Мэдээ:
  • Төрөлт: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 77 601 эх төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 543 төрөлтөөр буюу 0.7 хувиар өссөн байна. Амьд төрсөн хүүхэд: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд 78 223 хүүхэд амьд төрсөн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 695 хүүхдээр буюу 0.9 хувиар өсчээ. Төрөлтийн түвшин 1000 хүн амд 24.8 байна. Эхийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар эхийн эндэгдлийн 18 тохиолдол бүртгэгдэж, 100 000 амьд төрөлтөд 23.0 байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 3 төрөлтөөр буюу 100 000 амьд төрөлтөд 4.1-оор буурсан байна. Нялхсын эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар нялхсын эндэгдлийн 1040 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 13.3 ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн хэдий ч 1000 амьд төрөлтөд 0.1-оор буурсан үзүүлэлттэй байна. Тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн 1262 тохиолдол бүртгэгдэж, 1000 амьд төрөлтөд 16.1 ногдож байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 48 тохиолдлоор буюу 1000 амьд төрөлтөд 0.8-оор буурсан байна. Нас баралт: 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нас баралтын 17 123 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 208 тохиолдлоор буурсан байна. Нийт нас баралтын 10 471 тохиолдол буюу 61.2 хувь нь эрэгтэй, 6652 буюу 38.8 хувь нь эмэгтэй байна. Халдварт өвчин: Улсын хэмжээнд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 28 төрлийн 45 232 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдэж, 10 000 хүн амд 139.7 ногдож байна. Өмнөх оны мөн үеэс 3158 тохиолдлоор буюу 10 000 хүн амд ногдох өвчлөл 7.3-оор нэмэгдсэн байна.
2019-07-02 14 цаг Төрөлжсөн мэргэшлийн төгсөлт / сувилагч/
Шифр Дүн  Үр дүн  Регистр Мэргэшлийн чиглэл
1 9089 89 Тэнцсэн  КГ78012708 Нярай сувилахуй 
2 9090 92 Тэнцсэн  АИ92040502 Нярай сувилахуй 
3 9091 75 Тэнцсэн  ОЮ95113005 Нярай сувилахуй 
4 9092 92 Тэнцсэн  ИС92060608 Нярай сувилахуй 
5 9093 88 Тэнцсэн  СЖ96102903 Нярай сувилахуй 
6 9094 97 Тэнцсэн  ВЙ84060108 Нярай сувилахуй 
7 9095 79 Тэнцсэн  РТ95122803 Нярай сувилахуй 
8 9096 94 Тэнцсэн  ТЕ94011008 Нярай сувилахуй 
9 9097 92 Тэнцсэн  ДЮ89041604 МС0017639 Нярай сувилахуй 
10 9098 95 Тэнцсэн  ЛМ96032906 Нярай сувилахуй 
11 9099 94 Тэнцсэн  ГН94052701 Нярай сувилахуй 
12 9100 88 Тэнцсэн  ИЗ91032507 Хүүхдийн сувилахуй 
13 9101 92 Тэнцсэн  ШУ91100905 Хүүхдийн сувилахуй 
14 9102 98 Тэнцсэн  РС79072306 Хүүхдийн сувилахуй 
15 9103 93 Тэнцсэн  ПЯ90052767 Хүүхдийн сувилахуй 
16 9104 93 Тэнцсэн  ДЛ86110800 Хүүхдийн сувилахуй 
17 9105 99 Тэнцсэн  ЖЭ89121366 Хүүхдийн сувилахуй 
18 9106 78 Тэнцсэн  ЙБ90041805 Хүүхдийн сувилахуй 
19 9107 89 Тэнцсэн  ДМ76021507 Хүүхдийн сувилахуй 
20 9108 96 Тэнцсэн  РФ86040469 Хүүхдийн сувилахуй 
21 9109 91 Тэнцсэн  СЮ85012400 Хүүхдийн сувилахуй 
22 9110 97 Тэнцсэн  УЮ90032529 МС0021482 Хүүхдийн сувилахуй 
23 9111 80 Тэнцсэн  ВЙ89020625 Хүүхдийн сувилахуй 
24 9112 96 Тэнцсэн  ДД75082400 Хүүхдийн сувилахуй 
25 9113 89 Тэнцсэн  ЕП72031226 Хүүхдийн сувилахуй 
26 9114 91 Тэнцсэн  ВЮ91101609 Хүүхдийн сувилахуй 
27 9115 97 Тэнцсэн  БЮ95120109 Хүүхдийн сувилахуй 
28 9116 85 Тэнцсэн  ОО96072823 Хүүхдийн сувилахуй 
29 9117 96 Тэнцсэн  МО89111803 Хүүхдийн сувилахуй 
30 9118 95 Тэнцсэн  РБ88072807 Хүүхдийн сувилахуй 
31 9119 92 Тэнцсэн  МБ88062403 Хүүхдийн сувилахуй 
32 9120 96 Тэнцсэн  ОР95022806 Хүүхдийн сувилахуй 
33 9121 80 Тэнцсэн  АК96110502 Хүүхдийн сувилахуй 
34 9122 87 Тэнцсэн  РН89112367 Хүүхдийн сувилахуй 
35 9123 91 Тэнцсэн  ОЙ87040919 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 
36 9124 93 Тэнцсэн  ЙЙ90122800 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 
37 9125 73 Тэнцсэн  ВТ91090117 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 
38 9127 86 Тэнцсэн  ФВ80040108 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 
39 9128 91 Тэнцсэн  ОР87052411 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 
40 9129 95 Тэнцсэн  ТБ70122705 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 
41 9130 90 Тэнцсэн  СР96020101 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 
42 9131 95 Тэнцсэн  АЯ88122605 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 
43 9133 86 Тэнцсэн  ВЕ77042011 Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн ажилтан 
44 9134 96 Тэнцсэн  ЙЮ89042881 Мэдрэлийн сувилахуй 
45 9135 97 Тэнцсэн  ОЮ93091541 Мэдрэлийн сувилахуй 
46 9136 90 Тэнцсэн  ЙЮ75040345 Мэс заслын сувилахуй
47 9137 100 Тэнцсэн  АС70112006 Мэс заслын сувилахуй
48 9138 97 Тэнцсэн  ЙИ90070827 Мэс заслын сувилахуй
49 9139 99 Тэнцсэн  ЛЮ94061008 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 
50 9140 100 Тэнцсэн  ЙИ93111704 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 
51 9141 100 Тэнцсэн  ЙП96041021 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 
52 9142 98 Тэнцсэн  ТЯ95110303 Яаралтай тусламжын сувилахуй 
53 9143 98 Тэнцсэн  ОМ85020207 Яаралтай тусламжын сувилахуй 
54 9144 100 Тэнцсэн  МЗ93062882 Яаралтай тусламжын сувилахуй 
55 9145 100 Тэнцсэн  СВ94012100 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 
56 9146 95 Тэнцсэн  НН78071964 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 
57 9147 99 Тэнцсэн  ОР89072417 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 
58 9148 99 Тэнцсэн  РУ94050807 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 
59 9149 100 Тэнцсэн  ЙМ93022801 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 
60 9150 95 Тэнцсэн  РЙ95122002 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 
61 9151 97 Тэнцсэн  ЙН96021501 Мэдээгүйжүүлгийн сувилахуй 
62 1001 92 Тэнцсэн  ГЖ89122707 Нярай сувилахуй 
63 1002 95 Тэнцсэн  ОД91061104 Нярай сувилахуй