Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 71 046 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 527 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 71 622 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 662 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 22.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 36 743 буюу 51.3 хувь нь хүү, 34 879 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 25.1 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 941 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.2-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1136 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.9 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 53 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.9-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 15531 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 191 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 9499 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6032 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 28 төрлийн 39 553 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 122.1 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 2045 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 4.1-оор нэмэгдсэн байна.
2019-07-19-ний үндсэн мэргэшлийн төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн
2019-07-19-ний үндсэн мэргэшлийн  төгсөлтийн цаасан шалгалтын дүн 
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Шалгалт өгсөн чиглэл Шалгалт өгсөн огноо
1 1001 93 Тэнцсэн СО89092608 Сүрьеэ 7/19/2019
2 1002 93 Тэнцсэн ТЯ89041304 Сүрьеэ 7/19/2019
3 1003 95 Тэнцсэн УК89030320 Сүрьеэ 7/19/2019
4 1004 93 Тэнцсэн ИФ92030717 Сүрьеэ 7/19/2019
5 1005 80 Тэнцсэн ЙЗ89112314 Сүрьеэ 7/19/2019
6 1006 92 Тэнцсэн ПЮ93051755 Сүрьеэ 7/19/2019
7 1007 94 Тэнцсэн РЭ73021909 Сүрьеэ 7/19/2019
8 1008 93 Тэнцсэн ЛЮ80030702 Сүрьеэ 7/19/2019
9 1009 89 Тэнцсэн ЕЮ79080505 Сүрьеэ 7/19/2019
10 1010 86 Тэнцсэн ИТ89090801 Сүрьеэ 7/19/2019
11 1011 94 Тэнцсэн ЛБ89072404 Сүрьеэ 7/19/2019
12 1012 71 Тэнцсэн ЖЭ89042567 Сүрьеэ 7/19/2019
13 1013 78 Тэнцсэн АЮ89102865 Сүрьеэ 7/19/2019
14 1014 89 Тэнцсэн МФ88110611 Сүрьеэ 7/19/2019
15 1015 91 Тэнцсэн ДИ92080101 Сүрьеэ 7/19/2019
16 1016 93 Тэнцсэн ОИ92092708 Сүрьеэ 7/19/2019
17 1017 83 Тэнцсэн ЗФ90061309 Сүрьеэ 7/19/2019