Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-07-23-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн
2019-07-23-ны өдрийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цахим шалгалтын дүн 
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 4606 74 Тэнцсэн ГЗ73113003 Бага эмч 7/23/2019
2 4607 43 Тэнцээгүй МЖ92080304 Бага эмч 7/23/2019
3 4605 26 Тэнцээгүй УС65102400 Бага эмч 7/23/2019
4 5505 75 Тэнцсэн НЭ94031731 Ерөнхий эмч 7/23/2019
5 5502 73 Тэнцсэн УХ95062305 Ерөнхий эмч 7/23/2019
6 5514 64 Тэнцээгүй УЮ94031607 Ерөнхий эмч 7/23/2019
7 5509 59 Тэнцээгүй ФА95061471 Ерөнхий эмч 7/23/2019
8 5501 54 Тэнцээгүй ИА94022705 Ерөнхий эмч 7/23/2019
9 5511 50 Тэнцээгүй АЮ95052206 Ерөнхий эмч 7/23/2019
10 5504 49 Тэнцээгүй МР73102601 Ерөнхий эмч 7/23/2019
11 5506 45 Тэнцээгүй АС94090116 Ерөнхий эмч 7/23/2019
12 5503 43 Тэнцээгүй ПО94030806 Ерөнхий эмч 7/23/2019
13 5515 36 Тэнцээгүй УБ84120414 Ерөнхий эмч 7/23/2019
14 5510 32 Тэнцээгүй УК92082923 Ерөнхий эмч 7/23/2019
15 7139 80 Тэнцсэн ОА93031311 Ерөнхий эмч 7/23/2019
16 7116 75 Тэнцсэн СШ88100405 Ерөнхий эмч 7/23/2019
17 7125 74 Тэнцсэн КЖ93111301 Ерөнхий эмч 7/23/2019
18 7140 71 Тэнцсэн СФ82050739 Ерөнхий эмч 7/23/2019
19 7118 64 Тэнцээгүй УК92091523 Ерөнхий эмч 7/23/2019
20 7141 62 Тэнцээгүй КЕ88080208 Ерөнхий эмч 7/23/2019
21 7130 61 Тэнцээгүй УХ91081231 Ерөнхий эмч 7/23/2019
22 7129 60 Тэнцээгүй КГ94101524 Ерөнхий эмч 7/23/2019
23 7134 60 Тэнцээгүй ИГ92012902 Ерөнхий эмч 7/23/2019
24 7124 58 Тэнцээгүй ФА92022604 Ерөнхий эмч 7/23/2019
25 7121 57 Тэнцээгүй СИ93090907 Ерөнхий эмч 7/23/2019
26 7122 56 Тэнцээгүй УИ90121040 Ерөнхий эмч 7/23/2019
27 7133 55 Тэнцээгүй УИ93121349 Ерөнхий эмч 7/23/2019
28 7135 54 Тэнцээгүй ТЯ94072256 Ерөнхий эмч 7/23/2019
29 7127 49 Тэнцээгүй ИЗ91022704 Ерөнхий эмч 7/23/2019
30 7123 47 Тэнцээгүй ЗВ93052103 Ерөнхий эмч 7/23/2019
31 7120 36 Тэнцээгүй АК60010801 Ерөнхий эмч 7/23/2019
32 7137 34 Тэнцээгүй УП91080400 Ерөнхий эмч 7/23/2019
33 2502 81 Тэнцсэн ЦД66051468 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 7/23/2019
34 9901 73 Тэнцсэн УЗ95011803 Ерөнхий эмч/Хүүхдийн/ 7/23/2019
35 3008 81 Тэнцсэн ЗЕ92030211 Насс 7/23/2019
36 3010 79 Тэнцсэн УП91061729 Насс 7/23/2019
37 3012 76 Тэнцсэн ХА88012861 Насс 7/23/2019
38 3009 71 Тэнцсэн УУ91082962 Насс 7/23/2019
39 3007 58 Тэнцээгүй СЭ92051114 Насс 7/23/2019
40 3005 44 Тэнцээгүй УУ89122627 Насс 7/23/2019
41 3004 40 Тэнцээгүй АБ81101006 Насс 7/23/2019
42 3865 86 Тэнцсэн СЗ94111204 Сувилагч 7/23/2019
43 3879 86 Тэнцсэн СВ92090403 Сувилагч 7/23/2019
44 5346 82 Тэнцсэн КИ96050502 Сувилагч 7/23/2019
45 3882 75 Тэнцсэн ЙР87052503 Сувилагч 7/23/2019
46 3873 71 Тэнцсэн СЮ73010301 Сувилагч 7/23/2019
47 5344 71 Тэнцсэн ФБ96032049 Сувилагч 7/23/2019
48 3881 69 Тэнцээгүй ОЭ91090422 Сувилагч 7/23/2019
49 3874 67 Тэнцээгүй НП92081508 Сувилагч 7/23/2019
50 3876 67 Тэнцээгүй БА91030611 Сувилагч 7/23/2019
51 5349 66 Тэнцээгүй УП97070162 Сувилагч 7/23/2019
52 3866 65 Тэнцээгүй УП88120767 Сувилагч 7/23/2019
53 3872 65 Тэнцээгүй ЕЮ67033144 Сувилагч 7/23/2019
54 5352 64 Тэнцээгүй УД97121203 Сувилагч 7/23/2019
55 5355 64 Тэнцээгүй ЗЗ99040100 Сувилагч 7/23/2019
56 3863 60 Тэнцээгүй ОИ98021718 Сувилагч 7/23/2019
57 5350 57 Тэнцээгүй ХГ87010101 Сувилагч 7/23/2019
58 5353 56 Тэнцээгүй ЗЗ98042411 Сувилагч 7/23/2019
59 5348 55 Тэнцээгүй ЙС90070501 Сувилагч 7/23/2019
60 5347 54 Тэнцээгүй ПЮ97111719 Сувилагч 7/23/2019
61 3869 52 Тэнцээгүй УУ91102708 Сувилагч 7/23/2019
62 5358 52 Тэнцээгүй ОЮ97011243 Сувилагч 7/23/2019
63 5359 52 Тэнцээгүй ВЙ98022411 Сувилагч 7/23/2019
64 3860 51 Тэнцээгүй ЛЮ91032510 Сувилагч 7/23/2019
65 5354 44 Тэнцээгүй УП97051348 Сувилагч 7/23/2019
66 3877 43 Тэнцээгүй ЗА90032806 Сувилагч 7/23/2019
67 3878 41 Тэнцээгүй АА95062005 Сувилагч 7/23/2019
68 5356 39 Тэнцээгүй МИ94041501 Сувилагч 7/23/2019
69 3871 37 Тэнцээгүй РС83050501 Сувилагч 7/23/2019
70 5360 37 Тэнцээгүй ОЮ96042301 Сувилагч 7/23/2019
71 3858 33 Тэнцээгүй ТА91032924 Сувилагч 7/23/2019
72 3335 90 Тэнцсэн ЦВ88020762 УАУ эмч 7/23/2019
73 3332 81 Тэнцсэн ХЗ84091201 УАУ эмч 7/23/2019
74 3333 76 Тэнцсэн УУ90080321 УАУ эмч 7/23/2019
75 3341 72 Тэнцсэн ЙР91030407 УАУ эмч 7/23/2019
76 3338 61 Тэнцээгүй ЧК76031000 УАУ эмч 7/23/2019
77 3336 60 Тэнцээгүй ХЕ85100903 УАУ эмч 7/23/2019
78 3342 58 Тэнцээгүй ЕЙ90031131 УАУ эмч 7/23/2019
79 3337 57 Тэнцээгүй ЧК83081501 УАУ эмч 7/23/2019
80 3346 52 Тэнцээгүй УШ95012128 УАУ эмч 7/23/2019
81 8101 76 Тэнцсэн МЗ91110827 УАУ эмч 7/23/2019
82 7204 71 Тэнцсэн УШ93041521 УАУ эмч 7/23/2019
83 7205 69 Тэнцээгүй ЛК90011806 УАУ эмч 7/23/2019
84 7203 64 Тэнцээгүй АЮ94081107 УАУ эмч 7/23/2019
85 7202 62 Тэнцээгүй ЗП96050107 УАУ эмч 7/23/2019
86 7206 61 Тэнцээгүй РУ94041001 УАУ эмч 7/23/2019
87 7201 59 Тэнцээгүй ВЮ91012432 УАУ эмч 7/23/2019
88 7200 46 Тэнцээгүй УХ96052801 УАУ эмч 7/23/2019
89 8201 44 Тэнцээгүй ИК98031806 УАУ эмч 7/23/2019
90 4804 64 Тэнцээгүй ЙЛ89111300 УАУ эмч 7/23/2019
91 4201 96 Тэнцсэн УЛ91032104 Эм зүйч 7/23/2019
92 4214 88 Тэнцсэн ПВ88071606 Эм зүйч 7/23/2019
93 4210 77 Тэнцсэн ИО91030707 Эм зүйч 7/23/2019
94 4212 68 Тэнцээгүй ОЮ95101702 Эм зүйч 7/23/2019
95 4213 67 Тэнцээгүй ЧЙ70012066 Эм зүйч 7/23/2019
96 4204 56 Тэнцээгүй МВ84021904 Эм зүйч 7/23/2019
97 8302 56 Тэнцээгүй УП97092841 Эм зүйч 7/23/2019
98 8305 52 Тэнцээгүй УЗ96050206 Эм зүйч 7/23/2019
99 4206 50 Тэнцээгүй ЙЮ91112200 Эм зүйч 7/23/2019
100 4205 49 Тэнцээгүй ОЛ91080501 Эм зүйч 7/23/2019
101 8304 45 Тэнцээгүй УК96112447 Эм зүйч 7/23/2019
102 4203 42 Тэнцээгүй ОР97031504 Эм зүйч 7/23/2019
103 4211 40 Тэнцээгүй ДП78021606 Эм зүйч 7/23/2019
104 8303 36 Тэнцээгүй УП97071946 Эм зүйч 7/23/2019
105 8308 34 Тэнцээгүй УЗ97120605 Эм зүйч 7/23/2019
106 4207 30 Тэнцээгүй ГП99020811 Эм зүйч 7/23/2019
107 8306 30 Тэнцээгүй ОН95062622 Эм зүйч 7/23/2019
108 4498 82 Тэнцсэн ВЕ84072100 Эм найруулагч 7/23/2019
109 4491 81 Тэнцсэн АБ86072502 Эм найруулагч 7/23/2019
110 4503 65 Тэнцээгүй ЙР93041411 Эм найруулагч 7/23/2019
111 4499 62 Тэнцээгүй ЕЮ79061509 Эм найруулагч 7/23/2019
112 8601 55 Тэнцээгүй ВВ96062724 Эм найруулагч 7/23/2019
113 8606 55 Тэнцээгүй РЭ97060969 Эм найруулагч 7/23/2019
114 4501 52 Тэнцээгүй ОА89030303 Эм найруулагч 7/23/2019
115 8603 52 Тэнцээгүй ДЕ98020701 Эм найруулагч 7/23/2019
116 4497 51 Тэнцээгүй МЮ87120211 Эм найруулагч 7/23/2019
117 4495 42 Тэнцээгүй ИО93051700 Эм найруулагч 7/23/2019
118 8602 40 Тэнцээгүй ВЮ00232119 Эм найруулагч 7/23/2019
119 4496 37 Тэнцээгүй АО88031402 Эм найруулагч 7/23/2019
120 8604 36 Тэнцээгүй ЙЙ93092305 Эм найруулагч 7/23/2019
121 8605 35 Тэнцээгүй УЮ97051500 Эм найруулагч 7/23/2019
122 4493 34 Тэнцээгүй ЗП96100107 Эм найруулагч 7/23/2019
123 4011 85 Тэнцсэн АМ92122900 Эх баригч 7/23/2019
124 4009 82 Тэнцсэн ИЛ93011603 Эх баригч 7/23/2019
125 8807 70 Тэнцсэн ЗЗ96090580 Эх баригч 7/23/2019
126 4010 67 Тэнцээгүй ОГ91101502 Эх баригч 7/23/2019
127 4013 34 Тэнцээгүй ЦД85031775 Эх баригч 7/23/2019
128 4008 33 Тэнцээгүй АО91062603 Эх баригч 7/23/2019