Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-07-25-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2019-07-25-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн 
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 4618 92 Тэнцсэн ЕП92082606 Бага эмч 7/25/2019
2 4615 90 Тэнцсэн МЮ65070286 Бага эмч 7/25/2019
3 4629 90 Тэнцсэн ЕЭ68120965 Бага эмч 7/25/2019
4 4616 86 Тэнцсэн ЙЮ92081806 Бага эмч 7/25/2019
5 4628 83 Тэнцсэн ТЛ91080914 Бага эмч 7/25/2019
6 4610 81 Тэнцсэн ЦА71060168 Бага эмч 7/25/2019
7 4617 81 Тэнцсэн МИ60123101 Бага эмч 7/25/2019
8 4619 77 Тэнцсэн МЮ91081709 Бага эмч 7/25/2019
9 4621 65 Тэнцээгүй ФБ74071004 Бага эмч 7/25/2019
10 4609 64 Тэнцээгүй ЙЕ68013006 Бага эмч 7/25/2019
11 4627 59 Тэнцээгүй ФЖ87053005 Бага эмч 7/25/2019
12 4632 52 Тэнцээгүй ДЮ68122269 Бага эмч 7/25/2019
13 4614 51 Тэнцээгүй СЛ88121404 Бага эмч 7/25/2019
14 4623 50 Тэнцээгүй ОН90122463 Бага эмч 7/25/2019
15 4633 41 Тэнцээгүй РЛ89110607 Бага эмч 7/25/2019
16 4622 37 Тэнцээгүй ЙЭ72051201 Бага эмч 7/25/2019
17 4630 27 Тэнцээгүй ИВ90082208 Бага эмч 7/25/2019
18 2303 81 Тэнцсэн АВ90042700 Дотрын эмч 7/25/2019
19 2301 71 Тэнцсэн ИЭ88052984 Дотрын эмч 7/25/2019
20 2101 82 Тэнцсэн УП92041947 Дүрс оношлогооны эмч 7/25/2019
21 2503 95 Тэнцсэн ЦЖ87052906 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 7/25/2019
22 2509 91 Тэнцсэн РУ86030120 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 7/25/2019
23 2505 85 Тэнцсэн ИМ89011001 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 7/25/2019
24 2504 79 Тэнцсэн ХК65101702 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 7/25/2019
25 2507 54 Тэнцээгүй ДЖ85031408 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 7/25/2019
26 2508 50 Тэнцээгүй УУ92061400 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 7/25/2019
27 1901 77 Тэнцсэн ФМ81092760 Мэдрэлийн эмч 7/25/2019
28 1801 41 Тэнцээгүй ОО91033010 Мэдээгүйжүүлэлт эрчимт эмчилгээний эмч 7/25/2019
29 1701 87 Тэнцсэн ЙР90122601 Мэс заслын эмч 7/25/2019
30 9014 81 Тэнцсэн УК93111812 Мэс заслын эмч 7/25/2019
31 3022 89 Тэнцсэн УШ91091231 Насс 7/25/2019
32 3015 86 Тэнцсэн СЭ86031704 Насс 7/25/2019
33 3016 86 Тэнцсэн ОГ92051206 Насс 7/25/2019
34 3027 79 Тэнцсэн МН89070565 Насс 7/25/2019
35 3021 77 Тэнцсэн УШ89113001 Насс 7/25/2019
36 3033 76 Тэнцсэн ИЮ90101166 Насс 7/25/2019
37 3036 72 Тэнцсэн ЦА88041009 Насс 7/25/2019
38 3025 68 Тэнцээгүй ИМ89030504 Насс 7/25/2019
39 3032 68 Тэнцээгүй ХН85030602 Насс 7/25/2019
40 3023 61 Тэнцээгүй ЧГ75061102 Насс 7/25/2019
41 3017 58 Тэнцээгүй ЦГ69021303 Насс 7/25/2019
42 3014 54 Тэнцээгүй ВЮ91101900 Насс 7/25/2019
43 3029 54 Тэнцээгүй УУ91071169 Насс 7/25/2019
44 3035 53 Тэнцээгүй ШГ86021471 Насс 7/25/2019
45 3028 52 Тэнцээгүй ВО85042103 Насс 7/25/2019
46 3034 49 Тэнцээгүй УП92010395 Насс 7/25/2019
47 3030 48 Тэнцээгүй ЧГ78082161 Насс 7/25/2019
48 3018 21 Тэнцээгүй УШ89032204 Насс 7/25/2019
49 1101 87 Тэнцсэн УЗ90010626 Нүдний эмч 7/25/2019
50 3919 93 Тэнцсэн ИБ83032307 Сувилагч 7/25/2019
51 3886 90 Тэнцсэн ЦЖ74022767 Сувилагч 7/25/2019
52 3936 88 Тэнцсэн АН79081902 Сувилагч 7/25/2019
53 3917 87 Тэнцсэн СЮ91040301 Сувилагч 7/25/2019
54 3894 84 Тэнцсэн ЛД93011103 Сувилагч 7/25/2019
55 3901 83 Тэнцсэн ЦГ71080465 Сувилагч 7/25/2019
56 3925 83 Тэнцсэн ЛЮ86080422 Сувилагч 7/25/2019
57 3895 80 Тэнцсэн ЦЕ65082067 Сувилагч 7/25/2019
58 3911 80 Тэнцсэн НР87052267 Сувилагч 7/25/2019
59 3883 79 Тэнцсэн ДЮ75081460 Сувилагч 7/25/2019
60 3890 79 Тэнцсэн ЗФ89032715 Сувилагч 7/25/2019
61 3906 79 Тэнцсэн ЛЮ72040268 Сувилагч 7/25/2019
62 3908 79 Тэнцсэн МЬ81122401 Сувилагч 7/25/2019
63 3915 79 Тэнцсэн ДБ72111907 Сувилагч 7/25/2019
64 3912 78 Тэнцсэн АМ96051209 Сувилагч 7/25/2019
65 3913 78 Тэнцсэн ДД77090704 Сувилагч 7/25/2019
66 3926 78 Тэнцсэн ДМ74062021 Сувилагч 7/25/2019
67 3897 77 Тэнцсэн ОЮ89092006 Сувилагч 7/25/2019
68 3930 77 Тэнцсэн ТД90112470 Сувилагч 7/25/2019
69 3914 76 Тэнцсэн УХ89033065 Сувилагч 7/25/2019
70 3929 76 Тэнцсэн ОЮ80012865 Сувилагч 7/25/2019
71 3924 75 Тэнцсэн АА89112845 Сувилагч 7/25/2019
72 3909 74 Тэнцсэн ОЕ92101716 Сувилагч 7/25/2019
73 3923 74 Тэнцсэн ДГ95081701 Сувилагч 7/25/2019
74 3920 72 Тэнцсэн ЖЖ90060909 Сувилагч 7/25/2019
75 3903 70 Тэнцсэн ГП92102201 Сувилагч 7/25/2019
76 3907 70 Тэнцсэн УА86072122 Сувилагч 7/25/2019
77 3918 70 Тэнцсэн ЖЛ82061823 Сувилагч 7/25/2019
78 3935 70 Тэнцсэн РЮ79042821 Сувилагч 7/25/2019
79 9008 70 Тэнцсэн АК94091005 Сувилагч 7/25/2019
80 3899 69 Тэнцээгүй БЮ74052807 Сувилагч 7/25/2019
81 3900 69 Тэнцээгүй УХ92052301 Сувилагч 7/25/2019
82 3898 66 Тэнцээгүй УХ83122861 Сувилагч 7/25/2019
83 3905 64 Тэнцээгүй ОА92062901 Сувилагч 7/25/2019
84 9020 63 Тэнцээгүй ФД80021508 Сувилагч 7/25/2019
85 3889 58 Тэнцээгүй ЛД19961020 Сувилагч 7/25/2019
86 3927 58 Тэнцээгүй НЭ91050409 Сувилагч 7/25/2019
87 3884 57 Тэнцээгүй ВГ91120413 Сувилагч 7/25/2019
88 3887 56 Тэнцээгүй ТЗ89121481 Сувилагч 7/25/2019
89 3896 51 Тэнцээгүй АЕ91030800 Сувилагч 7/25/2019
90 3928 49 Тэнцээгүй УШ91021404 Сувилагч 7/25/2019
91 3932 49 Тэнцээгүй ДЙ92122508 Сувилагч 7/25/2019
92 3888 47 Тэнцээгүй НК93062703 Сувилагч 7/25/2019
93 3892 46 Тэнцээгүй БИ97110700 Сувилагч 7/25/2019
94 3902 44 Тэнцээгүй ДИ95061606 Сувилагч 7/25/2019
95 9018 43 Тэнцээгүй ИА91112902 Сувилагч 7/25/2019
96 3933 41 Тэнцээгүй АН97021822 Сувилагч 7/25/2019
97 3885 38 Тэнцээгүй СВ75100606 Сувилагч 7/25/2019
98 9019 35 Тэнцээгүй ФА95020906 Сувилагч 7/25/2019
99 3916 29 Тэнцээгүй ЛЮ96092300 Сувилагч 7/25/2019
100 3357 95 Тэнцсэн УУ89062665 УАУ эмч 7/25/2019
101 3368 95 Тэнцсэн СО89073105 УАУ эмч 7/25/2019
102 3361 92 Тэнцсэн ЛЗ89103081 УАУ эмч 7/25/2019
103 3367 92 Тэнцсэн УД88090810 УАУ эмч 7/25/2019
104 3360 90 Тэнцсэн ХЖ71042901 УАУ эмч 7/25/2019
105 3355 88 Тэнцсэн ЧО76052887 УАУ эмч 7/25/2019
106 3358 87 Тэнцсэн ЙК88112301 УАУ эмч 7/25/2019
107 3362 85 Тэнцсэн ХЗ71022363 УАУ эмч 7/25/2019
108 3350 84 Тэнцсэн ЕЙ94102001 УАУ эмч 7/25/2019
109 3359 84 Тэнцсэн МЙ90042601 УАУ эмч 7/25/2019
110 3363 81 Тэнцсэн ЕП89032603 УАУ эмч 7/25/2019
111 3356 76 Тэнцсэн ЕЙ82012609 УАУ эмч 7/25/2019
112 3349 75 Тэнцсэн ХЖ84051209 УАУ эмч 7/25/2019
113 3364 74 Тэнцсэн РЭ90080400 УАУ эмч 7/25/2019
114 3354 70 Тэнцсэн ЙЮ87100662 УАУ эмч 7/25/2019
115 9017 64 Тэнцээгүй ЙЖ91011505 УАУ эмч 7/25/2019
116 3369 61 Тэнцээгүй ГП89060109 УАУ эмч 7/25/2019
117 9015 58 Тэнцээгүй УХ92081568 УАУ эмч 7/25/2019
118 9016 58 Тэнцээгүй ИЦ90022803 УАУ эмч 7/25/2019
119 3353 52 Тэнцээгүй СЮ89030400 УАУ эмч 7/25/2019
120 4702 69 Тэнцээгүй ТА93012908 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 7/25/2019
121 4701 56 Тэнцээгүй ВБ92080208 Уламжлалт эмчилгээний бага эмч 7/25/2019
122 4807 77 Тэнцсэн ПГ85091004 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 7/25/2019
123 4805 73 Тэнцсэн АЮ91082921 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 7/25/2019
124 4806 43 Тэнцээгүй ЛЮ87102166 Уламжлалт эмчилгээний сувилагч 7/25/2019
125 9007 93 Тэнцсэн УУ95110708 Хүүхдийн эмч 7/25/2019
126 9001 81 Тэнцсэн МИ95101509 Хүүхдийн эмч 7/25/2019
127 1501 68 Тэнцээгүй ВД90042422 Чих хамар хоолойн эмч 7/25/2019
128 4224 92 Тэнцсэн УК89120644 Эм зүйч 7/25/2019
129 4227 91 Тэнцсэн АЭ83123106 Эм зүйч 7/25/2019
130 4237 91 Тэнцсэн УШ90122244 Эм зүйч 7/25/2019
131 4230 90 Тэнцсэн УШ93111201 Эм зүйч 7/25/2019
132 4231 87 Тэнцсэн УХ90042845 Эм зүйч 7/25/2019
133 4261 87 Тэнцсэн НЬ85022465 Эм зүйч 7/25/2019
134 4222 84 Тэнцсэн ГЮ88112560 Эм зүйч 7/25/2019
135 4235 84 Тэнцсэн ОЮ87122701 Эм зүйч 7/25/2019
136 4252 83 Тэнцсэн ЧД84052528 Эм зүйч 7/25/2019
137 4220 81 Тэнцсэн ХЖ87021701 Эм зүйч 7/25/2019
138 4234 80 Тэнцсэн ЧИ79122838 Эм зүйч 7/25/2019
139 4256 80 Тэнцсэн ЗП91061504 Эм зүйч 7/25/2019
140 4251 78 Тэнцсэн ПБ85091309 Эм зүйч 7/25/2019
141 4250 77 Тэнцсэн МЗ96040701 Эм зүйч 7/25/2019
142 4240 75 Тэнцсэн ТГ85121969 Эм зүйч 7/25/2019
143 4244 75 Тэнцсэн ХА75103001 Эм зүйч 7/25/2019
144 4248 73 Тэнцсэн ЧК62090678 Эм зүйч 7/25/2019
145 4255 71 Тэнцсэн КЮ91111700 Эм зүйч 7/25/2019
146 4259 71 Тэнцсэн СР85011607 Эм зүйч 7/25/2019
147 4216 70 Тэнцсэн КЮ68040839 Эм зүйч 7/25/2019
148 4243 70 Тэнцсэн МБ90052301 Эм зүйч 7/25/2019
149 4258 69 Тэнцээгүй УУ91100627 Эм зүйч 7/25/2019
150 4232 64 Тэнцээгүй ЙЮ91120902 Эм зүйч 7/25/2019
151 4249 60 Тэнцээгүй ДЮ91112825 Эм зүйч 7/25/2019
152 4247 54 Тэнцээгүй СФ86061901 Эм зүйч 7/25/2019
153 4236 52 Тэнцээгүй УЗ90053181 Эм зүйч 7/25/2019
154 4260 52 Тэнцээгүй ЙП89043005 Эм зүйч 7/25/2019
155 4223 51 Тэнцээгүй НЫ97010601 Эм зүйч 7/25/2019
156 4217 47 Тэнцээгүй ЧР71030902 Эм зүйч 7/25/2019
157 4226 47 Тэнцээгүй АЯ89060363 Эм зүйч 7/25/2019
158 4219 46 Тэнцээгүй ЙП66052505 Эм зүйч 7/25/2019
159 4225 44 Тэнцээгүй ГБ90051906 Эм зүйч 7/25/2019
160 4253 38 Тэнцээгүй ОА91092800 Эм зүйч 7/25/2019
161 4228 34 Тэнцээгүй ШЗ68122774 Эм зүйч 7/25/2019
162 4525 81 Тэнцсэн ЛЙ89120364 Эм найруулагч 7/25/2019
163 4536 81 Тэнцсэн ЖЬ72021762 Эм найруулагч 7/25/2019
164 4513 79 Тэнцсэн УЕ70031463 Эм найруулагч 7/25/2019
165 4504 77 Тэнцсэн ПЮ71050569 Эм найруулагч 7/25/2019
166 4516 77 Тэнцсэн ЖБ93070300 Эм найруулагч 7/25/2019
167 4526 77 Тэнцсэн ЛБ80111120 Эм найруулагч 7/25/2019
168 4508 75 Тэнцсэн УШ69030901 Эм найруулагч 7/25/2019
169 4535 74 Тэнцсэн ЧН70021001 Эм найруулагч 7/25/2019
170 4509 73 Тэнцсэн ЖВ90082851 Эм найруулагч 7/25/2019
171 4517 73 Тэнцсэн ЛЮ90082067 Эм найруулагч 7/25/2019
172 4527 73 Тэнцсэн МЮ71063001 Эм найруулагч 7/25/2019
173 4521 72 Тэнцсэн ЕВ87102409 Эм найруулагч 7/25/2019
174 4524 70 Тэнцсэн ИЛ90112201 Эм найруулагч 7/25/2019
175 4520 69 Тэнцээгүй ЛК93031602 Эм найруулагч 7/25/2019
176 4532 66 Тэнцээгүй ЛБ92121607 Эм найруулагч 7/25/2019
177 4523 64 Тэнцээгүй ЗК93061325 Эм найруулагч 7/25/2019
178 4507 62 Тэнцээгүй ЧО68031326 Эм найруулагч 7/25/2019
179 4510 62 Тэнцээгүй СА92032700 Эм найруулагч 7/25/2019
180 4511 60 Тэнцээгүй ДА83122100 Эм найруулагч 7/25/2019
181 4531 56 Тэнцээгүй ЙР93041413 Эм найруулагч 7/25/2019
182 4529 52 Тэнцээгүй ЖЯ91120101 Эм найруулагч 7/25/2019
183 4512 51 Тэнцээгүй ЗЮ92042604 Эм найруулагч 7/25/2019
184 4506 30 Тэнцээгүй УД89070526 Эм найруулагч 7/25/2019
185 4017 95 Тэнцсэн ТГ71021168 Эх баригч 7/25/2019
186 4026 95 Тэнцсэн ДГ88052828 Эх баригч 7/25/2019
187 4031 95 Тэнцсэн ТБ70080803 Эх баригч 7/25/2019
188 4033 95 Тэнцсэн КИ92040902 Эх баригч 7/25/2019
189 4021 92 Тэнцсэн ВЛ93050700 Эх баригч 7/25/2019
190 4023 92 Тэнцсэн ВК89030409 Эх баригч 7/25/2019
191 4032 92 Тэнцсэн ОП91121521 Эх баригч 7/25/2019
192 4027 89 Тэнцсэн ДИ89100500 Эх баригч 7/25/2019
193 4020 86 Тэнцсэн ГА93072707 Эх баригч 7/25/2019
194 4024 80 Тэнцсэн ИЮ91062206 Эх баригч 7/25/2019
195 4025 79 Тэнцсэн НЖ90081808 Эх баригч 7/25/2019
196 4028 76 Тэнцсэн ПБ89122664 Эх баригч 7/25/2019
197 4016 75 Тэнцсэн ЖБ96011324 Эх баригч 7/25/2019
198 9012 71 Тэнцсэн ДИ72031803 Эх баригч 7/25/2019
199 4035 70 Тэнцсэн МЗ92092001 Эх баригч 7/25/2019
200 9013 68 Тэнцээгүй РЗ91081804 Эх баригч 7/25/2019