Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-07-01-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн /Дорноговь/
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Мэргэжил Шалгалт өгсөн огноо
1 9059 84 Тэнцсэн СЗ86042301 Бага эмч 7/1/2019
2 9020 91 Тэнцсэн ЖЭ88061762 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
3 9017 90 Тэнцсэн ВЙ92053001 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
4 9018 90 Тэнцсэн ЧЕ86011707 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
5 9008 89 Тэнцсэн ЧЖ63052913 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
6 9007 87 Тэнцсэн ЙЙ83091325 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
7 9005 84 Тэнцсэн ХО78033073 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
8 9012 84 Тэнцсэн ЕМ84093061 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
9 9002 81 Тэнцсэн УЮ90060803 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
10 9001 39 Тэнцээгүй ЛЗ84101561 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
11 9003 31 Тэнцээгүй ЕГ86022217 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
12 9014 77 Тэнцсэн УТ88052679 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
13 9013 76 Тэнцсэн СМ90091209 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
14 9015 43 Тэнцээгүй ЗИ91061132 Ерөнхий мэргэжлийн эмч 7/1/2019
15 9016 92 Тэнцсэн ЧЗ86121617 Нүүр амны их эмч 7/1/2019
16 9010 75 Тэнцсэн УШ91112581 Нүүр амны их эмч 7/1/2019
17 9025 99 Тэнцсэн ЧП97020307 Сувилагч 7/1/2019
18 9023 91 Тэнцсэн ЕД89103103 Сувилагч 7/1/2019
19 9027 90 Тэнцсэн ГБ88030902 Сувилагч 7/1/2019
20 9024 89 Тэнцсэн ЕГ91120808 Сувилагч 7/1/2019
21 9028 89 Тэнцсэн ВЮ94051543 Сувилагч 7/1/2019
22 9021 87 Тэнцсэн ЕС93040603 Сувилагч 7/1/2019
23 9030 76 Тэнцсэн ЕЭ78051963 Сувилагч 7/1/2019
24 9022 96 Тэнцсэн ДИ97061305 Сувилагч  7/1/2019
25 9026 92 Тэнцсэн ГН93050505 Сувилагч  7/1/2019
26 9034 92 Тэнцсэн ЛЕ91052726 Эм найруулагч 7/1/2019
27 9036 91 Тэнцсэн ЕВ91042403 Эм найруулагч 7/1/2019
28 9053 86 Тэнцсэн АК72060615 Эм найруулагч 7/1/2019
29 9035 80 Тэнцсэн ЕГ91112908 Эм найруулагч 7/1/2019
30 9061 79 Тэнцсэн ЕД83101162 Эм найруулагч 7/1/2019
31 9032 74 Тэнцсэн ЕК92070401 Эм найруулагч 7/1/2019
32 9039 66 Тэнцээгүй КК90122504 Эм найруулагч 7/1/2019
33 9038 54 Тэнцээгүй ЛЮ93052220 Эм найруулагч 7/1/2019
34 9051 54 Тэнцээгүй ПЮ74040305 эм найруулагч 7/1/2019
35 9057 92 Тэнцсэн ЖЮ84022662 Эх баригч 7/1/2019
36 9055 87 Тэнцсэн ЕЕ89022301 Эх баригч 7/1/2019
37 9056 86 Тэнцсэн ЕН88110706 Эх баригч 7/1/2019
38 9054 68 Тэнцээгүй ЕА91080626 Эх баригч 7/1/2019
39 9058 66 Тэнцээгүй ЕВ92100302 Эх баригч 7/1/2019