК91071209 Ерөнхий эмч 7/26/2019
81 7201 45 Тэнцээгүй ВР92121005 Ерөнхий эмч 7/26/2019
82 7180 43 Тэнцээгүй ЗБ88122409 Ерөнхий эмч 7/26/2019
83 7240 43 Тэнцээгүй УХ91031001 Ерөнхий эмч 7/26/2019
84 7191 42 Тэнцээгүй ЧГ79061261 Ерөнхий эмч 7/26/2019
85 7239 41 Тэнцээгүй ПЖ86011207 Ерөнхий эмч 7/26/2019
86 7223 39 Тэнцээгүй ШУ94021606 Ерөнхий эмч 7/26/2019
87 7150 38 Тэнцээгүй ДЙ78120701 Ерөнхий эмч 7/26/2019
88 7149 37 Тэнцээгүй ЧК86072606 Ерөнхий эмч 7/26/2019
89 7184 17 Тэнцээгүй ГД92071503 Ерөнхий эмч 7/26/2019