Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-07-24-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн
2019-07-24-ний өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн 
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 8002 80 Тэнцсэн АЖ84062804 Бага эмч 7/24/2019
2 5590 93 Тэнцсэн УХ96020123 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
3 5529 91 Тэнцсэн УЗ94102805 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
4 5587 88 Тэнцсэн УЮ95051003 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
5 5556 84 Тэнцсэн ЛЮ94112006 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
6 5548 80 Тэнцсэн ТА94062614 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
7 5551 80 Тэнцсэн ДЕ91071406 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
8 5604 79 Тэнцсэн УК95110205 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
9 5552 78 Тэнцсэн ВЮ91110705 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
10 5525 77 Тэнцсэн УШ95072001 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
11 5579 74 Тэнцсэн АЮ94072401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
12 5610 74 Тэнцсэн ЙС91070422 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
13 5517 73 Тэнцсэн ДГ95012405 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
14 5536 72 Тэнцсэн ЙЛ96010606 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
15 5546 72 Тэнцсэн ЙР80070600 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
16 5562 72 Тэнцсэн ЙЮ96040101 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
17 5571 72 Тэнцсэн УИ94072342 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
18 5523 71 Тэнцсэн ПЮ94112607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
19 5532 71 Тэнцсэн УП94122309 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
20 5578 71 Тэнцсэн БЮ93121722 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
21 5516 70 Тэнцсэн ДН95123017 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
22 5576 70 Тэнцсэн УД94022004 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
23 5527 69 Тэнцээгүй ЙЕ93072504 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
24 5543 69 Тэнцээгүй ИЮ95031607 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
25 5561 67 Тэнцээгүй ОП94080103 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
26 5563 67 Тэнцээгүй АН94042008 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
27 5522 66 Тэнцээгүй ПЮ93102906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
28 5528 64 Тэнцээгүй ТА95091402 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
29 5547 64 Тэнцээгүй УП97051401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
30 5555 64 Тэнцээгүй УУ95050327 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
31 5559 64 Тэнцээгүй ОЮ95012906 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
32 5570 64 Тэнцээгүй УЗ89112493 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
33 5596 64 Тэнцээгүй ЙГ94111815 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
34 5531 63 Тэнцээгүй ОЕ95112701 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
35 5550 63 Тэнцээгүй ЗД95060404 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
36 5560 63 Тэнцээгүй УХ96071008 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
37 5544 62 Тэнцээгүй ЙИ94071901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
38 5581 62 Тэнцээгүй УК94090127 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
39 5538 61 Тэнцээгүй ЗМ94111909 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
40 5539 61 Тэнцээгүй РЙ94112512 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
41 5540 61 Тэнцээгүй ЙГ91032401 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
42 5572 61 Тэнцээгүй АР96042107 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
43 5575 60 Тэнцээгүй УУ89041120 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
44 5577 60 Тэнцээгүй АЙ93031116 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
45 5582 60 Тэнцээгүй УК97042613 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
46 5583 59 Тэнцээгүй ФА95050908 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
47 5535 58 Тэнцээгүй ТА95020281 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
48 5589 58 Тэнцээгүй УШ96080829 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
49 5598 58 Тэнцээгүй АП92112904 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
50 5606 58 Тэнцээгүй УК97021234 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
51 5569 57 Тэнцээгүй ТА95031318 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
52 5545 55 Тэнцээгүй ДВ95051305 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
53 5518 54 Тэнцээгүй УХ93112271 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
54 5541 54 Тэнцээгүй АЗ91072307 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
55 5553 53 Тэнцээгүй ИЭ96091304 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
56 5564 53 Тэнцээгүй УШ94112648 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
57 5574 53 Тэнцээгүй ВД94071601 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
58 5573 51 Тэнцээгүй УХ91040286 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
59 5549 50 Тэнцээгүй УИ94102137 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
60 5537 49 Тэнцээгүй ОЖ96081707 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
61 5584 49 Тэнцээгүй ПЮ96051807 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
62 5585 49 Тэнцээгүй УШ95072061 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
63 5594 48 Тэнцээгүй РД95071905 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
64 5558 45 Тэнцээгүй УК95072484 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
65 5566 45 Тэнцээгүй МЮ93090128 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
66 5524 44 Тэнцээгүй УК93121307 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
67 5565 41 Тэнцээгүй УХ97022034 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
68 5592 41 Тэнцээгүй ФБ91110725 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
69 5602 38 Тэнцээгүй УТ91031825 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
70 5597 38 Тэнцээгүй ПЗ91122706 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
71 5542 37 Тэнцээгүй ВЮ95021524 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
72 5586 36 Тэнцээгүй АМ91080211 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
73 5526 35 Тэнцээгүй УИ93021524 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
74 5611 35 Тэнцээгүй АЗ93090901 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
75 5533 34 Тэнцээгүй ОВ95032301 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
76 5605 33 Тэнцээгүй БК95121016 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
77 5554 32 Тэнцээгүй ОЮ95092505 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
78 5607 25 Тэнцээгүй УШ96111235 Ерөнхий мэргэжлийн их эмч 7/24/2019
79 7502 81 Тэнцсэн ГО95050100 Нүүр ам судлалын их эмч 7/24/2019
80 7508 77 Тэнцсэн УХ95022124 Нүүр ам судлалын их эмч 7/24/2019
81 7506 76 Тэнцсэн ЙЙ97020316 Нүүр ам судлалын их эмч 7/24/2019
82 7507 72 Тэнцсэн УШ97050121 Нүүр ам судлалын их эмч 7/24/2019
83 7501 42 Тэнцээгүй ДЙ94070502 Нүүр ам судлалын их эмч 7/24/2019
84 7509 41 Тэнцээгүй УД94010935 Нүүр ам судлалын их эмч 7/24/2019
85 5377 97 Тэнцсэн ВВ97091301 Сувилагч 7/24/2019
86 5379 87 Тэнцсэн СК84120206 Сувилагч 7/24/2019
87 5406 87 Тэнцсэн ЙМ96050501 Сувилагч 7/24/2019
88 5394 85 Тэнцсэн БЮ96062548 Сувилагч 7/24/2019
89 5368 84 Тэнцсэн СМ97080902 Сувилагч 7/24/2019
90 5419 84 Тэнцсэн УИ98111320 Сувилагч 7/24/2019
91 5362 83 Тэнцсэн ГЮ96022906 Сувилагч 7/24/2019
92 5373 83 Тэнцсэн ВЙ98010302 Сувилагч 7/24/2019
93 5386 83 Тэнцсэн РГ92091306 Сувилагч 7/24/2019
94 5412 83 Тэнцсэн УП88090424 Сувилагч 7/24/2019
95 5427 83 Тэнцсэн АР97102606 Сувилагч 7/24/2019
96 5372 81 Тэнцсэн НЫ97112716 Сувилагч 7/24/2019
97 5378 81 Тэнцсэн БЛ97020806 Сувилагч 7/24/2019
98 5380 80 Тэнцсэн ЙМ92071901 Сувилагч 7/24/2019
99 5392 80 Тэнцсэн УХ95040629 Сувилагч 7/24/2019
100 5393 79 Тэнцсэн ДР97112902 Сувилагч 7/24/2019
101 5405 79 Тэнцсэн АС97012805 Сувилагч 7/24/2019
102 5365 78 Тэнцсэн ЛЖ95121008 Сувилагч 7/24/2019
103 5369 78 Тэнцсэн ОЮ94100510 Сувилагч 7/24/2019
104 5390 78 Тэнцсэн ВЮ97101105 Сувилагч 7/24/2019
105 5410 78 Тэнцсэн УД96120307 Сувилагч 7/24/2019
106 5418 78 Тэнцсэн ПБ93120806 Сувилагч 7/24/2019
107 5430 78 Тэнцсэн ДЛ97012606 Сувилагч 7/24/2019
108 5366 77 Тэнцсэн ВН98032601 Сувилагч 7/24/2019
109 5371 77 Тэнцсэн ИД94051002 Сувилагч 7/24/2019
110 5384 76 Тэнцсэн УИ95061201 Сувилагч 7/24/2019
111 5375 75 Тэнцсэн ГЮ98061509 Сувилагч 7/24/2019
112 5431 75 Тэнцсэн РК97081707 Сувилагч 7/24/2019
113 5367 74 Тэнцсэн АД97121203 Сувилагч 7/24/2019
114 5396 74 Тэнцсэн ЙВ96111504 Сувилагч 7/24/2019
115 5409 74 Тэнцсэн УИ97120404 Сувилагч 7/24/2019
116 5416 73 Тэнцсэн НЭ95090809 Сувилагч 7/24/2019
117 5420 73 Тэнцсэн ГЮ97090906 Сувилагч 7/24/2019
118 5423 71 Тэнцсэн ВЮ97072401 Сувилагч 7/24/2019
119 5425 69 Тэнцээгүй РЗ97110901 Сувилагч 7/24/2019
120 5388 68 Тэнцээгүй АН98031705 Сувилагч 7/24/2019
121 5363 67 Тэнцээгүй РУ97010901 Сувилагч 7/24/2019
122 5403 67 Тэнцээгүй ПБ97092507 Сувилагч 7/24/2019
123 5414 67 Тэнцээгүй АД98112307 Сувилагч 7/24/2019
124 5376 66 Тэнцээгүй ЖИ80061500 Сувилагч 7/24/2019
125 5428 66 Тэнцээгүй ИП97101900 Сувилагч 7/24/2019
126 5426 64 Тэнцээгүй АИ96110207 Сувилагч 7/24/2019
127 5432 64 Тэнцээгүй ЛЮ90122384 Сувилагч 7/24/2019
128 5429 63 Тэнцээгүй БЮ96071102 Сувилагч 7/24/2019
129 5397 62 Тэнцээгүй УП96080821 Сувилагч 7/24/2019
130 5421 60 Тэнцээгүй ОЗ98101203 Сувилагч 7/24/2019
131 5413 59 Тэнцээгүй НИ97052003 Сувилагч 7/24/2019
132 5395 58 Тэнцээгүй ОБ96041300 Сувилагч 7/24/2019
133 5404 57 Тэнцээгүй АГ97120600 Сувилагч 7/24/2019
134 5387 55 Тэнцээгүй УИ93111608 Сувилагч 7/24/2019
135 5411 53 Тэнцээгүй ВА96022608 Сувилагч 7/24/2019
136 5415 52 Тэнцээгүй УК97091061 Сувилагч 7/24/2019
137 5422 52 Тэнцээгүй БК93020327 Сувилагч 7/24/2019
138 5402 51 Тэнцээгүй ЖВ97051322 Сувилагч 7/24/2019
139 5382 50 Тэнцээгүй МЗ92060748 Сувилагч 7/24/2019
140 5370 48 Тэнцээгүй ОЗ98021021 Сувилагч 7/24/2019
141 5398 48 Тэнцээгүй УП97081242 Сувилагч 7/24/2019
142 5385 37 Тэнцээгүй ДЮ95090303 Сувилагч 7/24/2019
143 5399 34 Тэнцээгүй ИТ94092503 Сувилагч 7/24/2019
144 7211 85 Тэнцсэн МЕ97010404 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
145 7212 84 Тэнцсэн АС95102102 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
146 7210 81 Тэнцсэн ВЛ87101501 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
147 7222 81 Тэнцсэн ГЖ96111300 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
148 7209 76 Тэнцсэн ОЮ91090809 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
149 7216 75 Тэнцсэн АН88102800 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
150 7218 75 Тэнцсэн ИЖ94081801 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
151 7219 75 Тэнцсэн БЮ95121808 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
152 7220 74 Тэнцсэн АИ96010601 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
153 7217 68 Тэнцээгүй ЙД95111318 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
154 7214 35 Тэнцээгүй УК93032651 Уламжлалт анагаахын их эмч 7/24/2019
155 8202 44 Тэнцээгүй МЙ92011201 Уламжлалт анагаахын сувилагч 7/24/2019
156 9971 85 Тэнцсэн ИФ92011801 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
157 9979 85 Тэнцсэн НЮ87112760 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
158 9975 71 Тэнцсэн РЗ97012217 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
159 9981 71 Тэнцсэн ОЕ97031109 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
160 9973 70 Тэнцсэн ОА95082406 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
161 9978 64 Тэнцээгүй ЖЯ92110929 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
162 9972 61 Тэнцээгүй ТГ85031103 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
163 9977 59 Тэнцээгүй ЖБ96061308 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
164 9970 57 Тэнцээгүй УК97031624 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
165 9976 57 Тэнцээгүй СР97030119 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
166 9980 53 Тэнцээгүй УХ97030721 Хөдөлгөөн засалч 7/24/2019
167 9902 85 Тэнцсэн ПЮ94101903 Хүүхдийн их эмч 7/24/2019
168 9903 57 Тэнцээгүй ИЗ94100706 Хүүхдийн их эмч 7/24/2019
169 9904 51 Тэнцээгүй УЗ88071439 Хүүхдийн их эмч 7/24/2019
170 8320 81 Тэнцсэн УШ99030380 Эм зүйч 7/24/2019
171 8327 81 Тэнцсэн УИ97042330 Эм зүйч 7/24/2019
172 8317 77 Тэнцсэн АД95042901 Эм зүйч 7/24/2019
173 8322 75 Тэнцсэн УД97060501 Эм зүйч 7/24/2019
174 8321 74 Тэнцсэн РЭ96073024 Эм зүйч 7/24/2019
175 8319 73 Тэнцсэн СЮ95071605 Эм зүйч 7/24/2019
176 8312 67 Тэнцээгүй ХД86040567 Эм зүйч 7/24/2019
177 8315 64 Тэнцээгүй ДР96082707 Эм зүйч 7/24/2019
178 8324 62 Тэнцээгүй АМ97030406 Эм зүйч 7/24/2019
179 8325 57 Тэнцээгүй УК97111661 Эм зүйч 7/24/2019
180 8310 55 Тэнцээгүй ПД88122465 Эм зүйч 7/24/2019
181 8313 54 Тэнцээгүй ДК96032105 Эм зүйч 7/24/2019
182 8323 53 Тэнцээгүй УП97122011 Эм зүйч 7/24/2019
183 8316 52 Тэнцээгүй ОЗ97010308 Эм зүйч 7/24/2019
184 8326 51 Тэнцээгүй ЙЕ96062406 Эм зүйч 7/24/2019
185 8614 90 Тэнцсэн ВЮ83052409 Эм найруулагч 7/24/2019
186 8609 83 Тэнцсэн ЖЯ71121167 Эм найруулагч 7/24/2019
187 8608 80 Тэнцсэн ТЯ81041106 Эм найруулагч 7/24/2019
188 9004 79 Тэнцсэн МЖ60020608 Эм найруулагч 7/24/2019
189 9005 62 Тэнцээгүй ЗП96100107 Эм найруулагч 7/24/2019
190 8611 61 Тэнцээгүй ВЗ98071505 Эм найруулагч 7/24/2019
191 9002 61 Тэнцээгүй ТБ66040260 Эм найруулагч 7/24/2019
192 8613 60 Тэнцээгүй ГМ92022500 Эм найруулагч 7/24/2019
193 9003 57 Тэнцээгүй МУ79061462 Эм найруулагч 7/24/2019
194 8607 51 Тэнцээгүй ВЮ02320300 Эм найруулагч 7/24/2019
195 9006 46 Тэнцээгүй ВЮ00232119 Эм найруулагч 7/24/2019
196 8612 45 Тэнцээгүй БК96091504 Эм найруулагч 7/24/2019
197 8811 92 Тэнцсэн ЗЖ95090901 Эх баригч 7/24/2019
198 8810 89 Тэнцсэн НН96092417 Эх баригч 7/24/2019
199 8813 57 Тэнцээгүй АГ96122504 Эх баригч 7/24/2019
200 8808 50 Тэнцээгүй АГ96101307 Эх баригч 7/24/2019