Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 64 769 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 657 төрөлтөөр буюу 1.0 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 65 270 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 754 хүүхдээр буюу 1.2 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 20.7 байна. Амьд төрсөн хүүхдийн 33 460 буюу 51.3 хувь нь хүү, 31 810 буюу 48.7 хувь нь охин байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар эхийн эндэгдлийн 15 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй ижил хэдий ч 100 000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар нялхсын эндэгдлийн 855 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.1 ногдож байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 11 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.3-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1031 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 15.8 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 58 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 1.1-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 14 265 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 96 тохиолдлоор буурсан байна. Нас баралтын түвшин 1000 хүн амд 4.5 байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар 28 төрлийн 36 030 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 111.3 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 1732 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 3.4-оор нэмэгдсэн байна.
2019-06-29-ний мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх цаасан шалгалтын дүн /Хөвсгөл/
Шифр Дүн Үр дүн  Регистр Мэргэжил Шалгалт өгсөн огноо
1 1001 85 Тэнцсэн рт90111207 Бага  эмч  7/1/2019
2 1011 71 Тэнцсэн рю65092571 Бага  эмч  7/1/2019
3 1007 65 Тэнцээгүй рм81022422 Бага  эмч  7/1/2019
4 1019 97 Тэнцсэн рс92040805 Бага  эмч  7/1/2019
5 1025 47 Тэнцээгүй рз90091105 Бага  эмч  7/1/2019
6 1023 88 Тэнцсэн рб88081504 Сувилагч 7/1/2019
7 2029 85 Тэнцсэн РБ90031002 Сувилагч 7/1/2019
8 1030 74 Тэнцсэн ЙЭ88092361 Сувилагч 7/1/2019
9 1010 77 Тэнцсэн рм94101609 УАУ-ын сувилагч 7/1/2019
10 1024 74 Тэнцсэн рл96042501 Хүний их эмч 7/1/2019
11 1013 43 Тэнцээгүй хл64040705 Хүний их эмч 7/1/2019
12 1026 40 Тэнцээгүй рй93080606 Хүний их эмч 7/1/2019
13 1008 38 Тэнцээгүй рю70111502 Хүний их эмч 7/1/2019
14 1005 91 Тэнцсэн ДП88122907 Хүний их эмч 7/1/2019
15 1004 84 Тэнцсэн ХЗ80102461 Хүний их эмч 7/1/2019
16 1003 77 Тэнцсэн ШУ89033015 Хүний их эмч 7/1/2019
17 1020 85 Тэнцсэн рб91010103 Эмзүйч 7/1/2019
18 1009 66 Тэнцээгүй рс92082424 Эм найруулагч 7/1/2019
19 1006 53 Тэнцээгүй вп89111105 Эм найруулагч 7/1/2019
20 1027 92 Тэнцсэн рс91022100 Эх баригч 7/1/2019
21 1021 88 Тэнцсэн ру97120204 Эх баригч 7/1/2019
22 1028 78 Тэнцсэн рт95062504 Эх баригч 7/1/2019
23 1002 75 Тэнцсэн рл94080216 Эх баригч 7/1/2019
24 1031 78 Тэнцсэн ВЖ92013102 Сувилагч 7/1/2019